Patvirtinimas apie sąskaitos duomenis - aplinkos projektų valdymo agentūra

PATVIRTINIMAS APIE SĄSKAITOS DUOMENIS

Kasmetinis informacijos apie sąskaitą ir (papildomus) įgaliotuosius atstovus patvirtinimas

2013 m. gegužės 2 d. Europos Komisijos Reglamento (ES) Nr. 389/2013 25 straipsnio 1 dalis įpareigoja visus sąskaitų turėtojus patvirtinti, jog informacija apie jiems priklausančias sąskaitas ir deleguotus (papildomus) įgaliotuosius atstovus yra nepasenusi, išsami, nesuklastota ir teisinga.

Ši reglamento nuostata yra taikoma visiems Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registre veikiančioms veiklos vykdytojo, orlaivių naudotojo ir asmens sąskaitoms, taip pat nepriklausomo vertintojo (tikrintojo) ir prekybos tipo sąskaitoms, prasidedančiomis kodais EU-100-, LT-121- ir EU-0-.

Tuo atveju, kai sąskaitos turėtojui priklauso daugiau nei viena sąskaita, visoms joms išvardinti patartina naudoti vieną formą.

Visi fiziniai ir juridiniai asmenys, norėdami pateikti patvirtinimą dėl informacijos aktualumo ir atnaujinimo, turi teikti užpildytą pavyzdinę formą, kurią rasite čia. Užpildytos ir pasirašytos formos gali būti teikiamos elektroniniu paštu, registruotu/paprastu paštu arba tiesiogiai Aplinkos projektų valdymo agentūros buveinėje.

Svarbu pažymėti, jog patvirtinimas dėl informacijos apie sąskaitą/-as ir (papildomus) įgaliotuosius atstovus privalo būti pateiktas kiekvienais kalendoriniais metais ne vėliau kaip iki gruodžio 31 d. Patvirtinimas dėl sąskaitų, atidarytų po x metų spalio 1 d.,  turi būti pateiktas kitais metais.