Saulės fotoelektrinė Mažeikių lopšelyje-darželyje „Pasaka“

Mažeikių lopšelis-darželis „Pasaka“, gavęs steigėjo pritarimą, ėmėsi iniciatyvos teikti paraišką dėl saulės fotoelektrinės projekto įgyvendinimo. Projektas finansuotas įgyvendinant Klimato kaitos specialiąją programą pagal finansavimo kryptį „Atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios paskirties pastatuose“.

Projekto siekis – mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą, skatinti atsinaujinančių energijos išteklių plėtrą bei sumažinti elektros energijos pirkimą.

Saulės fotoelektrinės galia – 20 kW.

Bendra projekto vertė – 28 917,29 Eur

Aplinkos projektų valdymo agentūros suteikta subsidija – 23 133,83 Eur

Įgyvendinus projektą per pirmus metus sumažinta 10,36 t CO2.