Saulės elektrinė ant Kudirkos Naumiesčio parapijos pastato stogo

2021 m. įgyvendinus „Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės elektrinės) diegimą Kudirkos Naumiesčio Šv. Kryžiaus atradimo parapijai“ projektą, įrengta 13,975 kW saulės fotovoltinė elektrinė. Projekto tikslas - mažinti elektros energijos vartojimą iš elektros tinklų bei švelninti į aplinką išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.

„Parapijos bendruomenė džiaugiasi galėdama prisijungti prie kitų geros valios žmonių ir organizacijų pastangų, rūpinantis savo krašto ir pasaulio gamta, jos išsaugojimu“, - apie sėkmingai įgyvendintą projektą sako Kudirkos Naumiesčio Šv. Kryžiaus Atradimo parapijos klebonas Donatas Jasulaitis.

Projektui skirta Aplinkos projektų valdymo agentūros subsidija – 5 182,73 Eur

Bendra projekto vertė – 6 910,31 Eur

Bendras išmetamų ŠESD kiekio sumažinimas - 177,15 t CO2e

Bažnyčios g. 28, Kudirkos Naumiestis, Šakių r. Saulės fotovoltinių modulių išdėstymas ant pastato stogo.