Rekomendacijos pirkimo dokumentams

Informuojame, jog, atsižvelgiant į valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išaiškinimus, pakoreguotos rekomendacijos saulės šviesos energijos fotovoltinės elektrinės įrangos, projektavimo ir įrengimo darbų pirkimo dokumentams.

Kvalifikacinių reikalavimų dalyje atsisakyta perteklinių reikalavimų ir nustatyti tik būtini atestatai Tiekėjams, t.y. Tiekėjas turi turėti teisę verstis veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti:

  • Elektros įrenginių iki 1000 V įrengimo darbai;
  • Elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V eksploatavimo darbai;
  • Elektros instaliacijos iki 1000 V eksploatavimo darbai.

Be to, atsižvelgiant į ESO keliamus reikalavimus, anksčiau buvusi rekomendacija rangovo kvalifikacijai (Tiekėjas turi turėti bent vieną specialistą, kuriam  suteikta teisė eiti ypatingojo (neypatingo – jei statinys neypatingas) statinio projekto dalies vadovo pareigas. Statiniai: gyvenamieji ir / ar negyvenamieji pastatai (palikti priklausomai nuo modernizuojamo pastato klasifikacijos). Pogrupis: (palikti priklausomai nuo modernizuojamo pastato klasifikacijos). Projekto dalys: elektrotechnikos, procesų valdymo ir automatizacijos.) nustatytas privalomumas, jei įrengiama didesnės nei 100 kW galios saulės elektrinė.

Taip pat papildyta 3.1.1. punktu ir nustatyta, kad saulės modulio paklaida turi būti ≥0.

Rekomenduojame perkančiosios organizacijoms naudotis šiomis rekomendacijomis įsigyjant saulės šviesos energijos fotovoltinės elektrinės įrangos, projektavimo ir įrengimo darbus.

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad rekomendacijose tiekėjo kvalifikacijai, techninei specifikacijai, sutarties sąlygoms ir kitiems pirkimo elementams nustatyti minimalūs reikalavimai, tačiau jie užtikrina tinkamos saulės šviesos energijos fotovoltinės elektrinės įsigijimą. Perkančioji organizacija, norėdama įtraukti papildomus, jai būtinus reikalavimus, privalo užtikrinti, kad juos atitinka bent 3 potencialūs tiekėjai. Šis atitikimas turi būti pagrįstas.

Dažniausios klaidos, vykdant saulės elektrinių pirkimus

Pastaruoju metu dažniausiai pasitaikančios bendrojo pobūdžio klaidos viešuosiuose pirkimuose

Pranešimas dėl reikalavimo rangovui atlikti pagrindinius darbus