LAAIF PROGRAMOS FINANSAVIMO IR PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠAS

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. balandžio 4 d.  įsakymą Nr. D1 - 264 „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšomis finansuojamų investicinių projektų įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ rasite čia arba >>>

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. lapkričio 8 d. įsakymą Nr. D1 - 943 "Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšomis finansuojamų investicinių projektų įgyvendinimo ir piežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo" rasite >>>