MOKĖJIMO PRAŠYMO FORMA

Nuo 2021 m. balandžio 19 d. įsigaliojo nauja Mokėjimo prašymo forma (patvirtinta Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymu Nr. T1-77).