Paraiškų eilė pagal projekto naudingumo kriterijus - aplinkos projektų valdymo agentūra

PARAIŠKŲ EILĖ PAGAL PROJEKTO NAUDINGUMO KRITERIJUS

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymas Nr. T1-135 "Dėl 2018 m. liepos 26 d. direktoriaus įsakymo Nr. 110 "dėl pagrindinio ir rezervinio sąrašo" pakeitimo, sudarytą pagal Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2018 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose“ gautas paraiškas (pridedama).