Publikuojamas nuo: 2023-11-10 iki 2023-11-30

Juridinis asmens pavadinimas: MAREX Boats, UAB
Juridinio asmens kodas: 125841097
Telefono numeris: +37069433545
El. paštas: Evaldas.K@marex.lt
Finansavimo programa: Klimato kaitos programa
Pirkimo tipas: Darbai
Žaliasis pirkimas: Taip
Pirkimo galiojimo laikas: 2023-11-10 iki 2023-11-30
Pirkimo vertė (be PVM): 56725.24 EUR


PATIKSLINTOS GAMYBOS PASKIRTIES PASTATO EGLIŲ G.1, ILGAKIEMIS, KAUNO R. SIENŲ ŠILTINIMO (MODERNIZAVIMO) STATYBOS-REMONTO DARBŲ PIRKIMO SĄLYGOS

MAREX Boats, UAB (toliau vadinama – Pirkėjas) įgyvendindama projektą „Gamybinio pastato modernizavimas“, Nr. KK-AM-JPA01-0011, finansuojamą pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-04-02 „Didinti klimato kaitos politikos veiksmingumą“ aprašo, III skyriaus 1.2 papunktį „Juridinių asmenų negyvenamosios paskirties pastatų atnaujinimas (modernizavimas)“ lėšomis, numato įsigyti Gamybos paskirties pastato Eglių g.1, Ilgakiemis, Kauno r. sienų šiltinimo (modernizavimo) statybos-remonto darbus. Remiantis pirkimų sąlygų punktu Nr.5.2, Pirkėjas patikslina pirkimo sąlygas ir pratęsia pasiūlymų pateikimo terminą. Pirkimo reikalavimai nurodyti prisegtuke esančiose Pirkimo sąlygose, techninėje specifikacijoje ir techniniame darbo projekte(TDP). Patikslintos nuostatos pažymėtos geltonai. Pirminis skelbimas apie Pirkimą paskelbtas APVA skelbimų skiltyje www.apva.lt 2023 m. lapkričio 10 d. Patikslintas skelbimas paskelbtas 2023-11-20. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2023 m. lapkričio 30 d., 19:00 val. (Lietuvos Respublikos laiku), jį pateikiant skenuotą ar pasirašytą el.parašu el.paštu office@marex.lt ir/arba Evaldas.K@marex.lt. Pirkėjas nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų, tačiau tiekėjai turi teisę susisiekę su Pirkėjo atstovu atvykti apžiūrėti Pastato. Atvykdami potencialūs Tiekėjai turi apsirūpinti visomis su darbų ir asmens sauga susijusiomis priemonėmis ir įsipareigoja laikytis darbų ir asmens saugos reikalavimų. Siekiant suinteresuotų tiekėjų informuotumo apie pirkimo sąlygų pasikeitimus ar išaiškinimų pateikimą, visus atsisiuntusius pirkimo sąlygas ir ketinančius pateikti pasiūlymą tiekėjus, prašome laisva forma el.paštu užsiregistruoti, nurodant tiekėjo pavadinimą, atsakingo asmens vardą, pavardę, pareigas, el.pašto adresą atsiunčiant el.paštu: Evaldas.K@marex.lt Pirkimo vertė be PVM 56725,24 Eur Pirkimo vertė su PVM 68637,54 Eur

ATNAUJINTI_MAREX_Boats_SIENU_SILTINIMO_KONKURSO_DOKUMENTAI.zip