PROJEKTAI, KURIEMS SKIRTAS FINANSAVIMAS PAGAL LAAIF PROGRAMĄ

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. sausio 9 d. įsakymas Nr. D1-16 "Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšų naudojimo 2017 m. finansavimo finansavimo kryptis" (pridedama).