PAREIŠKĖJŲ, KURIE NĖRA PERKANČIOS ORGANIZACIJOS PAGAL LR VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMĄ, PIRKIMŲ TVARKOS APRAŠAS

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymą Nr. D1-762 „Dėl ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ įsakymą rasite čia.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. lapkričio 9 d. įsakymą Nr. D1-946 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. D1-762 "Dėl ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo" įsakymą rasite čia.