Modernizavimo fondo lėšos

Modernizavimo fondas finansuojamas iš pajamų, gautų pardavus apyvartinius taršos leidimus (ATL) aukcione.

Fondui skiriama 2 proc. ATL nuo bendro Europos Sąjungos ATL kiekio,  visam 10 m. laikotarpiui. Valstybės narės taip pat gali pervesti fondui papildomų apyvartinių taršos leidimų, gautų iš leidimų, kuriems taikoma ATL direktyvos 10 c straipsnio leidžianti nukrypti nuostata, arba iš leidimų, paskirstytų tam tikroms valstybėms narėms siekiant solidarumo, augimo ir tinklų sujungimo. Penkios valstybės narės (Kroatija, Čekija, Lietuva, Rumunija ir Slovakija) pasinaudojo šia galimybe taip dvigubai padidinusios joms skirtą Modernizavimo fondo dalį.

Investicijoms Lietuvoje skirta 2,57 proc. visų Modernizavimo fondo lėšų, kurios turės būti investuotos iki 2030 m. pabaigos. Valstybių narių, tame tarpe ir Lietuvos siūlomų investicijų krypčių paraiškas vertina Europos investicijų bankas ir Europos Komisijos investicijų komitetas.

Išmokos pagalbą gaunančioms valstybėms narėms per 2021–2030 m. laikotarpį.