Mokėjimo prašymo pavyzdinė forma - aplinkos projektų valdymo agentūra

MOKĖJIMO PRAŠYMO PAVYZDINĖ FORMA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. D1-484 „Dėl mokėjimo prašymų formų kompensacinėms išmokoms ir subsidijoms gauti patvirtinimo“ patvirtintą mokėjimo prašymo pavyzdinę formą juridiniams bei fiziniams asmenims rasite čia.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2018 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. T1-170 ,,Dėl mokėjimo prašymų klimato kaitos specialiosios programos formų patvirtinimo" patvirtintas mokėjimo prašymo formas juridiniams ir fiziniams asmenims:

  • Mokėjimo prašymo kompensacinei išmokai gauti formą fiziniams asmenims (šiuo metu neskelbiama)
  • Mokėjimo prašymo subsidijai gauti formą juridiniams asmenims (pridedama).