TEISĖS AKTAI

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. birželio 6 d. įsakymas Nr. D1-67 „Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2018 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo“ (spauskite čia.)

Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2018 m. sąmatą detalizuojantis planas (spauskite čia.)