Darbo taryba

 APLINKOS PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪROS DARBO TARYBA

 

Kas yra darbo taryba

Aplinkos projektų valdymo agentūros darbo taryba – kolegialus darbuotojų atstovaujamasis organas, ginantis Aplinkos projektų valdymo agentūros darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesams.

Naujai išrinkta Darbo taryba savo įgaliojimus įgijo ir pradėjo vykdyti Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatytas funkcijas 2021  m. kovo 12  d. (2020 m. kovo 5 d. įvyko naujos darbo tarybos rinkimai ir 2020 m. kovo 12 d. pirmas darbo tarybos posėdis). Darbo taryba sudaroma trejų metų kadencijai.

 

Darbo tarybos nariai

Egidijus Petraitis (pirmininkas)
Ernesta Jankauskaitė (sekretorė)
Agnė Markauskienė
Rūta Siudikienė
Aušra Šmitienė

Darbo tarybos veiklos sritys

Informavimas ir konsultavimas
• dalyvauja informavimo ir konsultavimo procedūrose, darbdaviui priimant reikšmingus sprendimus.

Pasiūlymų teikimas darbdaviui
• dėl ekonominių, socialinių ir darbo klausimų;
• dėl aktualių darbuotojams darbdavio sprendimų;
• dėl darbo teisės normų įgyvendinimo.

Kolektyvinio darbo ginčo dėl teisės inicijavimas    
• inicijuoja kolektyvinį darbo ginčą dėl teisės, jeigu darbdavys nevykdo:

  1. darbo teisės normų reikalavimų;
  2. darbo tarybos ir darbdavio susitarimo.

Susirinkimų organizavimas   
• sušaukia visuotinį darbdavio ir darbovietės darbuotojų susirinkimą(konferenciją), suderinus su darbdaviu susirinkimo (konferencijos) datą, laiką ir vietą.

 

Darbo tarybos veiklą reglamentuojantys dokumentai

1. Lietuvos Respublikos darbo kodeksas;
2. Darbo tarybos nuostatai.


Į darbo tarybą galite kreiptis el. p. darbo.taryba@apva.lt