Informacija apie tikrintojus - aplinkos projektų valdymo agentūra

INFORMACIJA APIE TIKRINTOJUS

Lietuvos jurisdikcijai priklausančioje Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registro dalyje registruoti tikrintojai
 UAB DNV GL LIETUVA akreditavimo pažymėjimas galioja iki 2020 m.  liepos 31 d.

Vertinimo sritys:

· Kuro deginimas įrenginiuose.

· Mineralinės naftos perdirbimas.

· Luitinio ketaus ar plieno gamyba (pirminė ar antrinė sintezė), įskaitant nepertraukiamą liejimą.

· Juodųjų metalų (įskaitant geležies lydinius) gamyba arba perdirbimas.

· Kalkių gamyba arba dolomito ir magnezito kalcinavimas.

· Stiklo, įskaitant stiklo pluoštą, gamyba. Keraminių gaminių gamyba deginimo būdu.

· Celiuliozės gamyba iš medienos arba kitų pluoštinių medžiagų.

· Popieriaus ir kartono gamyba.

· Birių organinių cheminių medžiagų gamyba, naudojant krekingo, riformingo, dalinės ar visiškos oksidacijos arba panašius procesus.

· Azoto rūgšties gamyba (CO2 ir N2O išmetimai).

Už visą vykdomą veiklą atsakinga DNV GL BUSINNES ACCURANCE OY/AB.

Nepriklausomo vertintojo įgaliotas atstovas:

Audrius Šileika

Tel. +370 37 207 275

El. paštas: Audrius.Sileika@dnvgl.com

UAB Bureau Veritas Lit akreditavimo pažymėjimas galioja iki 2022 m. lapkričio 14 d.

Vertinimo sritys:

· Kurą deginantys įrenginiai, kuriuose naudojamas tik komercinis standartinis kuras, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 601/2012 arba gamtinės dujos A ir B kategorijos įrenginiuose.

· Kurą (skystą, biomasės, kietą) deginantys įrenginiai, neturintys kiekio apribojimo.

· Naftos perdirbimo gamyklos.

· Cemento klingerio gamybos įrenginiai.

· Kalkių gamybos arba dolomito arba magnezito kalcinavimo įrenginiai.

· Stiklo, įskaitant stiklo pluoštą, gamybos įrenginiai.

· Keraminių gaminių gamybos įrenginiai.

· Izoliacinių medžiagų iš mineralinės vatos gamybos įrenginiai.

· Popieriaus ir kartono gamybos įrenginiai.

· Azoto rūgšties gamybos įrenginiai.

· Aviacinių išmetamų teršalų ir tonkilometrių duomenys.

 

Nepriklausomo vertintojo įgaliotas atstovas:

Svajonė Ūbienė

Tel.+370 5239 5070, +370 5239 5155

El. Paštas: svajone.ubiene@lt.bureauveritas.com

Nomine Consult OÜ akreditavimo pažymėjimas galioja iki 2022 m. kovo 16 d.

Vertinimo sritys:

· Kuro deginimas įrenginiuose, kuriuose naudojamas tik standartinis komercinis kuras, apibrėžtas Europos Sąjungos Direktyvoje Nr. 601/2012 arba gamtinių dujų deginimas A arba B kategorijos įrenginiuose.

· Kuro deginimas įrenginiuose, be apribojimų.

· Naftos perdirbimas.

· Kalkių gamyba.

 

Nepriklausomo vertintojo įgaliotas atstovas Lietuvoje:

Gintvilė Žvirblytė

Tel.+370 52 107 210

El. paštas: gintvile.zvirblyte@nomineconsult.com

VerifAvia(UK) Ltd akreditavimo pažymėjimas galioja iki 2020 m. spalio 31 mėn.

Vertinimo sritis:

· Aviacinių išmetamų teršalų ir tonkilometrių duomenys.

 

Nepriklausomo vertintojo įgaliotas atstovas:

Julien Dufour

Tel.+33 665 697 489

Faks.+33 183 621 618

El. paštas: julien.dufour@verifavia.com