Lr aplinkos ministro įsakymai - aplinkos projektų valdymo agentūra

LR aplinkos ministro įsakymai

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. liepos 5 d. įsakymas Nr. D1-664 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. D1-275 "Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo" (rasite čia.)

Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymas (rasite čia.)

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (rasite čia.)

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. birželio 26 d. įsakymas  Nr. D1-463 "Dėl mažos apimties projektų, finansuojamų iš klimato kaitos specialiosios programos lėšų, maksimalių tinkamų išlaidų dydžių patvirtinimo" (rasite čia.)

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. birželio 28 d. įsakymą Nr. D1-560 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. D1-493 „Dėl Tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos specialiosios programos finansavimo kryptis patvirtinimo“ pakeitimo“ (rasite čia.)

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-762 „Dėl Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo" (rasite čia.)

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. spalio 11 d. įsakymas Nr. D1-605 Dėl klimato kaitos programos kompensacinių išmokų fiziniams asmenims mažiau taršių judumo priemonių įsigijimui skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (rasite čia.