📌 svarbi informacija es projektų vykdytojams – covid-19 - aplinkos projektų valdymo agentūra

Slider Efektyvumas Nuolatinis tobulėjimas Slider Partnerystė Pagarba žmonėms ir idėjoms

📌 Svarbi informacija ES projektų vykdytojams – COVID-19

✔️ Ar projekto avansas gali būti išmokamas projekto vykdytojui, jeigu nebuvo numatytas projekto sutartyje? 

Taip. Tokiu atveju projekto vykdytojas pranešimu per DMS turi kreiptis į APVA su argumentuotu prašymu į sutartį įtraukti projekto avansą. Teikiant prašymą dėl avanso įtraukimo į sutartį, projekto vykdytojas turi nurodyti avanso poreikį (pvz. apyvartinių lėšų trūkumas ar pan.). Įvertinęs prašymą bei Jūsų argumentus, APVA darbuotojas atliks sutarties duomenų keitimą.

Svarbu: kol Lietuvoje yra paskelbta ekstremali situacija, APVA rekomenduoja projektų vykdytojams vietoje planuotų teikti tarpinių mokėjimo prašymų teikti avanso mokėjimo prašymus. Vėliau išlaidas deklaruojant išlaidų kompensavimo būdu.

Atkreipiame dėmesį, kad avansas vertinamas atsižvelgiant į Projektų administravimo ir finansavimo taisykles (avanso mokėjimo sąlygas apibrėžia šių taisyklių 219 -227 punktai. Priimant sprendimą dėl avanso skyrimo turės būti įsitikinta, ar prašomo avanso dydis neviršija per artimiausius 6 mėnesius projekto vykdytojo su mokėjimo prašymais planuojamos deklaruoti išlaidų sumos. Jei prašomo avanso dydis yra didesnis, jo poreikis ir dydis turėtų būti pagrįstas bei įvertintas.

✔️ Ar projekto avansui gauti reikalinga projekto vykdytojo garantija?

Reikalavimas pateikti avanso draudimo dokumentą, kaip nurodyta Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 224 punkte, netaikomas biudžetinėms įstaigoms, taip pat viešosioms įstaigoms, kurių savininkė arba viena iš dalininkų yra valstybė ar savivaldybė, valstybės ar savivaldybės valdomoms įmonėms, valstybės ar savivaldybės įmonėms, labdaros ir paramos fondams, kurių vienintelė dalininkė yra valstybė, ir avanso daliai, skirtai vadovaujantis Taisyklių 220.3 papunkčiu. Avanso draudimo dokumente nurodytas naudos gavėjas turi būti sprendimą dėl projekto finansavimo priėmusi institucija, o draudėjas – projekto vykdytojas. Reikalavimas pateikti avanso draudimo dokumentą arba laidavimo draudimo raštą dėl avanso sumos gali būti netaikomas privatiems juridiniams asmenims, nors toks reikalavimas ir numatytas projekto sutartyje ar projektų finansavimo sąlygų apraše, jeigu avanso suma neviršija 10 000 eurų (dešimt tūkstančių eurų).

✔️ Ką daryti, jei norima gauti didesnį avansą nei numatyta projekto sutartyje?

Projekto vykdytojas pranešimu per DMS turėtų kreiptis į APVA su prašymu padidinti projekto avansą. Atkreipiame dėmesį, kad nors maksimalaus galimo išmokėti avanso dydis nuo 30 proc. padidinamas iki 50 proc., Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 222 punkto reikalavimas dėl avanso pagrindimo išlieka, t. y. teikiant prašymą dėl avanso padidinimo, turite pagrįsti avanso poreikį. Įvertinęs prašymą, APVA darbuotojas atliks sutarties duomenų keitimą.

✔️ Kaip keisis projektų patikros vietoje dėl karantino?

Dėl karantino projektų patikros vietoje yra atidedamos vėlesniam laikotarpiui. Pasikeitimas galioja apsilankymams planuojamose projektų įgyvendinimo vietose, patikroms projektų įgyvendinimo metu ir pasibaigusių projektų patikroms.

Tokiu atveju, jei yra planuojamas teikti galutinis mokėjimo prašymas, o projekte nebuvo atlikta projekto patikra vietoje, APVA rekomenduoja teikti tarpinį mokėjimo prašymą ir galutinį mokėjimo prašymo teikimą nukelti. Jei yra būtina bus galima atlikti dokumentinę patikrą, APVA kreipsis į projekto vykdytoją ir raštu informuos, kaip tokia patikra įvyks bei paprašys pateikti jai reikalingus dokumentus ir (ar) nuotraukas per DMS sistemą.

Užtikriname, kad kiekvieną atvejį spręsime kartu, atsižvelgdami į projektų vykdytojų situaciją ir ieškodami tinkamų sprendimų.

Esant kritinėms situacijoms, svarstysime projektų veiklų vykdymo termino pratęsimo klausimus.

Dėl konkrečių su jūsų projektais susijusių klausimų prašome kreiptis į atsakingą projektų vadovą.