Patvirtintos priemonės (schemos)

I. Savivaldybės pastatų modernizavimas 

Priemonės aprašymas:  Savivaldybių viešųjų pastatų renovacija (modernizavimas), siekiant energijos vartojimo efektyvumo didinimo.

Remiantis ilgalaikės pastatų renovacijos strategijos duomenimis, iki 2030 m. numatoma renovuoti apie 710 savivaldybių viešųjų pastatų (apie 910 tūkst. kvadratinių metrų jų ploto). Taip tikimasi  sumažinant šiltnamio dujų emisiją 28.000 t CO2 per metus.

Pagrindinis priemonės tikslas – didinti energijos vartojimo efektyvumą ir sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą, atnaujinant savivaldybėms priklausančias viešąsias patalpas. Tam iki  2027 m. iš modernizavimo fondo numatoma skirti 20 mln. Eur. Numatoma finansuoti iki 50 proc. reikalingų investicijų.

 

II. Beariminė žemdirbystė. 

Priemonės aprašymas: Energijos vartojimo efektyvumo didinimas žemės ūkyje.

Nacionaliniame energetikos ir klimato srities veiksmų plane iki 2030-ųjų numatytas siekis – 650 tūkst. ha plotai, kurie dirbami neariminės žemdirbystės būdu. 2020 m. pasėlių deklaravimo duomenimis, tokiu būdu apdirbamos žemės plotas Lietuvoje yra 243 tūkst. ha.

Neariminei žemdirbystei sunaudojama mažiau kuro žemės paruošimui,  taip didinant energijos vartojimo efektyvumą, o cheminių trąšų ar augalų apsaugos produktų gali būti naudojama mažiau, todėl gerokai mažesni ir ūkininkų kaštai. Tokia augalininkystė mažina šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų išsiskyrimą į atmosferą, dirvožemis apsaugomas nuo erozijos, tausojama biologinė įvairovė.

Neariminė žemdirbystė – viena Žaliojo kurso krypčių žemės ūkyje. Skatinant ūkininkus rinktis neariminę žemdirbystę, iš Modernizavimo fondo iki 2027 m. planuojama skirti 30 mln. Eur. Numatoma finansuoti iki 40 proc. Tiesioginės ar juostinės sėjos būdo sėjamosios įsigijimo išlaidų.