LAAIF PROJEKTŲ APLINKOSAUGOS RODIKLIŲ VERTINIMO METODIKA

Atnaujinta 2019-09-11

Aplinkos apsaugos investicinių projektų aplinkosaugos rodiklių vertinimo metodika

1 priedas

2 priedas  


📃 ARCHYVAS (Vertinimo metodika patvirtinta LR AM Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. T1-177)