INFORMACIJA APIE TIKRINTOJUS

 Lietuvos jurisdikcijai priklausančioje Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registro dalyje registruoti tikrintojai
 UAB DNV GL LIETUVA akreditavimo pažymėjimas galioja iki 2020 m.  liepos 31 d.

Vertinimo sritys:

·         Kuro deginimas įrenginiuose.

·         Mineralinės naftos perdirbimas.

·         Luitinio ketaus ar plieno gamyba (pirminė ar antrinė sintezė), įskaitant nepertraukiamą liejimą.

·         Juodųjų metalų (įskaitant geležies lydinius) gamyba arba perdirbimas.

·         Kalkių gamyba arba dolomito ir magnezito kalcinavimas.

·         Stiklo, įskaitant stiklo pluoštą, gamyba. Keraminių gaminių gamyba deginimo būdu.

·         Celiuliozės gamyba iš medienos arba kitų pluoštinių medžiagų.

·         Popieriaus ir kartono gamyba.

·         Birių organinių cheminių medžiagų gamyba, naudojant krekingo, riformingo, dalinės ar visiškos oksidacijos arba panašius procesus.

·         Azoto rūgšties gamyba (CO2 ir N2O išmetimai).

Už visą vykdomą veiklą atsakinga DNV GL BUSINNES ACCURANCE OY/AB.

Nepriklausomo vertintojo įgaliotas atstovas:

Audrius Šileika

Tel. +370 37 207 275

El. paštas: audrius.sileika@dnv.com

UAB Bureau Veritas Lit akreditavimo pažymėjimas galioja iki 2022 m. lapkričio 14 d.

Vertinimo sritys:

·         Kurą deginantys įrenginiai, kuriuose naudojamas tik komercinis standartinis kuras, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 601/2012 arba gamtinės dujos             A ir B kategorijos įrenginiuose.

·         Kurą (skystą, biomasės, kietą) deginantys įrenginiai, neturintys kiekio apribojimo.

·         Naftos perdirbimo gamyklos.

·         Cemento klingerio gamybos įrenginiai.

·         Kalkių gamybos arba dolomito arba magnezito kalcinavimo įrenginiai.

·         Stiklo, įskaitant stiklo pluoštą, gamybos įrenginiai.

·         Keraminių gaminių gamybos įrenginiai.

·         Izoliacinių medžiagų iš mineralinės vatos gamybos įrenginiai.

·         Popieriaus ir kartono gamybos įrenginiai.

·         Azoto rūgšties gamybos įrenginiai.

·         Aviacinių išmetamų teršalų ir tonkilometrių duomenys.

 

Nepriklausomo vertintojo įgaliotas atstovas:

Svajonė Ūbienė

Tel.+370 5239 5070, +370 5239 5155

El. Paštas: svajone.ubiene@lt.bureauveritas.com

Nomine Consult OÜ akreditavimo pažymėjimas galioja iki 2022 m. kovo 16 d.

Vertinimo sritys:

·        Kuro deginimas įrenginiuose, kuriuose naudojamas tik standartinis komercinis kuras, apibrėžtas Europos Sąjungos Direktyvoje Nr. 601/2012 arba                   gamtinių dujų deginimas A arba B kategorijos įrenginiuose.

·       Kuro deginimas įrenginiuose, be apribojimų.

·       Naftos perdirbimas.

·      Kalkių gamyba.

 

Nepriklausomo vertintojo įgaliotas atstovas Lietuvoje:

Gintvilė Žvirblytė

Tel.+370 52 107 210

El. paštas: gintvile.zvirblyte@nomineconsult.com

VerifAvia(UK) Ltd akreditavimo pažymėjimas galioja iki 2020 m. spalio 31 mėn.

Vertinimo sritis:

·         Aviacinių išmetamų teršalų ir tonkilometrių duomenys.

 

Nepriklausomo vertintojo įgaliotas atstovas:

Julien Dufour

Tel.+33 665 697 489

Faks.+33 183 621 618

El. paštas: julien.dufour@verifavia.com