KONTAKTAI

Jonas Balkevičius                       Skyriaus vedėjas   KLIMATO KAITOS PROJEKTŲ IR REGISTRO SKYRIUS    216 94 99     jonas.balkevicius@apva.lt

Neringa Liudavičienė                 Patarėja                  KLIMATO KAITOS PROJEKTŲ IR REGISTRO SKYRIUS    210 32 82   neringa.liudaviciene@apva.lt

Nerijus Lesickas                         Patarėjas                KLIMATO KAITOS PROJEKTŲ IR REGISTRO SKYRIUS      278 73 20                      nerijus.lesickas@apva.lt