KLIMATO KAITOS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO SĄMATOS

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 31 d. nutarimą Nr. 194 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatos patvirtinimo“ rasite čia.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. liepos 2 d. įsakymą Nr. D1-408 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. D1-143 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo“ rasite čia.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymą Nr. D1-143 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatos patvirtinimo“ rasite čia.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. kovo 7 d. įsakymą Nr. D1-129 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2019 m. sąmatos patvirtinimo“ rasite čia.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. balandžio 25 d. įsakymą Nr. D1-328 „Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2018 m. sąmatos patvirtinimo“ rasite čia.