Sutarties dėl nustatytosios šiltnamio efektą sukeliančių dujų normos vienetų įsigijimo ir perleidimo pagal žaliąją investavimo sistemą įgyvendinimo tvarkos aprašas - aplinkos projektų valdymo agentūra

SUTARTIES DĖL NUSTATYTOSIOS ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ NORMOS VIENETŲ ĮSIGIJIMO IR PERLEIDIMO PAGAL ŽALIĄJĄ INVESTAVIMO SISTEMĄ ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. D1-669 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ispanijos Karalystės aplinkos, kaimo ir jūrų reikalų ministerijos sutarties dėl nustatytosios šiltnamio efektą sukeliančių dujų normos vienetų įsigijimo ir perleidimo pagal žaliąją investavimo sistemą įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ rasite čia.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. sausio 26 d. įsakymas Nr.D1-71 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. D1-669 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ispanijos Karalystės aplinkos, kaimo ir jūrų reikalų ministerijos sutarties dėl nustatytosios šiltnamio efektą sukeliančių dujų normos vienetų įsigijimo ir perleidimo pagal žaliąją investavimo sistemą įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.