Sąjungos šesd registro mokesčiai - aplinkos projektų valdymo agentūra

SĄJUNGOS ŠESD REGISTRO MOKESČIAI

Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registro mokesčiai
Valstybės rinkliava už sąskaitos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registre atidarymą – 86 

Metinis atlyginimas už sąskaitos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registre tvarkymą – 144 €
Kai atidaroma nauja sąskaita, sąskaitos turėtojas tais kalendoriniais metais, kuriais atidaryta sąskaita, moka tokią atlyginimo dalį, kuri apskaičiuojama atsižvelgiant į einamojo ir likusių iki einamųjų kalendorinių metų pabaigos mėnesių skaičių.

Atlyginimas už Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registro duomenų teikimą (registro sąskaitos išrašas, siunčiamas paštu) – 1,15 €