Klimato kaitos programos lėšų naudojimo sąmatos - aplinkos projektų valdymo agentūra

KLIMATO KAITOS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO SĄMATOS

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. liepos 2 d. įsakymą Nr. D1-408 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. D1-143 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo“ rasite čia.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymą Nr. D1-143 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatos patvirtinimo“ rasite čia.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. kovo 7 d. įsakymą Nr. D1-129 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2019 m. sąmatos patvirtinimo“ rasite čia.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. balandžio 25 d. įsakymą Nr. D1-328 „Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2018 m. sąmatos patvirtinimo“ rasite čia.