Teršalų kiekių skaičiavimas iš kietą kurą deginančių įrenginių

Kietam kurui

Išsiskiriančių į aplinką teršalų kiekiai apskaičiuojami vadovaujantis metodika: Įvairiose gamybose susidariusių ir išmetamų į atmosferą teršalų įvertinimo metodikų rinkinys. Leningradas, 1986. (rusų kalba – Sbornik mietodik po rasčiotu vybrosov v atmosfieru zagriazniajuščych vieščiestv različnymi proizvodstvami. Goskomgidromiet. Lieningrad, 1986).

Išsiskiriančių į aplinką teršalų kiekiai apskaičiuojami vadovaujantis metodika: Europos aplinkos agentūros į atmosferą išmetamų teršalų apskaitos metodika (anglų kalba - EMEP/CORINAIR Atmospheric emission inventory guidebook, 2019 ar 2016).

Dujoms ir skystam kurui

Išsiskiriančių į aplinką teršalų kiekiai apskaičiuojami vadovaujantis metodika: Įvairiose gamybose susidariusių ir išmetamų į atmosferą teršalų įvertinimo metodikų rinkinys. Leningradas, 1986. (rusų kalba – Sbornik mietodik po rasčiotu vybrosov v atmosfieru zagriazniajuščych vieščiestv različnymi proizvodstvami. Goskomgidromiet. Lieningrad, 1986).

Išsiskiriančių į aplinką teršalų kiekiai apskaičiuojami vadovaujantis metodika: Europos aplinkos agentūros į atmosferą išmetamų teršalų apskaitos metodika (anglų kalba - EMEP/CORINAIR Atmospheric emission inventory guidebook, 2019 ar 2016).