MOKĖJIMO PRAŠYMO FORMA

Fiziniai asmenys, kurie 2018 m. teikė projekto registracijos formas kompensacinei išmokai pagal Klimato kaitos specialiosios programos priemones gauti ir kuriems buvo rezervuota kompensacinė išmoka, jau gali teikti mokėjimo prašymus ir pagrindžiančius dokumentus.

Mokėjimo prašymai su pagrindžiančiais dokumentais turi būti pateikti iki 2019 m. kovo 31 d.

Mokėjimo prašymo formą galite rasti čia http://paraiska.apva.lt/claim

Mokėjimo prašymo pildymo instrukcija:

Atsidarius nuorodą, įveskite gyvenamojo namo unikalų numerį, kuris buvo nurodytas projekto registracijos formoje ir paspauskite ieškoti paraiškos. Jei projekto registracijos formą teikėte keletą kartų, tuomet pasirinkite pildyti mokėjimo prašymą pagal projekto registracijos formą, kuri buvo patvirtinta.

Jums bus paruoštas iš dalies užpildytas mokėjimo prašymas, kuriame turėsite įrašyti banko sąskaitą, asmens kodą bei nurodyti/patikslinti projektu faktiškai įdiegto įrenginio nominalią galią ar faktiškai atliktų darbų kiekį.

Atkreipiame dėmesį, kad nominali įrenginio galia nėra maksimali įrenginio galia.

Pavyzdžiui, jei projekto registracijos formoje nurodėte, jog planuojate įsirengti 10 kw saulės fotovoltinę elektrinę, tačiau faktiškai įsirengėte 8,74 kw, mokėjimo prašyme turite nurodyti 8,74 kw. Jei planavote įsirengti 15 kw šilumos siurblį, tačiau įrenginio techninėje dokumentacijoje nurodyta, kad įrenginio nominali galia – 12 kw, mokėjimo prašyme nurodykite 12 kw.

Tuo atveju, jei įsirengėte galingesnį įrenginį, ar atlikote daugiau darbų nei buvo numatyta projekto registracijos formoje, mokėjimo prašyme turite nurodyti tuos galingumus ar kiekius (ne didesnius), kurie buvo nurodyti projekto registracijos formoje.

Pažymėkite pridedamus išlaidas pagrindžiančius dokumentus, nurodykite jų kiekį (puslapiais), atsispausdinkite užpildytą mokėjimo prašymą ir pasirašę kartu su pridedamais dokumentais pateikite Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos projektų valdymo agentūrai (APVA) tiesiogiai arba naudojantis pašto ir (ar) pasiuntinių teikiamomis paslaugomis adresu Labdarių g. 3, LT-01120, Vilnius. Mokėjimo prašymus taip pat galite teikti el. paštu (apva@apva.lt arba naudojantis e-pristatymu), pareiškėjui pasirašant sertifikuotu elektroniniu parašu.

Patarimai pildant mokėjimo prašymus:

  • Atidžiai pažiūrėkite užpildytus laukelius (banko sąskaitas, asmens kodą);
  • Nurodykite nominalią įrenginio galią;
  • Pridėkite visus mokėjimo prašymo formoje nurodytus privalomus dokumentus. Mokėjimo prašyme išvardinti visi privalomi pridėti dokumentai (skiriasi atsižvelgiant į įdiegtus įrenginius ar atliktus darbus). Atkreipiame dėmesį, kad nepridėjus bent vieno dokumento, turėsime jums papildomai siųsti užklausimą, papildomai laukti naujų dokumentų ir mokėjimo prašymo vertinimas užtruks, o kompensacinė išmoka galės būti išmokama tik pateikus visus dokumentus ir nuotraukas.
  • Jei jūsų planai pasikeitė ir jūs nespėsite įgyvendinti projekto iki 2019 m. kovo 31 d. apie tai turite pranešti APVA iki š. m. gruodžio 1 d.

Primename, kad kompensacinė išmoka išmokama per 60 kalendorinių dienų nuo pareiškėjo tinkamai įforminto mokėjimo prašymo ir visų išlaidas pagrindžiančių dokumentų pateikimo. Jūsų projektas gali būti atrinktas patikrai projekto įgyvendinimo vietoje, kurios metu tikrinama projekto įgyvendinimo faktas, apimtys ir dokumentai.