Projektai, kuriems skirtas finansavimas pagal laaif programą - aplinkos projektų valdymo agentūra

PROJEKTAI, KURIEMS SKIRTAS FINANSAVIMAS PAGAL LAAIF PROGRAMĄ

PROJEKTŲ SĄRAŠAI:

  1. Oro apsaugos ir prevenciniai projektai
  2. Vandens apsaugos ir prevenciniai projektai

ĮSAKYMAI DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO:

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. spalio 2 d. įsakymas Nr. D1-582 „Dėl aplinkos ministro 2019 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. D1-519 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų naudojimo 2018 m. finansavimo kryptis" pakeitimo (pridedama). 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. rugsėjo 9 d. įsakymas Nr. D1-519 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų naudojimo 2018 m. finansavimo kryptis“ (pridedama).

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. sausio 9 d. įsakymas Nr. D1-16 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų naudojimo 2017 m. finansavimo finansavimo kryptis" (pridedama).

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. D1-905 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų naudojimo 2016 m. finansavimo kryptis“ (pridedama).

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. lapkričio 3 d. įsakymas Nr. D1-902 „Dėl finansavimo teikiant subsidiją sumažinimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. D1-436  "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų naudojimo 2015 m. finansavimo kryptis“ (pridedama).