Sandoriai sąjungos šesd registre - aplinkos projektų valdymo agentūra

SANDORIAI SĄJUNGOS ŠESD REGISTRE

Pervedimai Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registre (toliau – Sąjungos ŠESD registras) nevykdomi savaitgaliais ir oficialiomis švenčių, nurodytų Lietuvos Respublikos darbo kodekso 123 straipsnio 1 dalyje, dienomis.

Sandorių atidėjimo laiko (26 val.) skaičiavimas Sąjungos ŠESD registro Lietuvos jurisdikcijai priklausančioje dalyje 2020 metais sustabdomas šiomis oficialiomis švenčių dienomis:

 • Sausio 1 d.
 • Vasario 16 d.
 • Kovo 11 d.
 • Balandžio 12 – 13 d.
 • Gegužės 1 d.
 • Gegužės 3 d.
 • Birželio 7 d.
 • Birželio 24 d.
 • Liepos 6 d.
 • Rugpjūčio 15 d.
 • Lapkričio 1 – 2 d.
 • Gruodžio 24 – 26 d.

Jeigu įgaliotasis atstovas dėl techninių ar kitokių priežasčių negali prisijungti prie Sąjungos ŠESD registro, tačiau jam prieigos teisė pagal Reglamentą (ES) Nr. 389/2013 nebuvo laikinai sustabdyta, įgaliotajam atstovui pateikus prašymą Aplinkos projektų valdymo agentūrai, sandorius jo vardu gali inicijuoti nacionalinis administratorius.

Prašymai tenkinami esant šioms sąlygoms:
• perleidžiančiosios sąskaitos turėtojas pateikia visą informaciją, reikalingą pateikti perleidžiant taršos vienetus iš vienos sąskaitos į kitą;
• perleidžiančioje sąskaitoje yra ne mažesnis nei nurodytas perleidžiamų apyvartinių taršos leidimų, aviacijos apyvartinių taršos leidimų ir (ar) Kioto vienetų skaičius;
• pervedimas inicijuojamas veikiančioje (atidarytoje) sąskaitoje.