Laaif projektų aplinkosaugos rodiklių vertinimo metodika - aplinkos projektų valdymo agentūra

LAAIF PROJEKTŲ APLINKOSAUGOS RODIKLIŲ VERTINIMO METODIKA

Aplinkos apsaugos investicinių projektų aplinkosaugos rodiklių vertinimo metodika

Aplinkos oro apsaugos projekto naudos ir kokybės vertinimo balų lentelė (1 priedas)

Aplinkos oro apsaugos prevencinio projekto naudos ir kokybės vertinimo balų lentelė (2 priedas)

Vandenų apsaugos projekto naudos ir kokybės vertinimo balų lentelė (3 priedas)

Vandenų apsaugos prevencinio projekto naudos ir kokybės vertinimo balų lentelė (4 priedas)

Projektų paraiškų atrankos eilė rezultatų suvestinė (5 priedas)

Antrosios subsidijos dalies išmokėjimo dydis (6 priedas)