Šiaurės rytų Lietuvoje saulės energijos potencialas naudojamas elektros energijos poreikiams tenkinti

2021 m. įgyvendinus projektą „Atsinaujinančių energijos šaltinių diegimas, VšĮ Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centre“ įdiegta 59,86 kW saulės fotovoltinė elektrinė.

Įstaigos veiklai reikalingos elektros energijos gamyba prasidėjo 2021 m. birželio mėn. Vasaros mėnesiais vidutiniškai pagaminta apie 9 MWh elektros energijos. Planuojama, kad suminis metų pagamintos energijos kiekis sieks apie 58 MWh.

Bendra projekto vertė – 42 461,33 Eur

Aplinkos projektų valdymo agentūros suteikta subsidija – 33 969,07 Eur

Įgyvendinus projektą planuojamas CO2 emisijų į aplinką sumažinimas – 41,01 t per metus.