Teisės aktai

Europos Sąjungos teisės aktai

 • Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB
 • Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/1122
 • Komisijos reglamentas (ES) Nr. 389/2013
 • Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1031/2010

 

Lietuvos Respublikos įstatymai

 • Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymas

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

 • Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo
 • Dėl metinio atlyginimo už sąskaitos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registre tvarkymą ir atlyginimo už Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registro duomenų teikimą dydžių ir mokėjimo tvarkos nustatymo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymai

 • Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registro naudojimo taisyklės
 • Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų skyrimo ir prekybos jais tvarkos aprašas
 • Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančių veiklos vykdytojų sąrašas (aktualus 2013-2020 m. laikotarpiui)
 • Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančių veiklos vykdytojų ir orlaivių naudotojų šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos, apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašas
 • Kioto vienetų, gautų vykdant Kioto protokolo bendrai įgyvendinamus ir švarios plėtros projektus, naudojimo ir lankstumo priemonių metiniams išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo tikslams pasiekti taikymo tvarkos aprašas
 • Dėl išmetamo šiltnamio dujų kiekio mažinimo dvigubos apskaitos išvengimo