Viešai skelbiama BĮ informacija
Remiantis Komisijos Reglamento (EB) Nr. 2216/2004 XVI priedo 6 straipsniu, informacija apie Kioto protokolo bendrai Įgyvendinamą projektą, kuriam buvo išduoti taršos mažinimo vienetai (TMV), skelbiama viešai prieinamoje zonoje.

Projekto pavadinimas TMV galiojimo laikas NNV* už taršos sumažėjimą iki 2008 m. TMV kiekis už 2008 m. TMV kiekis už 2009 m. TMV kiekis už 2010 m.
Benaičių vėjo jėgainių parkas 2008-2012 22174 27250 21381 18178
Rūdaičių vėjo jėgainių parkas 2008-2012 44934 35945 34121
Lapių sąvartyno biodujų panaudojimas kombinuotai elektros ir šilumos gamybai 2008-2012 34384 19323
AB Achema N2O mažinimas GP agregate 2008-2012 701550 927598
AB Achema N2O mažinimas UKL-7 įrenginiuose 2008-2012 813567 585512
Sudėnų ir Lendimų vėjo jėgainių parkas 2008-2012 18562 16779
Kreivėnų vėjo jėgainių parkas 2008-2013 13629 28364
Iš viso:                       22174         72184 1639018           1629875
                                                                              *NNV - Nustatytosios normos vienetai