PROJEKTAI, KURIEMS SKIRTAS FINANSAVIMAS PAGAL LAAIF PROGRAMĄ

Projektai, kuriems 2018 m. skirtas finansavimas pagal LAAIF programą
UAB „Pasvalio vandenys“ Komunalinių nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija Kiemelių k., Pasvalio raj. 2018.01.12 73 670,40
AB „Vilniaus degtinė“ AB „Vilniaus degtinė“ Obelių spirito varyklos nuotekų valymo įrenginių įdiegimas 2018.01.12 173 600,00
AB „Klaipėdos mediena“ Paviršinių nuotekų tvarkymo įrenginių diegimas AB „Klaipėdos mediena“ 2018.01.12 192 596,00
UAB „Somlita“ Gamybinių nuotekų valymas 2018.01.12 149 689,60
IĮ A. Trinkūno agroservisas „Agrenta“ A. Trinkūno agroserviso „Agrenta“ krovinių transporto priemonių aikštelėje paviršinių nuotekų surinkimo ir valymo sistemų įrengimas 2018.01.12 18 445,02
BĮ Šiaulių raj. Aukštelkės mokykla Aukštelkės mokyklos nuotekų biologinio valymo įrenginiai 2018.01.12 9 658,18
UAB „Stronglasas“ UAB „Stronglasas“ gamybinių nuotekų sistema 2018.01.12 200 000,00
UAB „RW produktai“ Paviršinių nuotekų tvarkymo įrenginių įrengimas UAB „RW produktai“ teritorijoje 2018.01.12 8 942,44
UAB „Varėnos pienelis“ Gamybinių nuotekų valymo įrenginių įdiegimas UAB „Varėnos pienelis“ 2018.01.12 141 000,00
UAB „Lutora“ Autoserviso nuotekų valymo įrenginių diegimas UAB „Lutora“ 2018.01.12 86 634,84
UAB „Radviliškio šiluma“ Radviliškio katilinės vandens cheminio paruošimo valymo modernizavimas 2018.01.12 17 852,80
UAB „Fortum Joniškio energija“ Vandens šildymo katilo modernizavimas įrengiant ekonomaizerį ir multicikloną 2018.01.12 13 956,80
UAB „BHJ Baltic“ UAB „BHJ Baltic“ konteinerių plovimo proceso modernizavimas 2018.01.12 58 000,00
UAB „Stansefabrikken“ Gamtinių dujų šiluminės energijos panaudojimo UAB „Stansefabrikken“ miltelinio dažymo linijoje efektyvumo didinimas siekiant sumažinti kuro panaudojimą ir aplinkos taršos šalinimas degimo produktais 2018.01.12 40 896,00
UAB „Biržų alus“ Garo katilo modernizavimas keičiant gamtinių dujų degiklį ir įrengiant ekonomaizerį 2018.01.12 44 520,80
UAB „Stansefabrikken“ Antikorozinio padengimo medžiagų „Oxilan“ veiksmingumo prailginimas siekiant sumažinti nuotekų pavojingo dumblo susidarymą 2018.01.12 22 400,00
Projektai, kuriems 2017 m. skirtas finansavimas pagal LAAIF programą

UAB „Kazliškės“ Gamybinės įrangos, neleidžiančios susidaryti atliekoms, diegimas UAB „Kazliškės“ 2017.11.07 12 880
UAB „Mantinga Food“ Aplinkos taršos mažinimas, panaudojant išskiriamą šaldymo įrangos šilumos energiją 2017.11.07 8 032
UAB „4RES“ UAB „4RES“ investicijos į kraiko gamybos liniją, kuri mažina atliekų susidarymą 2017.11.07 36800
AB „Kauno Baltija“ Automatinės sukirpimo mašinos, mažinančios atliekų susidarymą, diegimas AB „Kauno Baltija“ 2017.11.07 89560,24
UAB „Multimeda“ UAB „Multimeda“ medžio apdirbimo technologijos pakeitimas siekiant sumažinti susidarančias atliekas ir poveikį aplinkai 2017.11.07 200000
UAB „Ronika“ Audinių pjaustymo įrenginio įsigijimas siekiant sumažinti šalutinio produkto susidarymą gamyboje 2017.11.07 59136,6
AB „Silikatas“ AB „Silikatas“ energijos išteklių ir šilumos energijos taupymo projektas 2017.11.07 163120
UAB „Vildeta“ Oro valymo efektyvumo didinimas UAB „Vildeta“ 2017.11.07 172000
UAB „Ryterna Modul“ Aplinkos oro taršos mažinimas UAB „Ryterna Modul“ 2017.11.07 69539,22
UAB „Stevila“ Pagamintos produkcijos plovimo metu susidariusių atliekų mažinimas UAB „Stevila“ 2017.11.07 113870,40
UAB „Ekoproduktas“ Garo katilo modernizavimas keičiant gamtinių dujų degiklį ir įrengiant ekonomaizerį 2017.11.07 44520,80
AB „Kauno alus“ Misos virimo technologinio proceso optimizavimas AB „Kauno alus“ 2017.11.07 21800
UAB „Kėdainių oda“ Naujos odų pusgaminio ir odos džiovinimo įrangos, mažinančios gamybos procese susidarančių atliekų kiekį, įsigijimas 2017.11.07/2018.01.12 75200
UAB „Raseinių vandenys“ Berteškių nuotekų valymo įrenginių modernizavimas 2017.08.25 111864
Klaipėdos rajono savivaldybės administracija Gargždų miesto paviršinių lietaus vandens valymo įrenginių projektavimas ir statyba 2017.08.25 105374,40
UAB „Ukmergės vandenys“ Ukmergės raj., Lėno kaimo komunalinių nuotekų valymo įrenginiai ir nuotekų tinklai 2017.08.25 90138,40
UAB „Šilutės vandenys“ Nuotekų tinklų ir valymo įrenginių įdiegimas Ramučių kaime 2017.08.25 113815,20
UAB „Kelmės vanduo“ Pakėvio gyvenvietės nuotekų biologinio valymo įrenginiai ir nuotekų sistemų plėtra 2017.08.25 103104
UAB „Tauragės vandenys“ Buitinio nuotekyno tinklų Akacijų g. ir nuotekų valymo įrenginių Akacijų g. 5, Trepų k. rekonstravimas 2017.08.25 56849,60
UAB „Pasvalio vandenys“ Komunalinių nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija Grūžių k., Pasvalio raj. 2017.08.25 55246,31
UAB „Radviliškio vanduo“ Arimaičių nuotekų surinkimo tinklų ir nuotekų valymo įrengimų statyba 2017.08.25 136384,80
UAB „Ecoservice“ Galimai teršiamų teritorijų paviršinių nuotekų valymo pajėgumų kūrimas 2017.08.25 156000
UAB „Kibiras“ UAB „Kibiras“ nuotekų valymo įrenginių diegimas 2017.08.25/2018.01.12 179760,00
UAB “Ecoservice” Oro teršalų valymo įrenginių įdiegimas 2017.06.29 43000
UAB „ARDI Lt“ Kompleksinio aplinkos oro teršalų valymo sprendimo įdiegimas gamybinėse patalpose 2017.06.29 48304
AB „GRIGEO“ AB „GRIGEO GRIGIŠKĖS“ popieriaus gamybos oro valymo sistemos įdiegimas 2017.06.29 154400
UAB „Nordėja“ UAB „Nordėja“ gamybos procese susidarančių lakiųjų organinių ir kietųjų dalelių valymo įrenginių diegimas 2017.02.27 47132,80
UAB „Stevila“ Kieto kuro sistemos modernizavimas UAB „Stevila“ siekiant sumažinti kietųjų dalelių patekimą į aplinką 2017.02.27  

4389,60

UAB „Vielaris“ Oro taršos mažinimas UAB „Vielaris“ 2017.02.27 27193,85
AB „Kauno tiltai“ AB „Kauno tiltai“ Vievio asfaltbetonio bazės rekonstrukcija, modernizuojant asfalto maišymo gamyklą „Teltomat“ 2017.02.27 23480
UAB „Boen Lietuva“ Dūmų valymo filtro diegimas UAB „Boen Lietuva“ 2017.02.27 124880
UAB „Altas komercinis transportas“ Oro teršalų valymo įrenginių įrengimas 2017.02.27 123702,50
UAB „Dinapolis“ Oro valymo įrenginių diegimas UAB „Dinapolis“ gamybinėse patalpose 2017.02.27 51700
UAB „Laumetris“ Oro valymo įrenginių diegimas UAB „Laumetris“ gamybinėse patalpose 2017.02.27 82386
UAB „Afrido Invest“ UAB „Afrido Invest“ oro valymo sistemos įrengimas 2017.02.27 9194,40
UAB „Eliuda“ UAB „Eliuda“ nutraukimo sistemos, skirtos ištraukti dulkes ir kitas gamybos metu susidariusias medienos atliekas iš gamybinių patalpų, įdiegimo projektas 2017.02.27 120317
UAB „Refra“ Oro valymo įrenginių diegimasUAB „Refra“ gamybinėse patalpose 2017.02.27 82332
UAB „Plieno fortas“ Dūmų surinkimo ir oro filtravimo sistemos įrengimas gamybinėse UAB „Plieno fortas“ patalpose 2017.02.27 66000
UAB „Joniškio grūdai“ Oro valymo sistemos diegimas UAB „Joniškio grūdai“ 2017.02.27 30994,35
Projektai, kuriems 2016 m. skirtas finansavimas pagal LAAIF programą
UAB „Naujasis Nevėžis“ UAB „Naujasis Nevėžis“ gamybinių nuotekų valymas 2016.08.04 115 417,56
SĮ „Kretingos komunalininkas“ Buitinių atliekų/antrinių žaliavų konteinerių ir atliekų surinkimo automašinų antstatų plovyklos įrengimas 2016.08.04 8 043,20
UAB „Umega“ Galvaninių nuotekų valymo sorbciniu-redukciniu metodu ir antrinio vandens panaudojimo įdiegimas galvaniniame bare 2016.08.04 61 400
UAB „Straikas“ Gamybinių nuotekų valymas 2016.08.04 132 197,49
UAB „Anykščių vandenys“ Debeikių nuotekų valymo įrenginių modernizavimas 2016.08.04 50 400
UAB „Agaras“ UAB „Agaras“ gamybinių nuotekų valymo sistemos įrengimas 2016.08.04 172 871,02
UAB „Anykščių vandenys“ Leliūnų nuotekų valymo įrenginių modernizavimas 2016.08.04 32 800
AB „Kaišiadorių paukštynas“ Paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos įrengimas AB „Kaišiadorių paukštynas“ 2016.08.04 22 364
UAB „Šilutės vandenys“ Tarvydų nuotekų valymo įrenginiai 2016.08.04 23 839,67
UAB „Marijampolės pieno konservai“ Lietaus nuotekų valymo įrenginių įrengimas UAB „Marijampolės pieno konservai“ 2016.08.04 78 823,42
UAB „Šilutės vandenys“ Užlieknių nuotekų valymo įrenginiai 2016.08.04 17 953,62
Kretingos rajono savivaldybės administracija Paviršinių nuotekų valymo įrenginių statyba Kretingos mieste 2016.08.04 60 715,30
UAB „Stevila“ Paviršinių nuotekų susidarančių įmonės UAB „Stevila“ teritorijoje pajėgumu kūrimas 2016.08.04 15 088
AB “Nordic Sugar Kėdainiai” AB “Nordic Sugar Kėdainiai” galimai teršiamų teritorijų poveikio Šerkšnio upeliui panaikinimas vykdant lietaus vandens kanalizacijos vamzdyno rekonstrukciją 2016.08.04 40 353,68
UAB „Ukmergės vandenys“ Ukmergės rajono Lyduokių miestelio komunalinių nuotekų valymo įrenginiai 2016.08.04 75 360
VĮ „Mūsų amatai“ Galvaninių nuotekų valymo sorbciniu-redukciniu metodu ir antrinio vandens panaudojimo įdiegimas galvaniniame bare 2016.08.04 185 600
UAB „Kretingos vandenys“ Kretingos r. Raguviškių k. komunalinių nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija 2016.08.04 86 719
Projektai, kuriems 2016 m. skirtas finansavimas pagal LAAIF programą
UAB „Kamesta“ Statybinių atliekų rūšiavimo aikštelės įrengimas Kauno rajone 2016.06.21 197600
VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos Medicininių atliekų nukenksminimui bei perdirbimui skirtos uždaros kombinuotos sistemos (smulkinant ir sterilizuojant garu) diegimas 2016.06.21 56258,40
Viešoji įstaiga Respublikinė Kauno ligoninė Viešosios įstaigos Respublikinės Kauno ligoninės medicininių atliekų nukenksminimo įrenginio įsigijimas 2016.06.21 118096
VšĮ RespublikinėVilniaus universitetinė ligoninė VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės medicininių atliekų nukenksminimo bei perdirbimo sistemos diegimas 2016.06.21 172533,42
VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė Medicininių atliekų nukenksminimo įrenginio įdiegimas 2016.06.21 191664
UAB „Biodegra“ Užteršto grunto vartymo įrangos įsigijimas 2016.06.21 114645,60
VšĮ Marijampolės ligoninė Pavojingų medicininių atliekų kenksmingumo pašalinimo įrenginys VšĮ Marijampolės ligoninėje 2016.06.21 133766,40
VšĮ Rokiškio rajono ligoninė Pavojingų medicininių atliekų nukenksminimo įrangos įdiegimas VšĮ Rokiškio rajono ligoninėje 2016.06.21 67583,82
VšĮ Pakruojo ligoninė Viešosios įstaigos Pakruojo ligoninės medicininių atliekų nukenksminimo įrenginio įsigijimas 2016.06.21 67663,20
UAB „Stiebas“ Statybinių atliekų rūšiavimo įrangos įsigijimas 2016.06.21 153600
AB „Panevėžio energija” „Kondensacinio ekonomaizerio įrengimas Panevėžio RK-1“ 2016.06.21 200 000
AB „Pieno žvaigždės“ filialas Kauno pienas AB „Pieno žvaigždės“ filialo Kauno pienas katilinės renovacija 2016.06.21 105 668,80
UAB „Viking Malt“ „Grūdų mirkymo vandens recirkuliacijos įdiegimas“ 2016.06.21 200 000
UAB „Tributum“ „Vandenų ir atmosferos taršą mažinančių gamybos technologijų diegimas Tributum, UAB“ 2016.06.21 78 400
UAB „Litesko“ Aplinkos oro taršos mažinimas, didinant dūmų valymo technologijos efektyvumą Marijampolės katilinėje 2016.05.10 200 000
UAB „K.T.S. Production“ Oro valymo įrenginių – suvirinimo ir plazminių dūmų filtravimo sistemų technologijos atnaujinimas ir diegimas UAB “K.T.S Production”  gamybinėse patalpose 2016.05.10 52 000
UAB „NEO GROUP“ Lakiųjų organinių junginių iš technologinių nuotekų srauto atskyrimas ir sudeginimas 2016.05.10 101 936
UAB „IOCO PACKAGING“ UAB „Panoden“ lakiųjų organinių junginių katalitinio deginimo įrenginys 2016.05.10 140 000
UAB „Aurika“ Katalitinio sudeginimo įrenginio oro valymui nuo lakiųjų organinių junginių uždaroje akcinėje bendrovėje „Aurika“ įrengimas 2016.05.10 192 000
UAB „Apastata“ Teršiamos atmosferos oro valymo pajėgumų didinimas UAB „Apastata“ veiklos teritorijoje 2016.05.10 66 146
AB „Cranbalt“ Filtravimo ir dūmų surinkimo sistemos įrengimas gamybinėse patalpose 2016.05.10 82 480
UAB „Western Fabrications“ Suvirinimo dūmų valymo sistemos įdiegimas gamybinėse patalpose 2016.05.10 153 400
UAB „Davi“ UAB „Davi“ gamybos metu susidariusio užteršto oro valymo įrengimo ir patalpų oro drėkinimo sistemos diegimas 2016.05.10 51 808
UAB „Kazliškės“ Investicijos į įmonės UAB „Kazliškės“ dulkių nusodinimo ir oro valymo įrenginių diegimą 2016.05.10 75 960
Projektai, kuriems 2015 m. skirtas finansavimas pagal LAAIF programą
UAB „Nemenčinės mediena“ UAB „Nemenčinės mediena“ stalių cecho rekuperacinė oro filtravimo sistema“ 2015.07.31 29 660,33
UAB „Kristensen & Kristensen“ Oro valymo įrengimų diegimas UAB „Kristensen & Kristensen“ 2015.07.31 100 649,60
AB „Kauno grūdai“ Oro valymo įrenginių diegimas AB „Kauno grūdai“ 2015.07.31 17 788,89
UAB „Alseka“ Apdailos technologijų oro valymo įrenginiai 2015.07.31 61 608,29
UAB „CIE LT FORGE“ CIE LT FORGE dūmų nutraukimo nuo karšto štampavimo įrengimų sistemos modernizavimas. 2015.07.31 64 717,32
UAB „Malsena plius“ Oro valymo įrenginių diegimas UAB „Malsena plius“ 2015.07.31 97 581,97
UAB „Lorita“ Vėdinimo/rekuperavimo sistemos diegimas UAB „Lorita“ gamybos/sandėliavimo patalpose 2015.07.31 11 046,50
UAB „Elmaga“ Suvirinimo dūmų filtravimo įrenginių įdiegimas UAB „Elmaga“ cechuose, siekiant sumažinti kenksmingų medžiagų išmetimus į atmosferą ir gerinti darbo aplinką 2015.07.31 63 206,67
UAB „Baltec CNC Technologies“ Oro valymo sistemos diegimas UAB „Baltec CNC Technologies“ metalo suvirinimo ir pjovimo cechuose 2015.07.31 9 342,68
UAB „Metalistas LT“ Dūmų nutraukimo ir filtravimo sistemos įsigijimas ir diegimas suvirinimo patalpose UAB „Metalistas LT“ įmonėje 2015.07.31 80 315,10
UAB „Alantas“ UAB „Alantas“ gamybos metu susidarančių dulkių bei medienos drožlių siurbimo ir pašalinimo įrengimų diegimas 2015.07.31 22 335
UAB „Statga“ UAB „Statga“ oro valymo įrenginių diegimas 2015.07.31 129 693,67
AB „Klaipėdos vanduo“ Nuotekų valyklos nuotekų pritekėjimo kameros ventiliacinės sistemos ir oro valymo įrenginio sumontavimo darbai 2015.07.31 71 825,76
UAB Klaipėdos jūrų krovinių kompanija „BEGA“ Vagonų iškrovimo/pakrovimo posto oro filtravimo sistemos su oro grąžinimu įrengimas 2015.07.31 187 988,88
UAB „Elonika“ UAB ,,Elonika“ oro valymo įrengimų keitimas 2015.07.31 60 120,84
UAB „Ekonovus“ UAB „Ekonovus“ Šakių padalinio atliekų tvarkymo teritorijų paviršinių nuotekų surinkimo ir valymo sistemų įrengimas 2015.07.17  12805,30
Zenono Dominausko įmonė „Paringuvio ūkis“ Gamybos nuotekų valymo įrenginių įdiegimas „Paringuvio ūkyje“ 2015.07.17  48492,82
UAB „Stronglasas“ UAB „Stronglasas“ gamybinių nuotekų valymo įrenginiai ir buitinių bei gamybinių nuotekų pajungimas prie miesto nuotekų tinklų 2015.07.17  59478,08
UAB „Kuršėnų vandenys“ Toločių buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginių su nuotekų tinklais projektavimas ir statyba 2015.07.17  105168,00
AB „Klaipėdos nafta“ Subačiaus kuro bazės nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija 2015.07.17  37805,70
UAB „Lietuviškas midus“ Gamybinių nuotekų valymas 2015.07.17  43249,96
Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija Lietaus nuotekų valymo įrenginių prie Lomenos upės Kaišiadorių mieste įrengimas 2015.07.17  65994,90
UAB „Lutora“ Lietaus nuotekų valymo įrenginių kūrimas UAB „Lutora“ automobilių stovėjimo aikštelėje 2015.07.17  35009,27
UAB „Visagino būstas“ Teršiamos teritorijos paviršinių nuotekų valymo pajėgumų didinimas Visagino mieste 2015.07.17  13438,37
AB „Vilkyškių pieninė“ AB „Vilkiškių pieninė“ nuotekų valymo įrenginių modernizavimas 2015.07.17  112140,18
AB „Šilutės baldai“ AB „Šilutės baldai“ gamybinių nuotekų valymas 2015.07.17  15118,00
UAB „Rokiškio sūris“ UAB „Rokiškio sūris“ beatliekinis išrūgų perdirbimas 2015.07.17  139179,80
UAB „NEO Group“ Deminiralizuoto vandens paruošimas atbulinio osmoso principu UAB „NEO Group“ gamykloje 2015.07.17  59128,82
UAB „CIE LT FORGE“ Kalimo įrangos plovimo įrenginių įsigijimas siekiant mažinti ūkinės veiklos atliekų susidarymą 2015.07.17  16763,21
UAB „Softlines“ Kapojimo linijos įsigijimas ir įdiegimas siekiant mažinti gamybinių atliekų susidarymą baldų gamybos proceso metu 2015.07.17  11782,60
UAB „Litoplast“ UAB „Litoplast gamybinių atliekų perdirbimo įrenginys“ 2015.07.17  114421,60
UAB „Daigai“ Automatinės dažų dozavimo sistemos, mažinančios gamybos procese susidarančių atliekų kiekį, diegimas UAB „Daigai“ 2015.07.17  87520,00
UAB „Elgama – elektronika“ Nauja litavimo įranga ROHS II direktyvos reikalavimų įgyvendinimui 2015.07.17  111694,39
UAB „RGE Baltic“ Aušinimo sistemos įdiegimas, mažinant UAB „RGE Baltic“ gamybos procese atliekų keliamą poveikį aplinkai 2015.07.17  143000,00
UAB „Žalvaris“ Švino akumuliatorių plastikinių sudedamųjų dalių perdirbimo linija 2015.07.17  149905,94
UAB „Mantinga“ Naujo tešlos dalintuvo, mažinančio gamybos procese susidarančių atliekų kiekį, įsigijimas 2015.07.17  40546,80
AB „Modest“ Garo katilo modernizavimas keičiant degiklį ir įrengiant ekonomaizerį 2015.07.17  40801,53
UAB „GA Joniškis“ Kondensacinio ekonomaizerio įrengimas UAB „GA Joniškis“ katilinėje Joniškyje 2015.07.17  199837,81
UAB „Raseinių šilumos tinklai“ Kondensacinio ekonomaizerio įrengimas Ariogalos katilinėje 2015.07.17  199837,81
UAB „CIE LT FORGE“ CIE LT FORGE terminio apdorojimo cecho šiluminės energijos atgavimo įrenginių įregimas siekiant atgautą šilumą panaudoti gamybos procesuose ir iš dalies apšildyti pakavimo cechą 2015.07.17  56273,62
UAB „Unilever Lietuva ledų gamyba“ Šilumos energijos sugrąžinimas iš katilinės ir technologinių įrenginių, naudojančių gamtines dujas 2015.07.17  103394,35
UAB „NEO Group“ Perteklinės šilumos, susidarančios UAB „NEO Group“ technologiniame procese, panaudojimas, aromatinių poliesterio poliolių, pagalbiniams gamybos ir administraciniams pastatams 2015.07.17  65587,06
UAB „Rokvesta“ Biologiškai skaidžių atliekų pakuotės pašalinimo ir biomasės gamybos įrangos įdiegimas 2015.07.17  173308,62
Projektai, kuriems 2014 m. skirtas finansavimas pagal LAAIF programą
AB „Ukmergės gelžbetonis“ Betono recirkuliacinės įrangos įsigijimas 014.06.18 305816,00
UAB „Ekonovus“ UAB „Ekonovus“ Kauno padalinio atliekų tvarkymo teritorijų paviršinių nuotekų surinkimo ir valymo sistemų įrengimas 2014.06.18 107402,00
AB „Vilniaus baldai“ AB „Vilniaus baldai“ projektas – paviršinių nuotekų valymo įrenginiai 2014.06.18 209543,00
UAB „Baldai Jums“ UAB „Baldai Jums“ baldų gamybos procese susidariusių nuotekų valymo pajėgumų kūrimas 2014.06.18 41920,00
UAB  „Konsolė“ UAB „Konsolė“ naftos produktų gaudyklės įrengimas prie skystojo kuro įpylimo aikštelės 2014.06.18 22938,00
Pabiržės bendruomenė Komunalinių nuotekų valymo sistemos modernizavimas 2014.06.18 90267,00
AB „Kauno tiltai“ Naujų paviršinių nuotekų valymo įrenginių AB „Kauno tiltai“ Kauno bazėje įrengimas 2014.06.18 75186,00
UAB „OPS Baltic“ Išlakų į aplinkos orą valymo įrenginių įdiegimas stiklo kompozitų gamybos įmonėje 2014.06.18 590228,00
UAB „Baldai Jums“ „Aplinkai palankių technologijų, mažinančių į atmosferą išmetamų teršalų kiekį, projekto įdiegimas UAB „Baldai Jums“ baldų gamybos ceche Nr. 1“, Jonavos miestas 2014.06.18 644485,00
AB „Rokiškio mašinų gamykla“ Dūmų valymo įrenginių įdiegimas AB „Rokiškio mašinų gamykla“ gamybinėse patalpose 2014.06.18 102960,00
UAB „Alsena“ UAB „Alsena“ oro filtravimo sistema su oro grąžinimu 2014.06.18 192092,00
UAB „Pageldynių plantacija“ Džiovinto municipalinio nuotekų dumblo tvarkymas, panaudojant greitai augančių hibridinės drebulės želdinių tręšimui rytų Lietuvoje 2014.06.18 440080,00
UAB „Galzdonų plantacija“ Džiovinto municipalinio nuotekų dumblo tvarkymas, panaudojant greitai augančių hibridinės drebulės želdinių tręšimui vakarų Lietuvoje 2014.06.18 440080,00
UAB „Bateris“ Rūgštinių švino akumuliatorių polipropileninių korpusų galutinio perdirbimo linija 2014.06.18 690000,00
UAB „Daigai“ Regeneravimo įrenginio diegimas UAB „Daigai“, siekiant sumažinti gamybos atliekų susidarymą 2014.06.18 116440,00
UAB „HD servisas“ Pavojingų medicininių atliekų nukenksminimo įrenginio įsigijimas 2014.06.18 215808,00
VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės medicininių atliekų nukenksminimo, įsigyjant medicininių atliekų utilizavimo įrenginį 2014.06.18 513040,00
VšĮ Tauragės ligoninė Medicininių atliekų nukenksminimo įrenginio įsigijimas 2014.06.18 527560,00
VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės medicininių atliekų nukenksminimo įranga 2014.06.18 528818,00
VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikos medicininių atliekų nukenksminimo ir tvarkymo įrenginiai 2014.06.18  

 

 

527560,00

UAB „Gevalda“ Naujo betono smulkintuvo, mažinančio gamybos procese susidarančių atliekų kiekį, įsigijimas 2014.06.18 633878,00
AB „Grigiškės“ AB „Grigiškės“ uždaro ciklo vandens sistemos įdiegimas 2014.06.18 128904,00
AB „Lietuvos energijos gamyba“ Cheminio vandens valymo įrenginių vandens tiekimui Lietuvos rezervinėje elektrinėje įrengimas 2014.06.18 690000,00
UAB „Mondelez Lietuva Production“ Kondensacinio ekonomaizerio įrengimas dviem iki 3,3 MW galios dujiniams katilams, Taikos pr. 88, Kaunas 2014.06.18 690000,00
UAB „Biržų duona“ Šiluminės energijos taupymo sistemos įdiegimas UAB „Biržų duona“ 2014.06.18 446021,00
AB „Lietkabelis“ Vario atliekas mažinančios įrangos įsigijimas 2014.06.18 504108,00
UAB „Metaloidas“ UAB „Metaloidas“ naudotų padangų atliekų tvarkymo sistemos vystymas 2014.06.18 552448,00
UAB „Liningas“ Audinių džiovyklos „Brueckner“ atliekinės energijos rekuperatoriaus įdiegimas 2014.06.18 175816,00
Projektai, kuriems 2013 m. skirtas finansavimas pagal LAAIF programą
UAB „Vipeco“ Pavojingų atliekų (panaudotos alyvos) perdirbimo (regeneravimo) sistemos įrengimas UAB „Vipeco“ 2013.11.13 96 512,00
UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ Mažeikių biokuro katilinės Montuotojų g. 7 kondensaciniame ekonomaizeryje susidarančio kondensato valymo įrangos modernizavimas padidinant jos pajėgumą ir pritaikant dumblo nusausinimui ir panaudojimui kurui 2013.07.19 490400,00
UAB „Ukmergės vandenys“ Laumėnų kaimo komunalinių nuotekų valymo įrenginiai 2013.07.19 240 006,00
UAB „Danplastas“ Aktyvuotos anglies filtro įrengimas UAB „Danplastas“ gamybinėje bazėje išsiskiriančių kvapų mažinimui 2013.07.19 248 600,00
UAB „Kalvis“ UAB „Kalvis“ gamybinių patalpų valymo įrenginiai nuo dulkių ir dūmų 2013.07.19 416 266,00
UAB „Mestilla“ Metilo esterio gamyklos kvapų emisijos į atmosferą valymo įrenginiai 2013.07.19 162 143,00
UAB Telšių atliekų tvarkymo centras Biofiltro skirto sieros vandenilio, amoniako ir kitų oro teršalų valymui pirkimas 2013.07.19 76 880,00
UAB „Pankera“ (S. Bagužio individuali įmonė) Keraminių dirbinių gamybos atliekas perdirbančios įrangos diegimas įmonėje 2013.07.19 10 240,00
VšĮ Jonavos  ligoninė VšĮ Jonavos ligoninės medicininių atliekų nukenksminimas 2013.07.19 213 235,00
UAB „AV investicija plius“ Infekuotų medicininių atliekų nukenksminimo įrangos įdiegimas 2013.07.19 460 590,00
VšĮ Regioninė Telšių ligoninė Infekuotų medicininių atliekų nukenksminimo įrangos įdiegimas viešojoje įstaigoje Regioninė Telšių ligoninė 2013.07.19 289 935,00
Viešoji įstaiga „Grunto valymo technologijos“ VšĮ „Grunto valymo technologijos“ atviros grunto valymo sistemos modernizavimas 2013.07.19 688 624,00
Vytauto Didžiojo universitetas Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sodo biologiškai skaidžių atliekų surinkimo, perdirbimo ir gautų produktų panaudojimo technologinės sistemos sukūrimas 2013.07.19 185 055,00
UAB „Birštono šiluma“ Kondensacinio dūmų ekonomaizerio įrengimas Birštono rajoninėje katilinėje 2013.07.19 690 000,00
UAB „Neo Group“ Oligomerinių atliekų smulkinimas, siekiant grąžinti jas į gamybos procesą, įrenginių įsigijimas 2013.07.19 57 647,00
UAB „Varėnos pienelis“ Leduoto vandens kompresorinės modernizavimas mažinant aplinkos taršą 2013.07.19 392 127,00
UAB „Baltwood“ UAB „Baltwood“ bioskaidžių atliekų tvarkymo sistemos diegimas 2013.05.13 551 360,00
UAB „Baltic food partners“ Organinių-bioskaidžių atliekų perdirbimas 2013.05.13 370 550,00
UAB „Mars Lietuva“ Bioskaidžių atliekų perdirbimas 2013.05.13 546 608,00
UAB „Biodegra“ Biologiškai skaidžių atliekų permaišymo bei perkrovimo įrangos įsigijimas 2013.05.13 363 000,00
VšĮ Vilniaus universitetas VU Botanikos sodo biologiškai skaidžių atliekų perdirbimo sistemos modernizavimas 2013.05.13 494 171,00
UAB „Seltanas“ UAB „Seltanas“ eksploatuoti netinkamų transporto priemonių nukenksminimo įrangos bei autokrautuvo įsigijimas 2013.05.13 178 000,00
VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų medicininių atliekų nukenksminimui bei perdirbimui skirtos uždaros kombinuotos sistemos (smulkinant ir sterilizuojant garu) diegimas 2013.05.13 496 311,00
UAB „BHJ Baltic“ UAB „BHJ Baltic“ mechaninio-cheminio nuotekų valymo įrenginiai 2013.03.04 335 059,00
AB „Grigiškės“ AB „Grigiškės“ lietaus nuotekų valymo įrenginių įdiegimas 2013.03.04 115 811,00
UAB „Philip Morris Lietuva“ Biologinio nuotekų valymo įrenginių įrengimas 2013.03.04 409 000,00
BĮ Zarasų rajono Antazavės vaikų globos namai Biologinių nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija Antazavės vaikų globos namuose 2013.03.04 67 200,00
UAB „Baltic metal“ Paviršinių (lietaus) nuotekų surinkimo ir valymo sistemos įrengimas 2013.03.04 24 443,00
AB „Achema“ Amonio salietros (amonio nitrato) gamybos procese panaudoto oro, garų ir susidariusių dujinių išlakų valymo sistemos modernizavimas 2013.03.04 347 283,00
Valstybinis mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centras Pavojingų atliekų nukenksminimo baro Akademijos g. 7, Vilniuje rekuperacinės-ventiliacinės sistemos įrengimas 2013.03.04 28 915,00
UAB „Ukmergės keliai“ Jogvilų asfaltbetonio bazės modernizacija 2013.03.04 468 388,00
UAB „Karbonas“ Dūmų, kurie susidaro UAB „Karbonas“ gamybos procesuose (suvirinimas ir metalų pjovimas plazma ir dujomis) ir nevalyti patenka į aplinką valymo įrenginių įdiegimas 2013.03.04 227 107,00
UAB „Korelita“ Naujo šilumos siurblio, mažinančio į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekį, įdiegimas gamybos procesuose 2013.03.04 386 749,00
AB „Žemaitijos pienas“ AB „Žemaitijos pienas“ rūgščių išrūgų perdirbimo linijos įrengimas, sumažinant atliekų kiekį 2013.03.04 231 464,68
UAB „Plamika“ Gamybinių polietileno atliekų paruošimas perdirbimui (granuliavimas) ir grąžinimas į technologinį procesą 2013.03.04 519 800,00
AB „Kauno energija“ Pergalės katilinės rekonstrukcija, įrengiant dūmų kondensacinį ekonomaizerį 2013.03.04 638 283,00
UAB „Akmenės energija“ Katilinės, Stadiono g. 3A, Akmenėje, Akmenės rajone rekonstravimo projektas 2013.03.04 207 900,00
ABF „Šilutės Rambynas“ Išrūgų koncentravimo įrenginio įrengimas RO+ROP ABF Šilutės Rambynas 2013.03.04 690 000,00
AB „Biofuture“ AB „Biofuture“ uždaros apytakinės sistemos įdiegimas apsaugant upę Šyšą 2013.03.04 665 270,00
UAB „Biomotorai“ Naudoto augalinio aliejaus apdirbimo plovyklos įrenginių modernizavimas 2013.03.04 51 930,00
UAB „Baltical“ Atliekinės šilumos energijos regeneravimo įrenginio – oro pašildytuvo įrengimas metalo lydymo krosnies dūmų trakte ir dviejų gamtinių dujų degiklių keitimas Palemono g. 1, LT-51259 Kaunas 2013.03.04 232 000,00
UAB „Baisogalos bioenergija“ Dūmų kondensacinio ekonomaizerio su atskiru kaminu ir pagalbiniais įrenginiais bei pastatymu Baisogalos katilinėje (Maironio g. 36a, Baisogala) 2013.03.04 682 560,00
Projektai, kuriems 2012 m. skirtas finansavimas pagal LAAIF programą
UAB „Maldis“ UAB „Maldis“ gamybinių nuotekų valymo įrenginių modernizavimas 2012.01.26 690 000,00
UAB „Vičiūnai ir partneriai“ UAB „Vičiūnai ir partneriai“ gamybinių nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija 2012.01.26 682 484,00
AB „Klaipėdos kartonas“ AB „Klaipėdos kartonas“ nuotekų biologinio valymo įrenginių modernizavimas 2012.01.26 205 600,00
AB „Grigiškės“ AB „Grigiškės“ popieriaus gamybos padalinio oro valymo įrenginių įdiegimas 2012.01.26 326 560,00
UAB „Ekofrisa“ UAB „Ekofrisa“ katilinės remontas, pritaikant skysto kuro katilą deginti gamybos atliekas. Ekonomaizerio ir ciklono įrengimas. 2012.01.26 217 859.66
UAB „Radviliškio duona“ Atliekinės šilumos panaudojimas karšto vandens ruošimui ir patalpų šildymui 2012.01.26 204 715,18
UAB „Selita ir Ko“ Šiluminės energijos gamyba vietoj akmens anglių naudojant gamtines dujas ir pereinant nuo garo gamybos prie vandens šildymo sistemos 2012.01.26 101 917,60
UAB „Akmenės energija“ Dūmų ekonomaizerio įrengimas katilinėje Tinklų g. 9 Panevėžyje 2012.01.26 149 600,00
UAB „Akmenės energija“ Ventos katilinės vandens šildymo katilų Nr. 1 ir Nr. 2 rekonstrukcija, įrengiant kondensacinius ekonomaizerius, Ventos g. 26A Ventos m. Akmenės r. rekonstravimo projektas 2012.01.26 333 040,00
UAB „Prienų energija“ Katilinės Kęstučio g. 1 Lentvaryje rekonstravimo, įrengiant kondensacinius eknonomaizerius, bei naujo kamino statybos projektas 2012.01.26 189 505,00
UAB „Pramonės energija“ Dūmų valymo ir energijos regeneravimo įrenginio (kondensacinio ekonomaizerio) įrengimas UAB “Pramonės energija“ katilinėje adresu Liepų g. 85a Klaipėdoje 2012.01.26 642 880,00
AB „Šiaulių energija“ Pietinės katilinės ūlos rekonstrukcija įrengiant kondensacinį dūmų ekonomaizerį 2012.01.26 676 885,00
UAB „Kretingos šilumos tinklai“ Kretingos miesto centralizuoto šilumos tiekimo sistemos modernizavimas, įdiegiant kondensacinį ekonomaizerį. Melioratorių g. 10 Kretingoje 2012.01.26 690 000,00
AB „Klaipėdos energija“ Užkurio ir degimo proceso automatizavimas, degiklio, kondensacinio ekonomaizerio įrengimas VŠK Nr. 3 Gargždų ŠTR katilinėje Nr. 4 2012.01.26 517 680,00
Projektai, kuriems 2011 m. skirtas finansavimas pagal LAAIF programą
Palendrių Šv. Benedikto vienuolynas Šv. Benedikto vienuolyno svečių namų katilinės rekonstrukcija, įrengiant medienos granulėmis kūrenamus katilus 2011.05.30 42 918,73
Prienų rajono savivaldybės administracija Stakliškių pirminio sveikatos priežiūros centro pastato katilinės rekonstrukcija 2011.07.13 29 366,00
Dainiaus Jurėno PĮ 15 kW fotoelektrinės jėgainės įrengimas ant komercinės paskirties pastato stogo 2011.07.26 107 820,00
Projektai, kuriems 2010 m. skirtas finansavimas pagal LAAIF programą
UAB „Samsonas“ UAB „Samsonas“ buitinių ir gamybinių nuotekų valymo įrenginiai ir tinklai 2010.12.29 548 461,40
UAB „Kelda“ Asfaltbetonio bazės Statybininkų g. 14, Vievio m., Elektrėnų sav. Rekonstrukcija, įdiegiant oro filtrus maišyklėje “TELTOMAT 2010.12.29 329 600,00
UAB „Ekorema“ Popieriaus atliekų perdirbimo technologinės linijos modernizavimas 2010.12.29 124 005,60
UAB „Naitonas“ Bioskaidžių atliekų perdirbimo technologinė linija 2010.12.29 690 000,00
UAB „Simega“ Kondensacinio ekonomaizerio įrengimas iki 10 MW galios smulkinta mediena kūrenamiems katilams AB „Simega“ Technikos g. 2, Kupiškis 2010.12.29 690 000,00
UAB „Tauragės šilumos tinklai“ Aerodromo katilinės pritaikymas deginti medienos atliekas pastatant 2 MW vandens šildymo katilą 2010.12.29 575 400,00
Kupiškio raj. savivaldybės administracija Kupiškio rajono mokyklų ir kultūros namų katilinių rekonstrukcija 2010.12.29 667 825,36
UAB „Prienų energija“ Trakų miesto centrinės katilinės rekonstravimas, Maironio g. 7, Trakai 2010.12.29 232 800,00
BĮ „Nemajūnų dienos centras“ BĮ „Nemajūnų dienos centras“ katilinės rekonstrukcija, įrengiant medienos granulėmis kūrenamus katilus 2010.12.29 43 928,40
UAB „Vėjūta“ 250 kW vėjo elektrinė Nr. 2, Gricaičių k., Skuodo raj. 2010.12.29 673 589,71
UAB „RVT“ 250 kW vėjo jėgainė Nr. 1, Gricaičių k., Skuodo raj. 2010.12.29 345 280,00
UAB „Vėjo miestas“ 250 kW vėjo elektrinė „Vėjas 1“ Kulšėnų k., Mažeikių raj. 2010.12.29 674 243,71
UAB „Ekovatas“ Vėjo elektrinė Mišučių kaime (Žemės sklypo kad. nr. 5657/0004:347 Raguviškių k.v.) Žalgiruo sen., Kretingos raj. 2010.12.29 690 000,00
UAB „Naftos dujos“ 250 kW vėjo elektrinė Nr. 1, Paprudžių k. Tauragės raj. 2010.12.29 690 000,00
UAB „Eglitana“ 250 kW vėjo elektrinė, Račalių k. Mažeikių raj. 2010.12.29 499 532,39
Projektai, kuriems 2009 m. ir anksčiau skirtas finansavimas pagal LAAIF programą
Ž. Šimkaus įmonė Ž. Šimkaus įmonės šilumos ūkio rekonstrukcija, įrengiant medienos granulėmis kūrenamus katilus ir orinius šildytuvus
UAB SC „Radnyčėlė“ UAB SC „Radnyčėlė“ gydyklų pastato 6D3P rekonstravimas, įrengiant geoterminį šilumos šaltinį, V.Kudirkos 45, Druskininkai
UAB „Ekolaužas“ Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių kėbulų ir kitų atliekų iš juodojo metalo karpymo ir presavimo įranga
UAB „Saimeta“ UAB „Saimeta“ buitinių ir gamybinių nuotekų tvarkymo sistema
AB „Autrolis“ Elektros energijos resursų taupymas Kauno miesto troleibusuose, panaudojant superkondensatorius
VšĮ „Grunto valymo technologijos“ Jonavos nafta ir jos produktais užteršto grunto ir vandens biologinio valymo komplekso Daigučių k. Kulvos sen., Jonavos raj. modernizavimas
UAB „Varėnos šiluma“ UAB „Varėnos šiluma“ 7 MW vandens šildymo katilo pakuros rekonstrukcija
UAB „Valda“ Antrinių žaliavų rūšiavimo bei paruošimo perdirbimui technologinės linijos modernizavimas
UAB „Šilutės šilumos tinklai“ Švėkšnos katilinės Nr.2 modernizavimas pakeičiant skystą kurą į biokurą
Kaltinėnų parapijos senelių globos namai Saulės energijos panaudojimas karšto vandens ruošimui bei patalpų šildymui
Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Tyrulių seniūnija Radviliškio rajono Tyrulių miestelio pagrindinės mokyklos ir kultūros namų pastatų katilinių modernizavimas, keičiant kuro rūšį iš akmens anglies į suskystintas dujas
Molėtų Šventų Apaštalų Petro ir Povilo parapija Molėtų Šventų Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios ansamblio šildymo sistemos rekonstrukcija, įrengiant geoterminio šildymo sistemą
UAB „Miesto energija” Kondensacinio ekonomaizerio įrengimas UAB „Miesto energija“ katilinėje Nr. 3 (Vilniaus g. 89c, Ukmergė)
Smalininkų bendruomenės centras 250 kW vėjo elektrinės įrengimas Smalininkuose
UAB „Savas kaimas“ Šilumos gamybai naudojamų presuotų šiaudų ir kitų techninių žolių granulių gamybinės linijos įrengimas
UAB „Makarika“ Jucių hidroelektrinės įrengimų rekonstrukcija su užtvankos atstatymu
UAB „Tikritus“ Polietileno atliekų perdirbimo technologinės linijos įdiegimas
UAB „Komunalinių paslaugų centras“ Babtų miestelio katilinės (pereinant prie biokuro) ir šilumos tinklų renovacija
UAB „Ritvida“ 250 kW vėjo jėgainės Lenkimų kaime, Skuodo rajone įrengimas
AB „Grigiškės“ Gamybos nutekamųjų vandenų valymas
UAB „Biržų vandenys“ Mobilios specializuotos nuotekų sistemų priežiūros įrangos (kombinuotos hidrodinaminės mašinos) pirkimas
UAB „Jurbarko vandenys“ Jurbarko miesto nuotekų valyklos rekonstrukcija, įdiegiant naują technologinę įrangą nuotekų biologinio valymo ir dumblo tvarkymo grandyse
SĮ „Skuodo šiluma“ Ekonomaizerio ir kamino įrengimas 5 MW galios biokuro katilui Skuodo miesto katilinėje Nr. 1
UAB „Pamario Edrija“ Administracinio pastato ir stalių dirbtuvių rekonstrukcija, įdiegiant atsinaujinančius energijos šaltinius
AB „Vakarų laivų gamykla“ Lietaus nuotekų valymo įrenginių II-ojo išleistuvo statyba
UAB „Kauno stiklas“ Stiklo atliekų rūšiavimo linija su automatine Fe ir Non Fe metalų atskyrimo sistema
UAB „Ekobazė“ Antrinių žaliavų atskyrimas iš bendro komunalinių atliekų srauto Vilniaus regioniniame sąvartyne
UAB „Ekodelta“ Medienos atliekų paruošimas antriniam naudojimui (biokuro gamybai)
UAB „Šilalės šilumos tinklai“ UAB „Šilalės šilumos tinklai“ katilinės Nr. 2 renovacija pervedant dirbti deginant biokurą
AB „Kauno švara“ Plastikinės pakuotės (PET) ir polietileno rūšiavimo ir presavimo linijos diegimas
AB „Specializuotas transportas“ Antrinių žaliavų apimčių didinimas, mažinant komunalinių atliekų kiekius, gerinant surinkimą, išrūšiavimą bei paruošimą perdirbti
VĮ „Statybos produkcijos sertifikavimo centras“ Mažųjų nuotekų valymo įrenginių laboratorijos įkūrimas“
UAB „Lazdijų šiluma“ UAB „Lazdijų šiluma“ biokuro gamybos proceso mechanizavimas
UAB „Nostrada“ Šilumos siurblio ir saulės kolektorių panaudojimas šildymui ir karšto vandens ruošimui vietoje suskystintų dujų
UAB „Antraža“  Stiklo atliekų rūšiavimo linija
AB „Kauno energija“  Mazutu kūrenamo vandens šildymo katilo KVGM-20 pakeitimas dujomis kūrenamu 15 MW vandens šildymo katilu
UAB „Alseka“  Durų apdailos technologijos modernizavimas, panaudojant akrilines (vandens pagrindu) apdailos medžiagas
AB „Šiaulių energija”  AB  „Šiaulių energija” Pietinės katilinės garo katilo Nr. 1 degimo proceso optimizavimas mažinant atmosferos taršą
IĮ „Vėrūna”  250 kW vėjo jėgainės Lenkimų kaime, Skuodo rajone   įrengimas
Skuodo rajono savivaldybės administracija Skuodo senamiesčio paviršinių (kritulių) nuotekų surinkimo ir išleidimo sistemos rekonstrukcija
UAB „Druka“ Becheminės spaudos plokščių gamybos technologijos įdiegimas
AB „Jonavos šilumos tinklai“ Jonavos rajoninės katilinės rekonstravimas, įrengiant 10 MW vandens šildymo katilą su kondensaciniu ekonomaizeriu
UAB „Transeta“ UAB „Transeta“ paviršinių nuotekų valymo sistemos įrengimas
AB „Dilikas“ AB “Dilikas” medienos drožlių ir pjuvenų ištraukimo bei oro filtravimo sistemos įrengimas
VšĮ „Jaunimo integracijos galimybių centras“  Bistrampolio dvaro  sodybos geoterminio šildymo sistemos įrengimas
UAB „Ukmergės vandenys“ Ukmergės rajono Veprių gyvenvietės  nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas
UAB „Branša“ Motelio “Branša” lietaus, gamybinių ir buitinių nuotekų surinkimo ir valymo sistemos rekonstrukcija
UAB „Ekosta“ UAB “Ekosta” katilinės rekonstrukcija, keičiant kuro rūšį   iš  kieto kuro į gamtines dujas
UAB „Betonika“ Betono cecho valymo įrenginių modernizavimas
A. Bižienės paslaugų ir prekybos įmonė Užterštų gamybinių ir paviršinių nuotekų valymo sistemos rekonstrukcija
UAB „Varėnos statyba“  Lietaus kanalizacijos ir buitinių nuotekų  valymo įrenginių įrengimas UAB „Varėnos statyba“ teritorijoje
UAB „Melinga“ UAB „Melinga“ teritorijos paviršinių nuotekų   surinkimo sistemos rekonstrukcija
UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ Iki 18.28 MW galios dūmtakio įrengimas iš gamtines dujas deginančių vandens šildymo katilų į esamą kondensacinį šilumokaitį
UAB „Ekoenergija“ Naftos produktų garų rekuperacijos įrenginys
UAB „Utenos duona“ UAB „Utenos duona“ atliekinės šilumos panaudojimas patalpų šildymui
Radviliškio rajono savivaldybės administracija Radviliškio rajono Pašušvio miestelio pagrindinės mokyklos ir kultūros namų pastatų katilinės modernizavimas, keičiant kuro rūšį iš akmens anglies į suskystintas dujas
AB „Bionovus“ Pastatų griovimas ir statybinių atliekų perdirbimas panaudojant mobiliąsias technologijas
UAB „TDL ODA“ UAB “TDL ODA” gamybinių nuotekų valymo ir dumblų tvarkymo įrenginių paprastasis remontas
Ukmergės rajono savivaldybės administracija Ukmergės miesto paviršinių nuotekų valymas
UAB „Kauno Žalgirio jachtklubas“ Šilumos siurblių panaudojimas ekologiškos šildymo sistemos įrengimui
UAB „Švaistūnas“ UAB “Švaistūnas” Gaižėnų kiaulių komplekso šilumos ūkio rekonstrukcija, įrengiant ekologinį kurą naudojančią katilinę vietoje skystą kurą, akmens anglį, durpes ir elektros energiją naudojančių įrenginių
UAB PN„Lina“ Mobilus statybinių atliekų trupintuvas
KB „Baltijos agrogrupė“ Augalininkystės produkcijos atliekų perdirbimas į kuro granules
SĮ „Simno komunalininkas“ Alytaus rajono savivaldybės Santaikos kaimo buitinių nuotekų valymo įrenginiai
UAB „Joniškio vandenys“ Stungių kaimo nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija
AB „Meresta“ „AB „Meresta“ katilinės renovacija, įrengiant biokuru kūrenamą katilą
AB „Lifosa“ AB „Lifosa“ buitinių nuotekų valymo įrenginių išplėtimas pastatant 3-ią smėlio-nendrių filtrą“
UAB „Virginijus ir Ko“ Antrinių žaliavų paruošimo perdirbimui technologinės linijos modernizavimas
UAB „Litesko“ filialas „Palangos šiluma“ Palangos rajoninės katilinės rekonstrukcija, įrengiant kondensacinį ekonomaizerį katilui „WEISS DHF-11“
UAB „Lavisos agrogrupė“ Pieno mašinų plovimui panaudotų plovimo tirpalų ultrafiltracijos įrangos su keraminėmis membranomis įdiegimas UAB „Lavisos agrogrupė“
Pilnų namų bendruomenė Pilnų namų bendruomenės buitinių nuotekų valymo sistema
UAB „Marijampolės švara“ Antrinių žaliavų perrūšiavimo ir presavimo įrangos įsigijimas
UAB „Medvėkas“ Medienos atliekų panaudojimas katilinių kuro gamybai
AB „Rokiškio mašinų gamykla“ Dažymo-džiovinimo procesų modernizavimas AB „Rokiškio mašinų gamykla“
UAB „Utenos šilumos tinklai“ Mazutu kūrenamo vandens šildymo katilo PTVM – 30 pakeitimas dujomis kūrenamu 14 MW dūmavamzdžiu vandens šildymo katilu
UAB „Molėtų šiluma“ Kondensacinio ekonomaizerio įrengimas smulkinta mediena dirbantiems katilams Molėtų miesto rajoninėje katilinėje
SĮ „Skuodo šiluma“ Skuodo miesto katilinės Nr.3 pervedimas darbui ekologišku kuru ir šilumos trasų renovacija
UAB „Agaras“ UAB „Agaras“ skerdyklos nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija
UAB „Wood team production“ UAB „Wood team production“ aplinkosauginių procesų tobulinimas
UAB „Universalūs medžio produktai“ Oro valymo įrenginių diegimas įmonėje UAB „Universalūs medžio produktai“
UAB „Klaipėdos hidrotechnika“ Klaipėdos uosto krantinių rekonstrukcija, įrengiant paviršiaus nuotekų surinkimo sistemą
UAB „Bonvaldos servisas“ Paviršinių nuotekų surinkimo ir valymo sistemos rekonstrukcija
UAB „Slėnis“ Medienos atliekų paruošimas antriniam naudojimui (biokuro gamybai)
UAB „Klaipėdos rajono vandenys“ Vėžaičių miestelio centralizuotos šildymo katilinės rekonstrukcija, mažinant šilumos energetikos neigiamą poveikį aplinkai bei pereinant prie ekologiškai ir ekonomiškai tikslingos kuro rūšies (gamtinių dujų) naudojimo
UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ Kondensacinio šilumokaičio (ekonomaizerio) įrengimas biokuro katilams Mažeikių katilinėje
UAB „Utenos šilumos tinklai“ Kogeneracinė jėgainė Utenos rajoninėje katilinėje
UAB „Akumuliatorių perdirbimo centras“ Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių kėbulų, elektros ir elektronikos įrangos bei kitų atliekų iš juodojo metalo karpymo ir presavimo įranga
AB „Panevėžio keliai“ Panevėžio asfaltbetonio gamybinės bazės rekonstrukcija, įdiegiant oro filtrus maišyklėje „Teltomat“
UAB „Užmojai su garantijomis“ UAB „Užmojai su garantijomis“ oro valymo įrenginiai
ŽŪB „Šaltekšnis“ ŽŪB „Šaltekšnis“ gamybinių nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija
UAB „Airatransus“ Švaresnio kuro panaudojimas UAB „Airatransus“ katilinėse
UAB „Fulgor“ Butautų alaus daryklos gamybinių ir buitinių nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija
UAB PN „Lina“ Mišrių statybinių atliekų rūšiavimo bei perdirbimo linija
UAB „Kretingos šilumos tinklai“ Kartenos katilinės rekonstrukcija, įrengiant biokuro katilą
UAB „Orgalitas“ Paukštynų atliekų (paukščių mėšlo) perdirbimo į sausas organines trąšas įmonė
Radviliškio rajono savivaldybė Skėmių seniūnija Pociūnėlių miestelio mokyklos ir darželio pastatų katilinių modernizavimas, keičiant kuro rūšį iš akmens anglies į suskystintas dujas
VšĮ „Radviliškio ligoninė“ Medicininių atliekų nukenksminimo įrangos įdiegimas Radviliškio ligoninėje
VšĮ „Joniškio ligoninė“ Medicininių atliekų nukenksminimo įrangos įdiegimas Joniškio ligoninėje
UAB ,,Jonavos šilumos tinklai“ Jonavos rajoninės katilinės rekonstrukcija
Radviliškio rajono savivaldybės administracija Grinkiškio miestelio mokyklos katilinės modernizavimas, keičiant kuro rūšį iš akmens anglies į suskystintas dujas
UAB „Hidroenergija“ Kauno rajono Pajiesio hidroelektrinės statyba
UAB „Upinė“ Janušonių hidroelektrinė
UAB “Šilutės šilumos tinklai” Šilutės rajoninės katilinės renovavimas, įrengiant 6 MW galios vandens šildymo ir 3 MW galios garo katilus kūrenamus biokuru
UAB ,,Gindraja“ Kurėnų užeigos-motelio nuotekų surinkimo ir valymo sistemos rekonstrukcija
AB „Utenos melioracija“ Paviršinių (lietaus)  nuotekų surinkimas ir valymas
AB „Snaigė“ Kondensacinio ekonomaizerio įrengimas AB „Snaigė“ katilinėje
UAB „Mevilsta“ UAB „Mevilsta“ gamybinio kiemo lietaus nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija
VšĮ „Panevėžio infekcinė ligoninė“ Infekuotų medicininių atliekų nukenksminimas Panevėžio infekcinėje ligoninėje
VšĮ „Elektrėnų ligoninė“ Infekuotų medicininių atliekų nukenksminimas Elektrėnų ligoninėje
UAB ,,Fortum Joniškio energija“ Gataučių katilinės rekonstrukcija
UAB „Ukmergės keliai“ Jonavos asfaltbetonio bazės rekonstrukcija, įdiegiant oro filtrus maišyklėje „Teltomat”
UAB „Vilkė“ UAB “Vilkė” gamybinių nuotekų surinkimo ir valymo sistemos rekonstrukcija
UAB „Kaišiadorių vandenys“ Kruonio miestelio buitinių nuotekų valymo įrenginiai
Birštono savivaldybės administracija Birštono miesto lietaus nuotekų tinklų siurblinės ir nuotekų kolektoriaus rekonstrukcija
UAB „Prienų agrotiekimas“ UAB „Prienų agrotiekimas“ lietaus, gamybinių ir buitinių nuotekų surinkimo  ir valymo sistemos rekonstrukcija
UAB „Tauragės šilumos tinklai“ Kondensacinio ekonomaizerio įrengimas Beržės rajoninėje katilinėje
VšĮ „Lazdijų ligoninė“ Medicininių atliekų nukenksminimas mikrobangomis
UAB „Baltijos perdirbimas“ Elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo sistema
UAB ,,Eko Group“ Putų polistireno atliekų surinkimas ir paruošimas perdirbimui
AB „Zarasaitis“ AB „Zarasaitis“ katilinės rekonstravimas, įrengiant biokuru kūrenamus vandens šildymo katilus su ekonomaizeriu
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija Plutiškių mokyklos šilumos ūkio pertvarkymas. Konteinerinė katilinė, kūrenama biokuru
UAB “Budsava“ Katilinės rekonstrukcija keičiant kuro rūšį iš kieto kuro į gamtines dujas
VšĮ „Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninė“ VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninės katilinės rekonstravimas
UAB ,,Fortum Joniškio energija“ Kondensacinių ekonomaizerių įrengimas Joniškio Centrinėje ir Melioratorių katilinėse
AB „Grigiškės“ Kondensacinio ekonomaizerio įdiegimas dujiniu kuru kūrenamam katilui
VšĮ „Jurbarko ligoninė“ Medicininių atliekų nukenksminimo įranga
UAB ,,Apvalūs medžio gaminiai“ Įmonės oro valymo įrenginiai
Tauragės rajono savivaldybės administracija Tauragės katalikų bažnyčios ir parapijos namų geoterminio šildymo sistemos įrengimas
UAB ,,Universalūs medžio produktai“ Medienos atliekų smulkinimo įrenginio diegimas įmonėje
UAB „VSA Vilnius“ Buityje susidarančių antrinių žaliavų rūšiavimo bei paruošimo perdirbimui linija
Kalvarijos savivaldybės administracija Oro taršos šaltinių mažinimas Kalvarijos mieste
Simno specialioji mokykla Simno specialiosios mokyklos šilumos ūkio rekonstrukcija
UAB „Dilikas“ Naujos technologijos filtravimo stočių įdiegimas
UAB „Pakruojo šiluma“ Pakruojo katilinės rekonstravimas, įrengiant vandens šildymo katilą su kondensaciniu ekonomaizeriu
UAB „Šilalės šilumos tinklai“ Paviršinių nuotekų valymo įrenginių statyba ir nuotekų tinklų atnaujinimas
UAB „Ekodelta“ Medienos atliekų paruošimas antriniam naudojimui (biokuro gamyba)
VšĮ „Raseinių ligoninė“ Raseinių ligoninės medicininių atliekų dezinfekcijos įrangos diegimas
VšĮ ,,Kėdainių ligoninė“ Infekuotų medicininių atliekų tvarkymas Kėdainių ligoninėje
UAB „Betono statiniai“ Betoninių aplinkos tvarkymo elementų paviršiaus apdirbimo modernizavimas
AB „Klaipėdos energija“ Gargždų šilumos tinklų katilinės Nr. 4 rekonstravimas, įrengiant vandens šildymo katilą su kondensaciniu ekonomaizeriu
Šlekonio įmonė „Medis“  Šlekonio įmonės „Medis“ gamybos atliekų (medžio drožlių, pjuvenų, dulkių) antrinis perdirbimas į briketus
UAB „Maturė“ Panaudotų automobilių filtrų perdirbimas UAB „Maturė“ gamybinėje bazėje
UAB „Žaldokas“ Svečių namų „Šilas“ buitinių nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija, įdiegiant vandens valymo sistemą
Ūkininkė J. Rumšienė Ūkininkės Janinos Rumšienės ūkio buitinių, gamybinių, lietaus nuotekų tinklų ir valymo įrenginių rekonstrukcija
VĮ ,,Ukmergės miškų urėdija“ Ukmergės miškų urėdijos lietaus nuotekų tinklai ir valymo įrenginiai
UAB ,,Vaidva“ UAB „Vaidva“ statybinio laužo antrinio perdirbimo galimybių padidinimas įsigyjant mobilų statybinio laužo smulkinimo įrenginį
VšĮ „Klaipėdos jūrininkų ligoninė“ Infekuotų medicininių atliekų nukenksminimo įranga
UAB „Energopliusas“ 10 kV 2000kW vėjo jėgainė Anužių kaime, Pagėgių savivaldybėje
VšĮ „Klaipėdos tuberkuliozės ligoninė“ Klaipėdos tuberkuliozės ligoninės infekuotų medicininių atliekų nukenksminimas
 UAB „Utenos šilumos tinklai“ Kogeneracinė jėgainė Utenos rajoninėje katilinėje
 UAB ,,Mažeikių šilumos tinklai“ Kondensacinio šilumokaičio (ekonomaizerio) įrengimas biokuro katilams Mažeikių katilinėje
UAB „Šilumomatis“ Stirniškių hidroelektrinės statyba
Vš.Į „Biržų ligoninė” Pavojingų medicininių atliekų tvarkymas, įdiegiant nukenksminimo mikrobangomis technologiją
UAB „Universalūs medžio produktai“ Buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginiai
UAB „Ekoproduktas“ Gamybos linijos rekonstrukcija, įdiegiant vakuuminio išgarinimo ir kondensavimo sistemas, siekiant sumažinti teršalų išmetamų į aplinkos orą kiekius
UAB „Kvistija“ Pantonų įrengimas Panevėžio naftos produktų terminalo naftos produktų 200 m3 talpos rezervuaruose
Likėnų reabilitacijos ligoninė Likėnų reabilitacijos ligoninės šilumos ūkio rekonstrukcija
AB „Rokiškio sūris” filialas „Utenos pienas” Garotiekis su garo kondensato grąžinimu
Radviliškio savivaldybės Skėmių seniūnija Pociūnėlių miestelio mokyklos ir darželio pastatų katilinių modernizavimas, keičiant kuro rūšį iš akmens anglies į suskystintas dujas
UAB „Radviliškio šiluma“ UAB Šeduvos „Lelijos“ katilinės ir šilumos tiekimo sistemos rekonstrukcija
UAB „Kretingos šilumos tinklai“ Grūšlaukės katilinės rekonstrukcija, panaudojant biokurą
UAB „Klaipėdos keleivių ir krovinių terminalas“ Katilinės rekonstrukcija keičiant skystą kurą į dujinį
UAB ,,Varėnos šiluma“ Valkininkų geležinkelio stoties gyvenvietės „Pušelės“ katilinės rekonstrukcija
UAB „Kauno tiltai“ Pagrybės asfaltbetonio bazės rekonstrukcija įdiegiant oro filtrus maišyklėje „Teltomat“
UAB ,,Modest“ Bagaslaviškio pieninės gamybinių nuotekų biologinio valymo įrenginiai ir nuotakynas
UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“ UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“ Eišiškių katilinės ir šilumos punktų rekonstrukcija
AB ,,Jonavos šilumos tinklai“ AB ,,Jonavos šilumos tinklai“ Ruklos katilinės rekonstrukcija, įrengiant du vandens šildymo katilus su kondensaciniais ekonomaizeriais
UAB ,,Vilkyškių pieninė“ UAB „Vilkyškių pieninė“ Tauragės cecho katilinės įrangos pakeitimas
 A. Jakubausko įmonė Kernų hidroelektrinės statyba Puodkalių kaime Skuodo rajone
UAB ,,Bitospana“ Medienos atliekų panaudojimas medžio-cementinių blokų ISO-Span gamybai
 VšĮ ,,Kauno apskrities ligoninė“ Kauno apskrities ligoninės infekuotų medicininių atliekų tvarkymas
VšĮ ,,Kauno medicinos universiteto onkologijos ligoninė“ Kauno medicinos universiteto onkologijos ligoninės infekuotų medicininių atliekų nukenksminimo įranga
Kalvarijos savivaldybės administracija Kalvarijos centralizuoto šilumos tiekimo rekonstrukcija, siekiant sumažinti teršalų išmetimą į atmosferą
ABF „Šilutės Rambynas“ Katilinės rekonstrukcija keičiant kuro rūšį iš mazuto į suskystintas dujas
UAB „Šaltinio srovė“ Gulbinų hidroelektrinės statyba
 UAB „Polivektris“ Elektroninės buitinės technikos, kompiuterių korpusų ir automobilių plastikinių atliekų perdirbimo linija
 AB „Mitnija“ Katilinės rekonstrukcija
UAB „Lazdijų šiluma“ Veisiejų miestelio šilumos tinklų modernizavimo projektas
UAB „Alkesta“ Asfaltbetonio gamyklos „Teltomat“ rekonstrukcija, įdiegiant oro filtrus
Elektrėnų savivaldybė Naftos produktų valymas iš lietaus nuotekų
Prienų rajono savivaldybė Lizdeikų gyvenvietės pradinės mokyklos katilinės rekonstrukcija
Prienų rajono savivaldybė Ašmintos pradinės mokyklos katilinės rekonstrukcija
UAB „Arčia“ Maisto perdirbimo įmonės nuotekų valymo įrenginiai
UAB „Baltical“ Antrinio aliuminio lydinių gamyklos išmetamų dūmų filtrų sistema
 Prienų rajono savivaldybė Kieto kuro katilinių ir šildymo sistemos rekonstrukcija 3-jose Prienų rajono mokyklose (Naujosios Ūtos pagrindinės mokyklos katilinės ir pastato radiatorinio šildymo sistemos įrengimas vietoje esamos krosninio šildymo sistemos, Prienų Nemuno pradinės mokyklos Strielčių ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus ir Kunigiškių pagrindinės mokyklos Tartupio pradinio ugdymo skyriaus Žemaitkiemio k. kieto kuro katilinių rekonstrukcija įrengiant medienos granulių automatizuoto deginimo įrangą)
UAB „Prienų vandenys“ UAB „Prienų vandenys“ katilinės rekonstrukcija, įdiegiant medienos granulių automatizuoto degimo įrangą vietoje esamų anglis/malkas deginančių katilų
AB „Klaipėdos keliai“ AB „Klaipėdos keliai“ asfaltbetonio gamyklos rekonstrukcija, keičiant skystą kurą į dujinį
UAB „Kabotažas“ Skysto kuro degiklio pakeitimas į gamtinių dujų degiklį bitumo šildymo sistemoje
 UAB “Kėdainių automobilių keliai” Asfaltbetonio gamyklos “Teltomat” rekonstrukcija, įdiegiant oro filtrus
UAB „Chitinas“ Mobili biodegraduojančių atliekų perdirbimo technologinė linija
 UAB „Kvistija“ Panevėžio naftos produktų terminalo naftos produktų talpyklos pantonas ir talpyklų dažymas
Šilalės rajono savivaldybė Šilalės rajono gyvenviečių gatvių apšvietimo tinklų rekonstrukcija
Radviliškio rajono savivaldybė Radviliškio miesto ir rajono gatvių apšvietimo modernizavimas
AB “Kauno energija” Noreikiškių katilinės rekonstrukcija, įrengiant kogeneracinę jėgainę (750 kW)
UAB „Dormeka“ Stambiagabaričių ir probleminių atliekų smulkinimo baras
Klaipėdos rajono savivaldybė Gyvsidabrinių šviestuvų keitimas natrio šviestuvais Klaipėdos rajone
Lazdijų rajono savivaldybė Lazdijų rajono Kapčiamiesčio, Šeštokų, Šventežerio, Metelių ir Krosnos gyvenviečių apšvietimo rekonstrukcija
Lazdijų rajono savivaldybė Veisiejų miesto gatvių apšvietimo rekonstrukcija
Kupiškio rajono savivaldybė Kupiškio rajono gyvenviečių gatvių apšvietimo tinklų rekonstrukcija
VšĮ „Šiaulių ligoninė“ Šiaulių ligoninės infekuotų medicininių atliekų sutvarkymas
Rietavo savivaldybė Rietavo miesto gatvių apšvietimo tinklų renovacija
UAB „Žalmargės pienas“ „Žalmargės pienas“ skystų gamybinių atliekų – koncentruotų nuotekų sutvarkymas
Jurbarko rajono savivaldybė Jurbarko raj. Juodaičių pagrindinės mokyklos ir kultūros centro šilumos ūkio renovacija
UAB “Šilutės šilumos tinklai” Traksėdžių gyvenvietės katilinės rekonstrukcija
UAB “Galinta ir partneriai”  UAB “Galintos grūdų” filiale katilinės rekonstrukcija, užtikrinant taršos prevenciją ir antrinį gamybinių atliekų (grikių lukštų) panaudojimą, gaunant alternatyvią energiją
UAB “Žemaitijos hidroenergija” Baltininkų hidroelektrinės statyba
S.Į. „Simno komunalininkas“ Geištarų buitinių nuotekų biologinio valymo įrenginiai
UAB “Stragutės mėsa”  UAB „Stragutės mėsa” gamybinių, buitinių ir paviršinių (lietaus) nuotekų biologinis valymas
UAB „Utenos komunalininkas“ Utenos miesto gatvių apšvietimo tinklų rekonstrukcija
UAB „Utenos šilumos tinklai“ Kondensacinio ekonomaizerio įrengimas rajoninėje katilinėje
UAB „Lietkabelis“ Emaliuotų laidų gamybos aplinkosauginių procesų tobulinimas
V.š.Į. Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninė Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninės ekologinis medicininių atliekų tvarkymas
UAB „Lijoka“ Šilutės rajono Grabupių kaimo biokuro ir dujų degalinės paviršinių (lietaus) ir buitinių nuotekų tvarkymo įrenginių statyba
UAB „VEEKO“ Plastmasės atliekų ir plastikinės pakuotės atliekų perdirbimas
UAB „Mažeikių automobilių keliai“ Naikių asfaltbetonio gamyklos TELTOMAT-100 rekonstrukcija, įdiegiant oro filtrus
Tauragės savivaldybė Tauragės miesto gatvių ir teritorijų apšvietimo tinklų renovacija
UAB „Maišelis“ Klaipėdos regiono plastiko atliekų perdirbimas su tolimesniu jų panaudojimu gamyboje
S.Į. „Simno komunalininkas“ Simno katilinės renovacija kurą mazutą keičiant biokuru
UAB „Metaloidas“ Automobilių padangų atliekų perdirbimo mechaniniu baro-destrukciniu metodu į antrines žaliavas
UAB „Saulimaras“ 150 kW vėjo jėgainės statyba Anulyno kaime, Telšių rajone
UAB „Ignalinos šilumos tinklai“ Ignalinos centrinės katilinės rekonstrukcija
UAB „Vikmaka“ Medienos atliekų surinkimas ir paruošimas antriniam naudojimui
UAB „Akmenės energija“ Centrinės katilinės statyba ir senamiesčio šilumos trasų keitimas Naujosios Akmenės mieste
AB „Panevėžio energija“ Panevėžio RK 1 cheminio vandens valymo cecho modernizacija
UAB „Traidenis“ Mėsos ir pieno perdirbimo įmonių nuotekų valymo įrenginių gamybinės technologinės linijos sukūrimas ir plėtra
SP AB „Šilutės polderiai“ Šilutės rajono, Šilutės seniūnijos Šyšos vasaros polderio sraigtinės siurblinės rekonstrukcija
UAB „Sanda“ Ginkūnų katilinės projektavimas ir statyba
UAB „Mitnija“ Statybinių atliekų (plytų ir gelžbetonio) laužo priėmimas, rūšiavimas ir apdirbimas
UAB „Deimantina“ Kernų hidroelektrinė
Aplinkos ministerija Pesticidų atliekų nukenksminimas
UAB „Aviridis“ Statybos ir griovimo atliekų priėmimo, rūšiavimo, perdirbimo ir saugaus jų šalinimo aikštelė Kuprijoniškėse“
UAB Prekybos namai „Lina“ Statybinių atliekų perdirbimo įrangos įsigijimas
SP UAB „Birštono šiluma“ Medienos kuro panaudojimas Birštono centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje
UAB „Hidleta“ Ukrinų hidroelektrinė
AB „Panevėžio energija“ Rokiškio RK GK-3 rekonstrukcija medienos kuro naudojimui
SP UAB „Šilalės šilumos tinklai“ Vingininkų kaimo katilinės rekonstrukcija
UAB „Dzūtra“ Dzūtros atliekų perdirbimas
UAB „Švenčionių energija“ Švenčionių ir Švenčionėlių katilinių renovacija
Alytaus miesto savivaldybė Alytaus gatvių apšvietimo rekonstrukcija
AB „Vilniaus pergalė“ Garo katilinės rekonstrukcija
UAB „Lazdijų šilumai“ Nuotekų tvarkymas Lazdijų katilinėje
Ūkininkė Ramutė Akramavičienė Užpalių užtvankos ir hidroelektrinės atstatymas
Šiaulių miesto savivaldybė Šiaulių miesto apšvietimo rekonstrukcija
SP AB „Druskininkų šilumos tinklai“ Druskininkų katilinės rekonstrukcija
UAB „Žemaitijos keliai“ Žemaitijos kelių lietaus kanalizacija
UAB „Lazdijų šiluma“ Katilinių rekonstrukcija Lazdijų rajone
Klaipėdos miesto savivaldybė Klaipėdos miesto gatvių apšvietimo tinklų rekonstrukcija
AB „Matuizų plytinė“ Garo katilo rekonstrukcija
UAB „Hidleta“ Gudų hidroelektrinės statyba
Elektrėnų miesto savivaldybė Elektrėnų seniūnijos Elektrėnų miesto apšvietimo tinklų renovacija
UAB „Vakarų Ryterna“ Nuotekų valymo įrenginiai
UAB „Panevėžio gatvės“ Panevėžio gatvių gyvsidabrio lempų keitimas
AB „Rokiškio sūris“ Nuotekų valymas
AB „Rokiškio sūris“ Amoniakinės kompresorinės rekonstrukcija
SP UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ Mažeikių katilinės rekonstrukcija, įdiegiant biokuro garo katilą
UAB „Vikšris“ Patalpų apšildymas utilizuota šiluma
AB „Krekenavos agrofirma“ Kiaulių komplekso rekonstrukcija
UAB „Mūšios energija“ Valtūnų  hidroelektrinės ant Siesarties upės
UAB „Vilkyškių pieninė“ Biologiniai valymo įrenginiai
UAB „Traidenis“ Nuotekų valymo įrengimų nuomos diegimas Lietuvos rinkoje 2000 – 2004 metais
AB „Naujieji verkiai“ Gamybinių nuotekų valymo įrenginių modernizacija
UAB „Vildeta“ Darbo patalpų oro valymo elektrostatinių filtrų gamyba
UAB „Eternit Akmenė“ Šiferis be asbesto
Pasvalio rajono savivaldybė Pajiešmenių gyvenvietės buitinių nuotekų biologinio valymo valyklos rekonstrukcija
AB „Šilutės baldai“ Mediena kūrenamas katilas ir dulkių valymo filtrai
UAB „Ekoproduktas“ Perteklinių mielių apdirbimo cecho statyba
Ignalinos rajono savivaldybė (SP UAB „Ignalinos vanduo“) Nuotekų valymo įrenginiai
UAB „Kupiškio butų ūkis ir vandentiekis“ Kupiškio m. nuotekų valomųjų įrenginių rekonstrukcija
Alantos žemės ūkio mokykla Katilinės rekonstrukcija
Šilutės rajono savivaldybė Žemaičių Naumiesčio nuotekų valymas
UAB „Trakų šiluma“ Trakų šilumos vamzdyno rekonstrukcija
BĮ AB „Baltik Vairas“ BĮ AB „Baltik Vairo“ dažymo įranga
AB „Žemkalnija“ Šiluminės energijos pervedimas iš akmens anglies į gamtines dujas
UAB „Švaresta“ Buitinių gamybinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimas, rūšiavimas, utilizavimas  Vilkaviškio rajone
AB „Jonavos agrotransportas“ Dyzelinių automobilių ir traktorių išmetamų į aplinką teršalų mažinimas,  įdiegiant kuro aparatūros remontą bei reguliavimą pagal firmos „Bosch“ technologiją
AB „Grigiškės“ Medienos atliekų katilinės statyba