Sąskaitų uždarymas

PASIRINKITE JUS DOMINANTĮ SĄSKAITOS TIPĄ

 

PAGRINDINIAI ŽINGSNIAI NORINT UŽDARYTI SĄSKAITĄ / IŠREGISTRUOTI TIKRINTOJĄ SĄJUNGOS REGISTRE

 

📌 Sąskaita uždaroma / tikrintojas išregistruojamas per 10 d. d. nuo tinkamai pateikto prašymo.

📌 Uždarius sąskaitą / išregistravus tikrintoją, sąskaitos turėtojui / tikrintojui per informacinę sistemą „E. sąskaita“ pateikiama kreditinė sąskaita faktūra dėl metinio mokesčio už sąskaitos tvarkymą grąžinimo (už likusius einamųjų kalendorinių metų mėnesius).

 

BENDRIEJI REIKALAVIMAI DOKUMENTŲ PATEIKIMUI

 

📌 Dokumentai, pasirašyti teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu, siunčiami Aplinkos projektų valdymo agentūrai elektroniniu paštu apva@apva.lt. Tik neturint techninių galimybių pateikti dokumentų šiuo būdu, dokumentai gali būti pateikiami Aplinkos projektų valdymo agentūros buveinėje arba siunčiami registruotu paštu.

 

📌 Prašymo dėl sąskaitos uždarymo forma (5 priedas)