KVIETIMAS FIZINIAMS ASMENIMS DĖL ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ