REIKALAVIMAI PROJEKTŲ VIEŠINIMUI

➡️ Kiekvienas pareiškėjas, įgyvendinęs projektą, finansuojamą Klimato kaitos programos lėšomis, privalo pažymėti įsigytą materialųjį turtą ir (ar) viešinti suteiktą paramą.

➡️ Pareiškėjai įgyvendinę projektus privalo įrengti informacinę lentą. Rekomenduojamas informacinės lentos dydis 800 x 600 mm.

➡️ Paramos gavėjas lentą įrengia gerai matomoje vietoje pastato išorėje ar kitoje gerai matomoje vietoje;

➡️ Pareiškėjai subsidijos lėšomis įsigiję transporto priemones privalo jas pažymėti;

➡️ Paramos gavėjas privalo prisiimti atsakomybę už viešinimo priemonių turinį ir užtikrinti jų kokybę;

➡️ Viešinimo priemonės turi būti tinkamos kokybės ir atlikti informacinę funkciją per visą penkerių metų laikotarpį nuo finansavimo sutarties įsigaliojimo dienos;

➡️ Paramos gavėjas, įgyvendinęs projektą, su mokėjimo prašymu privalo pateikti informaciją apie įvykdytus reikalavimus projekto žymėjimui ir viešinimui.

SVARBU:

➡️Įrangos žymėjimo ženklo aprašymas.

➡️ AM logotipas.

➡️ APVA logotipas.