PROJEKTAI, KURIEMS SKIRTAS FINANSAVIMAS PAGAL KKS PROGRAMĄ

2018 m. gautų paraiškų finansavimas

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 16 d.įsakymą Nr. T1-127  "Dėl 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymo Nr. T1 -114" Dėl Projektų registracijos sąrašo pagal Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2018 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas individualiuose gyvenamosios paskirties pastatuose" patvirtinimo" pakeitimo rasite čia.  (bus atnaujinamas)

2017 m. gautų paraiškų finansavimas

Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo direktoriaus 2018 m. sausio 16 d. įsakymą Nr. B-2 „Dėl 2017 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. B- 63 „Dėl Projektų registracijos sąrašo pagal Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2017 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas fizinių asmenų vieno ar dviejų butų gyvenamuosiuose namuose, pakeičiant iškastinį kurą naudojančią energijos gamybą“ patvirtinto projektų registracijos sąrašo papildymo“ rasite čia. 

Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo direktoriaus 2017 m. gruodžio 8 d. įsakymą Nr. B- 63 „Dėl Projektų registracijos sąrašo pagal Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2017 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas fizinių asmenų vieno ar dviejų butų gyvenamuosiuose namuose, pakeičiant iškastinį kurą naudojančią energijos gamybą“ patvirtinimo“ rasite čia.

2016 m. gautų paraiškų finansavimas

Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo direktoriaus 2016 m. rugsėjo 30 d. įsakymą Nr. B-40 „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo direktoriaus 2016 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. B-31 „Dėl Projektų registracijos sąrašo ir Rezervinio projektų sąrašo pagal Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2016 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę „Fizinių asmenų vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimas (modernizavimas), pasiekiant pastato energinio naudingumo C klasę ir sumažinant skaičiuojamosios šiluminės energijos suvartojimo sąnaudas ne mažiau nei 20 %“ patvirtinimo“ pakeitimo“ rasite čia.

Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo direktoriaus 2016 m. rugsėjo 30 d. įsakymą Nr. B- 39 „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo direktoriaus 2016 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. B-30 „Dėl Projektų registracijos sąrašo ir Rezervinio projektų sąrašo pagal Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2016 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę „Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos ar kitų, išskyrus biokuro) panaudojimas individualiuose gyvenamosios paskirties pastatuose“ patvirtinimo“ pakeitimo“ rasite čia.

2015 m. gautų paraiškų finansavimas

Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo direktoriaus 2015 m. rugsėjo 30 d. įsakymą Nr. B-45 „Dėl Projektų registracijos sąrašo pagal Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2015 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, biokuro, geoterminės energijos ar kitų) panaudojimas individualiuose gyvenamosios paskirties pastatuose“ patvirtinimo“  rasite čia.

Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo direktoriaus 2015 m. rugsėjo 30 d. įsakymą Nr. B-46 “Dėl Projektų registracijos sąrašo pagal Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2015 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę „Fizinių asmenų vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimas (modernizavimas), pasiekiant pastato energetinio naudingumo C klasę ir sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas ne mažiau nei 20 %“  patvirtinimo“ rasite čia.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. birželio 13 d. įsakymą Nr. D1-427  “Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal finansavimo priemonę “Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos ar kt., išskyrus biokuro) panaudojimas visuomeninės paskirties ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose”  rasite čia.

2014 m. gautų paraiškų finansavimas

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 12 d. įsakymą Nr. D1-730  “Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal finansavimo priemonę “Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos ar kt., išskyrus biokuro) panaudojimas visuomeninės paskirties ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose”  rasite čia.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. rugsėjo 28 d. įsakymą Nr. D1-687 „Dėl finansavimo projektams skyrimo pagal finansavimo priemonę „Biokuro katilų įrengimas, pakeičiant nusidėvėjusius biokuro katilus naujais“  rasite čia.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gegužės 7 d. įsakymą Nr. D1-383 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal finansavimo priemonę „Visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatų atnaujinimas (modernizavimas), sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas ne mažiau nei 40 %“ rasite čia.

Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo direktoriaus 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymą Nr. B-58 „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo direktoriaus 2014 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. B-33 „Dėl projektų registracijos sąrašo pagal Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2014 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę „Fizinių asmenų vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimas (modernizavimas), pasiekiant pastato energetinio naudingumo C klasę ir sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas ne mažiau nei 20 %“ patvirtinimo“ pakeitimo“ rasite čia.
 
Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo direktoriaus 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymą Nr. B-57 „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo direktoriaus 2014 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. B-32 „Dėl projektų registracijos sąrašo pagal Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2014 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę „Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, biokuro, geoterminės energijos ar kt.) panaudojimas individualiuose gyvenamosios paskirties pastatuose“ pakeitimo“  rasite čia.

2013 m. gautų paraiškų finansavimas

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro  2015 m. rugsėjo 28 d. įsakymą Nr. D1-685 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal finansavimo priemonę „Biokuro katilų iki 10 MW galingumo įrengimas centralizuotam šilumos tiekimui“  rasite čia.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. vasario 12 d. įsakymą Nr. D1-112 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal finansavimo priemonę „Biokuro ruošos iš miško kirtimo atliekų modernizavimas, kompensuojant įrangos įsigijimą biokuro gamybai“ rasite čia. 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. rugsėjo 25 d. įsakymą Nr. D1-774 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal finansavimo priemonę „Visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatų atnaujinimas (modernizavimas), sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas“ rasite čia.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymą Nr. D1-709 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal finansavimo priemonę „Biokuro katilų įrengimas visuomeninės paskirties ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose“ rasite čia.

Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo direktoriaus 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymą Nr. B-59 „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo direktoriaus 2013 m. rugsėjo 5 d. įsakymo Nr. B-25 „Dėl projektų registracijos sąrašo pagal Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2013 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę „Fizinių asmenų vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų atnaujinimas (modernizavimas), pasiekiant pastato energetinio naudingumo C klasę ir sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas ne mažiau nei 20 %“ patvirtinimo“ pakeitimo“ rasite čia. 

Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo direktoriaus 2014 m. lapkričio 13 d. įsakymą Nr. B-51 „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo direktoriaus 2013 m. rugsėjo 24 d. įsakymo Nr. B-28 „Dėl projektų registracijos sąrašo pagal Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2013 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę „Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, biokuro, geoterminės energijos ar kt.) panaudojimas individualiuose gyvenamosios paskirties pastatuose“ patvirtinimo“ pakeitimo“ rasite čia.

 2012 m. gautų paraiškų finansavimas

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 7 d. įsakymą Nr. D1-1055 „Dėl finansavimo skyrimo fizinių ir privačių juridinių asmenų vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų, pastatytų pagal galiojusius iki 1993 m. statybos techninius normatyvus, atnaujinimui (modernizavimui), pasiekiant  pastato energetinio naudingumo C klasę ir sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas ne mažiau nei 20 %“ rasite čia.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 7 d. įsakymą Nr. D1-1054 „Dėl finansavimo skyrimo atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, biokuro, geoterminės energijos ar kt.) panaudojimui individualiuose gyvenamosios paskirties pastatuose, pastatytuose pagal galiojusius iki 1993 m. statybos techninius reglamentus“ rasite čia.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 4 d. įsakymą Nr. D1-1048 „Dėl finansavimo skyrimo švietimo įstaigų pastatų atnaujinimui (modernizavimui), sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas“ rasite čia.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 25 d. įsakymą Nr. D1-569 „Dėl finansavimo skyrimo projektams iš rezervinio sąrašo pagal priemonę „Švietimo įstaigų pastatų atnaujinimui (modernizavimui), sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas““ rasite čia.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. lapkričio 5 d. įsakymą Nr. D1-901 „Dėl finansavimo skyrimo keleivinių keltuvų, kaip bendrosios miestų ir gyvenviečių visuomeninio transporto dalies, įdiegimui, siekiant sumažinti taršaus miesto transporto priemonių srautą“ rasite čia.

2011 m. gautų paraiškų finansavimas

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 15 d. įsakymą Nr. D1-344 „Dėl finansavimo skyrimo projektams iš rezervinio sąrašo pagal priemonę „Biokuro katilų iki 500 KW galingumo įrengimas visuomeninės paskirties pastatuose“ rasite čia.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymą Nr. D1-783 „Dėl finansavimo skyrimo biokuro katilų iki 500 kW galingumo įrengimui visuomeninės paskirties pastatuose“ rasite čia

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gegužės 4 d. įsakymą Nr. D1-393 „Dėl finansavimo skyrimo pagal finansavimo kryptį „Biokuro katilų nuo 500 kW iki 5 MW galingumo įrengimas centralizuotam šilumos tiekimui savivaldybėse, kurių bendras gyventojų skaičius ne didesnis negu 100 tūkst. gyventojų“ rasite čia.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. birželio 14 d. įsakymą Nr. D1-508 „Dėl finansavimo skyrimo pagal finansavimo kryptį „Švietimo įstaigų pastatų atnaujinimas (modernizavimas), sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas“ rasite čia.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. rugpjūčio 13 d. įsakymą Nr. D1-594 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. D1-70 „Dėl finansavimo skyrimo mažai taršių miesto autobusų keitimui, atnaujinant autobusų parko transporto priemones“ pakeitimo“ rasite čia.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. sausio 26 d. įsakymą Nr. D1-70 „Dėl finansavimo skyrimo mažai taršių miesto autobusų keitimui, atnaujinant autobusų parko transporto priemones“ rasite čia.