DARBUOTOJŲ KONTAKTAI

VARDAS PAVARDĖ PAREIGOS PADALINYS EL. PAŠTAS TELEFONAS
INFORMACIJA TELEFONU Dėl paramos katilų keitimui namuose ar saulės elektrinėms 216 94 99, 210 32 82
Ignotas Šalavėjus Direktorius ADMINISTRACIJA ignotas.salavejus@apva.lt 205 59 66
8609 460 23
Vidmantas Vansavičius Direktoriaus pavaduotojas ADMINISTRACIJA vidmantas.vansavicius@apva.lt 278 72 47
Dainius Kazlauskas Direktoriaus pavaduotojas ADMINISTRACIJA dainius.kazlauskas@apva.lt 278 72 58
Kastytis Tuminas Vyriausiasis patarėjas ADMINISTRACIJA kastytis.tuminas@apva.lt 278 72 46
Aida Paulauskienė Departamento direktorė FINANSŲ DEPARTAMENTAS aida.paulauskiene@apva.lt 278 72 50
Alma Girniuvienė Skyriaus vedėja FINANSŲ DEPARTAMENTO APSKAITOS SKYRIUS alma.girniuviene@apva.lt 278 72 52
Rimutė Pucilauskienė Vyriausioji specialistė (buhalterė) FINANSŲ DEPARTAMENTO APSKAITOS SKYRIUS rimute.pucilauskiene@apva.lt 236 43 61
Irina Nikolajeva Skyriaus patarėjas FINANSŲ DEPARTAMENTO FINANSŲ KONTROLĖS SKYRIUS irena.nikolajeva@apva.lt 236 43 63
Daiva Sabalienė Vyriausioji specialistė (finansų kontrolierė) FINANSŲ DEPARTAMENTO FINANSŲ KONTROLĖS SKYRIUS daiva.sabaliene@apva.lt 2364365
Marina Bučmienė Vyriausioji specialistė (finansų kontrolierė) FINANSŲ DEPARTAMENTO FINANSŲ KONTROLĖS SKYRIUS marina.bucmiene@apva.lt 236 43 62
Laura Žibūdienė Vyriausioji specialistė (finansų kontrolierė) FINANSŲ DEPARTAMENTO FINANSŲ KONTROLĖS SKYRIUS laura.zibudiene@apva.lt 273 06 28
Jūratė Pauliukaitienė Vyriausioji specialistė (finansų kontrolierė) FINANSŲ DEPARTAMENTO FINANSŲ KONTROLĖS SKYRIUS jurate.pauliukaitiene@apva.lt 210 32 89
Eva Bedulskienė Vyriausioji specialistė (finansų kontrolierė) FINANSŲ DEPARTAMENTO FINANSŲ KONTROLĖS SKYRIUS eva.bedulskiene@apva.lt 200 08 55
Loreta Paplauskienė Vyriausioji specialistė (finansų kontrolierė) FINANSŲ DEPARTAMENTO FINANSŲ KONTROLĖS SKYRIUS loreta.paplauskiene@apva.lt 205 31 00
Sigita Ganžienė Vyriausioji specialistė (finansų kontrolierė) FINANSŲ DEPARTAMENTO FINANSŲ KONTROLĖS SKYRIUS sigita.ganziene@apva.lt 278 72 56
Danguolė Šimkūnienė Vyriausioji specialistė (ekonomistė) FINANSŲ DEPARTAMENTO PLANAVIMO IR FINANSINĖS ANALIZĖS SKYRIUS danguole.simkuniene@apva.lt 210 32 83
Dovilė Palaimienė Skyriaus vedėja PERSONALO IR BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIUS dovile.palaimiene@apva.lt 2053106
Dovilė Truncaitė Patarėja PERSONALO IR BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIUS dovile.truncaite@apva.lt 2102184
Vilma Šakienė Vyriausioji specialistė (personalo ir dokumentų valdymo specialistė) PERSONALO IR BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIUS vilma.sakiene@apva.lt 236 43 51
Jovita Giedraitienė Vyriausioji specialistė (mokymų specialistė) PERSONALO IR BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIUS jovita.giedraitiene@apva.lt 248 71 29
Marcin Volkanovski Vyriausiasis specialistas (turto specialistas) PERSONALO IR BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIUS marcin.volkanovski@apva.lt 278 73 43
Joana Iter Vyriausioji specialistė (komunikacijos specialistė) PERSONALO IR BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIUS joana.iter@apva.lt 236 43 54
Karolina Chatkevičiūtė Administratorė PERSONALO IR BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIUS karolina.chatkeviciute@apva.lt 272 57 58
Saulius Vasiliauskas Skyriaus vedėjas GAMTOTVARKOS PROJEKTŲ SKYRIUS saulius.vasiliauskas@apva.lt 272 26 71
Inga Dikčienė Skyriaus patarėja GAMTOTVARKOS PROJEKTŲ SKYRIUS inga.dikciene@apva.lt 247 79 20
Gytautas Ignatavičius Vyriausiasis specialistas (projektų vadovas) GAMTOTVARKOS PROJEKTŲ SKYRIUS gytautas.ignatavicius@apva.lt 247 79 25
Giedrė Ulinskaitė Vyriausioji specialistė (projektų vadovė) GAMTOTVARKOS PROJEKTŲ SKYRIUS giedre.ulinskaite@apva.lt 248 71 26
Justė Indrašiūtė Skyriaus patarėja GAMTOTVARKOS PROJEKTŲ SKYRIUS juste.indrasiute@apva.lt 248 71 27
Lina Čepienė Vyriausioji specialistė (projektų vadovė) GAMTOTVARKOS PROJEKTŲ SKYRIUS lina.cepiene@apva.lt 205 59 68
Vilija Gečienė Vyriausioji specialistė (projektų vadovė) GAMTOTVARKOS PROJEKTŲ SKYRIUS vilija.geciene@apva.lt 248 71 30
Jurga Stunžinaitė Vyriausioji specialistė (projektų vadovė) GAMTOTVARKOS PROJEKTŲ SKYRIUS jurga.stunzinaite@apva.lt 278 72 51
Irmina Pakalnienė Vyriausioji specialistė (projektų vadovė) GAMTOTVARKOS PROJEKTŲ SKYRIUS irmina.pakalniene@apva.lt 278 73 42
Raimonda Butkevičienė Vyriausioji specialistė (projektų vadovė) GAMTOTVARKOS PROJEKTŲ SKYRIUS raimonda.butkeviciene@apva.lt 247 79 22
Eligijus Kondrotas Vyriausiasis specialistas (projektų vadovas) GAMTOTVARKOS PROJEKTŲ SKYRIUS eligijus.kondrotas@apva.lt 247 79 24
Vytautas Vrubliauskas Skyriaus vedėjas TARŠOS MAŽINIMO PROJEKTŲ SKYRIUS vytautas.vrubliauskas@apva.lt 278 73 22
Dalia Papievienė Skyriaus patarėja TARŠOS MAŽINIMO PROJEKTŲ SKYRIUS dalia.papieviene@apva.lt 205 31 74
Artūras Pužas Skyriaus patarėjas TARŠOS MAŽINIMO PROJEKTŲ SKYRIUS arturas.puzas@apva.lt 278 73 26
Tomas Bagdanavičius Vyriausiasis specialistas (projektų vadovas) TARŠOS MAŽINIMO PROJEKTŲ SKYRIUS tomas.bagdanavicius@apva.lt 210 32 85
Donatas Michalkevičius Vyriausiasis specialistas (projektų vadovas) TARŠOS MAŽINIMO PROJEKTŲ SKYRIUS donatas.michalkevicius@apva.lt 236 43 55
Eglė Tolvaišienė Vyriausioji specialistė (projektų vadovė) TARŠOS MAŽINIMO PROJEKTŲ SKYRIUS egle.tolvaisiene@apva.lt 278 73 49
Jurgita Mačiulytė-Dargužienė Vyriausioji specialistė (projektų vadovė) TARŠOS MAŽINIMO PROJEKTŲ SKYRIUS jurgita.darguziene@apva.lt 278 72 59
Antonas Misevičius Vyriausiasis specialistas (projektų vadovas) TARŠOS MAŽINIMO PROJEKTŲ SKYRIUS antonas.misevicius@apva.lt 216 95 20
Egidijus Petraitis Vyriausiasis specialistas (projektų vadovas) TARŠOS MAŽINIMO PROJEKTŲ SKYRIUS egidijus.petraitis@apva.lt 205 31 01
Romuald Grabštunovič Vyriausiasis specialistas (projektų vadovas) TARŠOS MAŽINIMO PROJEKTŲ SKYRIUS romuald.grabstunovic@apva.lt 278 73 44
Vidas Stašauskas Skyriaus vedėjas VANDENTVARKOS PROJEKTŲ SKYRIUS vidas.stasauskas@apva.lt 278 73 23
Mindaugas Gustas Skyriaus patarėjas VANDENTVARKOS PROJEKTŲ SKYRIUS mindaugas.gustas@apva.lt 278 73 25
Jurga Čekanauskienė Vyriausioji specialistė (projektų vadovė) VANDENTVARKOS PROJEKTŲ SKYRIUS jurga.cekanauskiene@apva.lt 236 43 67
Sandra Kabalinskienė Vyriausioji specialistė (projektų vadovė) VANDENTVARKOS PROJEKTŲ SKYRIUS sandra.kabalinskiene@apva.lt 278 73 29
Tomas Mincevičius Vyriausiasis specialistas (projektų vadovas) VANDENTVARKOS PROJEKTŲ SKYRIUS tomas.mincevicius@apva.lt 210 32 88
Justina Gagienė Vyriausioji specialistė (projektų vadovė) VANDENTVARKOS PROJEKTŲ SKYRIUS justina.gagiene@apva.lt 247 79 21
Lina Preikšaitytė Vyriausioji specialistė (projektų vadovė) VANDENTVARKOS PROJEKTŲ SKYRIUS lina.preiksaityte@apva.lt 205 31 71
Birutė Verbickienė Vyriausioji specialistė (projektų vadovė) VANDENTVARKOS PROJEKTŲ SKYRIUS birute.verbickiene@apva.lt 278 73 27
Inga Januševičienė Vyriausioji specialistė (projektų vadovė) VANDENTVARKOS PROJEKTŲ SKYRIUS inga.januseviciene@apva.lt 236 43 66
Edita Sadauskienė Vyriausioji specialistė (projektų vadovė) VANDENTVARKOS PROJEKTŲ SKYRIUS edita.sadauskiene@apva.lt 248 71 21
Andrius Makauskas Vyriausiasis specialistas (projektų vadovas) VANDENTVARKOS PROJEKTŲ SKYRIUS andrius.makauskas@apva.lt 2787324
Deimantė Gotautaitė Asistentė VANDENTVARKOS PROJEKTŲ SKYRIUS deimante.gotautaite@apva.lt 278 73 41
Jonas Balkevičius Skyriaus vedėjas KLIMATO KAITOS PROJEKTŲ IR REGISTRO SKYRIUS jonas.balkevicius@apva.lt 216 94 99
Neringa Liudavičienė Skyriaus patarėja KLIMATO KAITOS PROJEKTŲ IR REGISTRO SKYRIUS neringa.liudaviciene@apva.lt 210 32 82
Nerijus Lesickas Skyriaus patarėjas KLIMATO KAITOS PROJEKTŲ IR REGISTRO SKYRIUS nerijus.lesickas@apva.lt 278 73 20
Audrius Pranaitis Vyriausiasis specialistas (projektų vadovas) KLIMATO KAITOS PROJEKTŲ IR REGISTRO SKYRIUS audrius.pranaitis@apva.lt 205 31 95
Algimantas Budreika Vyriausiasis specialistas (projektų vadovas) KLIMATO KAITOS PROJEKTŲ IR REGISTRO SKYRIUS algimantas.budreika@apva.lt 205 48 81
Snaiguolė Bezarienė Vyriausioji specialistė (projektų vadovė) KLIMATO KAITOS PROJEKTŲ IR REGISTRO SKYRIUS snaiguole.bezariene@apva.lt 205 37 37
Saulius Žiukas Vyriausiasis specialistas (projektų vadovas) KLIMATO KAITOS PROJEKTŲ IR REGISTRO SKYRIUS saulius.ziukas@apva.lt 205 31 93
Aistė Ulickaitė Vyriausioji specialistė (projektų vadovė) KLIMATO KAITOS PROJEKTŲ IR REGISTRO SKYRIUS aiste.ulickaite@apva.lt 205 36 63
Toma Juraitė Vyriausioji specialistė (ŠESD registras) KLIMATO KAITOS PROJEKTŲ IR REGISTRO SKYRIUS toma.juraite@apva.lt sdregistras@apva.lt 205 31 04
Asta Kazlauskaitė - Jadzevičė Vyriausioji specialistė (projektų vadovė) KLIMATO KAITOS PROJEKTŲ IR REGISTRO SKYRIUS asta.kazlauskaite@apva.lt 205 59 64
Gytis Milašius Vyriausiasis specialistas (projektų vadovas) KLIMATO KAITOS PROJEKTŲ IR REGISTRO SKYRIUS gytis.milasius@apva.lt 2102186
Vilma Kaniavaitė Vyriausioji specialistė (projektų vadovė) KLIMATO KAITOS PROJEKTŲ IR REGISTRO SKYRIUS vilma.kaniavaite@apva.lt 210 21 87
Indrė Kapusčytė-Lukoševičienė Vyriausioji specialistė (projektų vadovė) KLIMATO KAITOS PROJEKTŲ IR REGISTRO SKYRIUS indre.lukoseviciene@apva.lt 2787347
Inga Bernatavičienė Vyriausioji specialistė (projektų vadovė) KLIMATO KAITOS PROJEKTŲ IR REGISTRO SKYRIUS inga.bernataviciene@apva.lt 278 73 46
Neringa Vilutytė Skyriaus vedėja KOKYBĖS IR RIZIKOS VALDYMO SKYRIUS neringa.vilutyte@apva.lt 205 47 87
Rima Andrejevienė Skyriaus patarėja KOKYBĖS IR RIZIKOS VALDYMO SKYRIUS rima.andrejeviene@apva.lt 205 59 69
Ada Navickaitė Vyriausioji specialistė (techninės paramos specialistė) KOKYBĖS IR RIZIKOS VALDYMO SKYRIUS ada.navickaite@apva.lt 278 72 48
Paulius Narkevičius Vyriausiasis specialistas (patikrų specialistas) KOKYBĖS IR RIZIKOS VALDYMO SKYRIUS paulius.narkevicius@apva.lt 210 32 84
Egidijus Šerėnas Vyriausiasis specialistas (patikrų specialistas) KOKYBĖS IR RIZIKOS VALDYMO SKYRIUS egidijus.serenas@apva.lt 236 43 53
Andrius Lukošiūnas Vyriausiasis specialistas (IT specialistas) KOKYBĖS IR RIZIKOS VALDYMO SKYRIUS andrius.lukosiunas@apva.lt 236 43 68
Ingrida Zaveckaitė Vyriausioji specialistė (kokybės valdymo specialistė) KOKYBĖS IR RIZIKOS VALDYMO SKYRIUS ingrida.zaveckaite@apva.lt 236 43 52
Irina Sivoronova Skyriaus vedėja TEISĖS SKYRIUS irina.sivoronova@apva.lt 248 71 31
Gitana Grudzinskaitė Skyriaus patarėja TEISĖS SKYRIUS gitana.grudzinskaite@apva.lt 205 47 97
Andrius Zolumskis Skyriaus patarėjas (viešųjų pirkimų klausimais) TEISĖS SKYRIUS andrius.zolumskis@apva.lt 278 72 54
Martyna Zaveckienė Vyriausioji specialistė (teisininkė) TEISĖS SKYRIUS martyna.zaveckiene@apva.lt 210 21 85
Daiva Sutkaitienė Vyriausioji specialistė (teisininkė) TEISĖS SKYRIUS daiva.sutkaitiene@apva.lt 248 71 26
Rūta Zelenkova Vyriausioji specialistė (teisininkė) TEISĖS SKYRIUS rutzel@apva.lt 205 47 97
Monika Markūnienė Vyriausioji specialistė (pirkimų specialistė) TEISĖS SKYRIUS monika.markuniene@apva.lt 278 73 21
Ernesta Jankauskaitė Vyriausioji specialistė (teisininkė) TEISĖS SKYRIUS ernesta.jankauskaite@apva.lt 205 31 73
Dangis Tuminas Vyriausiasis specialistas (pirkimų specialistas) TEISĖS SKYRIUS dangis.tuminas@apva.lt 236 43 64
Nerijus Kuliešius Vyriausiasis specialistas (pirkimų specialistas) TEISĖS SKYRIUS nerijus.kuliesius@apva.lt 210 32 81
Aleta Kolyčiūtė - Banaitienė Vyriausioji specialistė (teisininkė) TEISĖS SKYRIUS aleta.kolyciute@apva.lt 210 32 86
Viktorija Jurgelionytė Vyriausioji specialistė (vidinių pirkimų specialistė) TEISĖS SKYRIUS viktorija.jurgelionyte@apva.lt 210 32 87
Aušra Šmitienė Projekto vadovė PROJEKTO "LIFE GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS LIETUVOJE" GRUPĖ ausra.smitiene@apva.lt 205 31 70
Kristina Cijūnėlienė Komunikacijos specialistė PROJEKTO "LIFE GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS LIETUVOJE" GRUPĖ kristina.cijuneliene@apva.lt 278 73 28
Aistė Masiulionienė Projekto finansininkė PROJEKTO "LIFE GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS LIETUVOJE" GRUPĖ aiste.masiulioniene@apva.lt 278 73 48
Birutė Valatkienė Projekto vadovė Projekto ,,Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje'' grupė birute.valatkiene@apva.lt 205 47 95
Jurgita Visakavičiūtė Projekto administratorė Projekto ,,Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje'' grupė jurgita.visakaviciute@apva.lt 248 71 20
Rasa Ledzinskienė Projekto finansininkė Projekto ,,Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje'' grupė rasa.ledzinskiene@apva.lt 248 71 24
Justė Samkienė Komunikacijos specialistė Projekto ,,Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje'' grupė juste.samkiene@apva.lt 248 71 25
Giedrė Stonkuvienė Vyriausioji specialistė (viešųjų pirkimų ir administravimo specialistė) Projekto ,,Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje'' grupė giedre.stonkuviene@apva.lt 2364360