TINKAMOS PROJEKTŲ IŠLAIDŲ KATEGORIJOS PAGAL KLIMATO KAITOS PROGRAMĄ

▪️ Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. gegužės 22 d. įsakymą Nr. D1-299 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. D1-493 „Dėl Tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos programos finansavimo kryptis patvirtinimo“ pakeitimo“ rasite čia.

▪️ Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. balandžio 12 d. įsakymą Nr. D1-212 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. D1-493 „Dėl Tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos programos finansavimo kryptis patvirtinimo“ pakeitimo“ rasite čia.

▪️ Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. gegužės 9 d. įsakymą Nr. D1-276 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. D1-493 Dėl Tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos specialiosios programos finansavimo kryptis patvirtinimo pakeitimo rasite čia.

▪️ Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. liepos 11 d. įsakymą Nr. D1-688 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. D1-493 „Dėl Tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos specialiosios programos finansavimo kryptis patvirtinimo“ pakeitimo“ rasite čia.

▪️ Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. birželio 28 d. įsakymą Nr. D1-560 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. D1-493 „Dėl Tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos specialiosios programos finansavimo kryptis patvirtinimo“ pakeitimo“ rasite čia.

▪️ Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. balandžio 28 d. įsakymą Nr. D1-284 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. D1-493 „Dėl Tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos specialiosios programos finansavimo kryptis patvirtinimo“ pakeitimo“ (nuo 2017-06-29) rasite čia.

▪️ Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymą Nr. D1-493 „Dėl Tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos specialiosios programos finansavimo kryptis patvirtinimo“ rasite čia.

▪️ Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. liepos 19 d. įsakymą Nr. D1-579 „Dėl Tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2011 m. sąmatos finansavimo kryptis patvirtinimo“ rasite čia.