Sandoriai sąjungos šesd registre - aplinkos projektų valdymo agentūra

SANDORIAI SĄJUNGOS ŠESD REGISTRE

Pervedimai Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registre (toliau – Sąjungos ŠESD registras) nevykdomi savaitgaliais ir oficialiomis švenčių, nurodytų Lietuvos Respublikos darbo kodekso 123 straipsnio 1 dalyje, dienomis.

Sandorių atidėjimo laiko (26 val.) skaičiavimas Sąjungos  ŠESD registro Lietuvos jurisdikcijai priklausančioje dalyje 2018 metais sustabdomas šiomis oficialiomis švenčių dienomis:

Sausio 1 d.
Vasario 16 d.
Kovo 11 d.
Balandžio  1-2 d.
Gegužės 1 d.
Birželio 3 d.
Birželio 24 d.
Liepos 6 d.
Rugpjūčio 15 d.
Lapkričio 1 d.
Gruodžio 24 – 26 d.

Jeigu įgaliotasis atstovas dėl techninių ar kitokių priežasčių negali prisijungti prie Sąjungos ŠESD registro, tačiau jam prieigos teisė pagal Reglamentą (ES) Nr. 389/2013 nebuvo laikinai sustabdyta, įgaliotajam atstovui pateikus prašymą Aplinkos projektų valdymo agentūrai, sandorius jo vardu gali inicijuoti nacionalinis administratorius.

Prašymai tenkinami esant šioms sąlygoms:
•    perleidžiančiosios sąskaitos turėtojas pateikia visą informaciją, reikalingą pateikti perleidžiant taršos vienetus iš vienos sąskaitos į kitą;
•    perleidžiančioje sąskaitoje yra ne mažesnis nei nurodytas perleidžiamų apyvartinių taršos leidimų, aviacijos apyvartinių taršos leidimų ir (ar) Kioto vienetų skaičius;
•    pervedimas inicijuojamas veikiančioje (atidarytoje) sąskaitoje.