Finansavimo ir priežiūros sutarties tipinė forma - aplinkos projektų valdymo agentūra

FINANSAVIMO IR PRIEŽIŪROS SUTARTIES TIPINĖ FORMA

Naujausia sutarties tipinė forma bus atnaujinta


 

📃 ARCHYVAS (Sutarties tipinė forma patvirtinta LR AM Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. T1-200)