Kvietimai fiziniams asmenims - aplinkos projektų valdymo agentūra

KVIETIMAI FIZINIAMS ASMENIMS

KVIETIMAS KOMPENSACIJAI GAUTI UŽ ĮSIGYTĄ MAŽIAU TARŠŲ AUTOMOBILĮ. ➡️ ČIA


Klimato kaitos programos teisės aktai, susiję su kompensacijomis fiziniams asmenims: 

  1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. kovo 7 d. įsakymas Nr. D1-129 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2019 m. sąmatos patvirtinimo“;
  2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. gegužės 9 d. įsakymas Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2019 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo“;
  3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. gegužės 6 d. įsakymas Nr. D1-267 „Dėl Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų fiziniams asmenims tvarkos aprašo patvirtinimo“;
  4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. gegužės 9 d. įsakymas Nr. D1-278 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. D1-674 „Dėl Mažos apimties projektų, finansuojamų iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų, maksimalių tinkamų išlaidų dydžių patvirtinimo pakeitimo";
  5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. gegužės 9 d. įsakymas Nr.  D1-276  „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. D1-493 „Dėl Tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos specialiosios programos finansavimo kryptis patvirtinimo“ pakeitimo“.

„Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas“ (finansavimo fiziniams asmenims tvarka nustatyta 2 priede) ➡️ ČIA

Fiksuoto įkainio nustatymo tyrimas ➡️ ČIA

„Katilų keitimas namų ūkiuose“ (finansavimo fiziniams asmenims tvarka nustatyta 2 priede) ➡️ ČIA

Fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimas ➡️ ČIA