VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PAŽEIDIMAI

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2018 m. gruodžio 7 d. įsakymas Nr. T1-187 dėl „Finansinių pataisų nustatymo ir taikymo tvarkos, kai nustatomi su pirkimu susiję pažeidimai“ su vėlesniais pakeitimais (pridedama).

Pagrindinės pažeidimų rūšys ir atitinkami finansinių pataisų dydžiai