Darbuotojų kontaktai - aplinkos projektų valdymo agentūra

DARBUOTOJŲ KONTAKTAI

VARDAS PAVARDĖ PAREIGOS PADALINYS EL. PAŠTAS TELEFONAS
Ignotas Šalavėjus Direktorius ADMINISTRACIJA ignotas.salavejus@apva.lt 205 59 66
8609 460 23
Vytautas Vrubliauskas Direktoriaus pavaduotojas ADMINISTRACIJA vytautas.vrubliauskas@apva.lt 278 73 22
Dainius Kazlauskas Direktoriaus pavaduotojas ADMINISTRACIJA dainius.kazlauskas@apva.lt 278 72 58
Kastytis Tuminas Vyriausiasis patarėjas ADMINISTRACIJA kastytis.tuminas@apva.lt 278 72 46
Aida Paulauskienė Departamento direktorė FINANSŲ DEPARTAMENTAS aida.paulauskiene@apva.lt 278 72 50
Alma Girniuvienė Skyriaus vedėja FINANSŲ DEPARTAMENTO APSKAITOS SKYRIUS alma.girniuviene@apva.lt 278 72 52
Rimutė Pucilauskienė Vyriausioji specialistė (buhalterė) FINANSŲ DEPARTAMENTO APSKAITOS SKYRIUS rimute.pucilauskiene@apva.lt 236 43 61
Sosė Miknevičienė Vyriausioji specialistė FINANSŲ DEPARTAMENTO APSKAITOS SKYRIUS sose.mikneviciene@apva.lt 2102183
Irina Nikolajeva Skyriaus patarėjas FINANSŲ DEPARTAMENTO FINANSŲ KONTROLĖS SKYRIUS irena.nikolajeva@apva.lt 236 43 63
Daiva Sabalienė Vyriausioji specialistė (finansų kontrolierė) FINANSŲ DEPARTAMENTO FINANSŲ KONTROLĖS SKYRIUS daiva.sabaliene@apva.lt 2364365
Marina Bučmienė Vyriausioji specialistė (finansų kontrolierė) FINANSŲ DEPARTAMENTO FINANSŲ KONTROLĖS SKYRIUS marina.bucmiene@apva.lt 236 43 62
Laura Žibūdienė Vyriausioji specialistė (finansų kontrolierė) FINANSŲ DEPARTAMENTO FINANSŲ KONTROLĖS SKYRIUS laura.zibudiene@apva.lt 273 06 28
Jūratė Pauliukaitienė Vyriausioji specialistė (finansų kontrolierė) FINANSŲ DEPARTAMENTO FINANSŲ KONTROLĖS SKYRIUS jurate.pauliukaitiene@apva.lt 210 32 89
Eva Bedulskienė Vyriausioji specialistė (finansų kontrolierė) FINANSŲ DEPARTAMENTO FINANSŲ KONTROLĖS SKYRIUS eva.bedulskiene@apva.lt 200 08 55
Loreta Paplauskienė Vyriausioji specialistė (finansų kontrolierė) FINANSŲ DEPARTAMENTO FINANSŲ KONTROLĖS SKYRIUS loreta.paplauskiene@apva.lt 205 31 00
Sigita Ganžienė Vyriausioji specialistė (finansų kontrolierė) FINANSŲ DEPARTAMENTO FINANSŲ KONTROLĖS SKYRIUS sigita.ganziene@apva.lt 278 72 56
Danguolė Šimkūnienė Skyriaus patarėja FINANSŲ DEPARTAMENTO PLANAVIMO IR FINANSINĖS ANALIZĖS SKYRIUS danguole.simkuniene@apva.lt 210 32 83
Dovilė Palaimienė Skyriaus vedėja PERSONALO IR BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIUS dovile.palaimiene@apva.lt 2053106
Gitana Sakalauskienė Vyriausioji specialistė (personalo specialistė) PERSONALO IR BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIUS gitana.sakalauskiene@apva.lt 210 21 84
Vilma Šakienė Vyriausioji specialistė (personalo ir dokumentų valdymo specialistė) PERSONALO IR BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIUS vilma.sakiene@apva.lt 236 43 51
Jovita Giedraitienė Vyriausioji specialistė (mokymų specialistė) PERSONALO IR BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIUS jovita.giedraitiene@apva.lt 248 71 29
Marcin Volkanovski Vyriausiasis specialistas (turto specialistas) PERSONALO IR BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIUS marcin.volkanovski@apva.lt 278 73 43
Austėja Jonaitytė Vyriausioji specialistė (komunikacijos specialistė) PERSONALO IR BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIUS austeja.jonaityte@apva.lt 236 43 54
Kristina Burbaitė Administratorė PERSONALO IR BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIUS kristina.burbaite@apva.lt 272 57 58
Saulius Vasiliauskas Skyriaus vedėjas GAMTOTVARKOS PROJEKTŲ SKYRIUS saulius.vasiliauskas@apva.lt 272 26 71
Diana Gelžinė Skyriaus patarėja GAMTOTVARKOS PROJEKTŲ SKYRIUS diana.gelzine@apva.lt 248 71 22
Ieva Varnelytė Vyriausioji specialistė GAMTOTVARKOS PROJEKTŲ SKYRIUS ieva.varnelyte@apva.lt 2787345
Jurgita Solodskiene Vyriausioji specialistė GAMTOTVARKOS PROJEKTŲ SKYRIUS jurgita.solodskiene@apva.lt 236 43 69
Gytautas Ignatavičius Vyriausiasis specialistas (projektų vadovas) GAMTOTVARKOS PROJEKTŲ SKYRIUS gytautas.ignatavicius@apva.lt 247 79 25
Justė Indrašiūtė Patarėja GAMTOTVARKOS PROJEKTŲ SKYRIUS juste.indrasiute@apva.lt 248 71 27
Deimantė Gotautaitė Vyriausioji specialistė (projektų vadovė) GAMTOTVARKOS PROJEKTŲ SKYRIUS deimante.gotautaite@apva.lt 278 73 41
Lina Čepienė Vyriausioji specialistė (projektų vadovė) GAMTOTVARKOS PROJEKTŲ SKYRIUS lina.cepiene@apva.lt 205 59 68
Vilija Gečienė Vyriausioji specialistė (projektų vadovė) GAMTOTVARKOS PROJEKTŲ SKYRIUS vilija.geciene@apva.lt 248 71 30
Jurga Stunžinaitė Vyriausioji specialistė (projektų vadovė) GAMTOTVARKOS PROJEKTŲ SKYRIUS jurga.stunzinaite@apva.lt 278 72 51
Irmina Pakalnienė Vyriausioji specialistė (projektų vadovė) GAMTOTVARKOS PROJEKTŲ SKYRIUS irmina.pakalniene@apva.lt 278 73 42
Raimonda Butkevičienė Vyriausioji specialistė (projektų vadovė) GAMTOTVARKOS PROJEKTŲ SKYRIUS raimonda.butkeviciene@apva.lt 247 79 22
Eligijus Kondrotas Vyriausiasis specialistas (projektų vadovas) GAMTOTVARKOS PROJEKTŲ SKYRIUS eligijus.kondrotas@apva.lt 247 79 24
Artūras Pužas Skyriaus patarėjas TARŠOS MAŽINIMO PROJEKTŲ SKYRIUS arturas.puzas@apva.lt 278 73 26
Dalia Papievienė Skyriaus patarėja TARŠOS MAŽINIMO PROJEKTŲ SKYRIUS dalia.papieviene@apva.lt 205 31 74
Karolina Chatkevičiūtė Vyriausioji specialistė TARŠOS MAŽINIMO PROJEKTŲ SKYRIUS karolina.chatkeviciute@apva.lt 20 53 103
Tomas Bagdanavičius Vyriausiasis specialistas (projektų vadovas) TARŠOS MAŽINIMO PROJEKTŲ SKYRIUS tomas.bagdanavicius@apva.lt 210 32 85
Donatas Michalkevičius Vyriausiasis specialistas (projektų vadovas) TARŠOS MAŽINIMO PROJEKTŲ SKYRIUS donatas.michalkevicius@apva.lt 236 43 55
Eglė Tolvaišienė Vyriausioji specialistė (projektų vadovė) TARŠOS MAŽINIMO PROJEKTŲ SKYRIUS egle.tolvaisiene@apva.lt 278 73 49
Jurgita Mačiulytė-Dargužienė Vyriausioji specialistė (projektų vadovė) TARŠOS MAŽINIMO PROJEKTŲ SKYRIUS jurgita.darguziene@apva.lt 278 72 59
Antonas Misevičius Vyriausiasis specialistas (projektų vadovas) TARŠOS MAŽINIMO PROJEKTŲ SKYRIUS antonas.misevicius@apva.lt 216 95 20
Egidijus Petraitis Vyriausiasis specialistas (projektų vadovas) TARŠOS MAŽINIMO PROJEKTŲ SKYRIUS egidijus.petraitis@apva.lt 205 31 01
Romuald Grabštunovič Vyriausiasis specialistas (projektų vadovas) TARŠOS MAŽINIMO PROJEKTŲ SKYRIUS romuald.grabstunovic@apva.lt 278 73 44
Vidas Stašauskas Skyriaus vedėjas VANDENTVARKOS PROJEKTŲ SKYRIUS vidas.stasauskas@apva.lt 278 73 23
Mindaugas Gustas Skyriaus patarėjas VANDENTVARKOS PROJEKTŲ SKYRIUS mindaugas.gustas@apva.lt 278 73 25
Jurga Čekanauskienė Vyriausioji specialistė (projektų vadovė) VANDENTVARKOS PROJEKTŲ SKYRIUS jurga.cekanauskiene@apva.lt 236 43 67
Akvilė Naikutė Vyriausioji specialistė VANDENTVARKOS PROJEKTŲ SKYRIUS akvile.naikute@apva.lt 2 000 856
Sandra Kabalinskienė Vyriausioji specialistė (projektų vadovė) VANDENTVARKOS PROJEKTŲ SKYRIUS sandra.kabalinskiene@apva.lt 278 73 29
Tomas Mincevičius Vyriausiasis specialistas (projektų vadovas) VANDENTVARKOS PROJEKTŲ SKYRIUS tomas.mincevicius@apva.lt 210 32 88
Justina Gagienė Vyriausioji specialistė (projektų vadovė) VANDENTVARKOS PROJEKTŲ SKYRIUS justina.gagiene@apva.lt 247 79 21
Lina Preikšaitytė Vyriausioji specialistė (projektų vadovė) VANDENTVARKOS PROJEKTŲ SKYRIUS lina.preiksaityte@apva.lt 205 31 71
Birutė Verbickienė Vyriausioji specialistė (projektų vadovė) VANDENTVARKOS PROJEKTŲ SKYRIUS birute.verbickiene@apva.lt 278 73 27
Inga Januševičienė Vyriausioji specialistė (projektų vadovė) VANDENTVARKOS PROJEKTŲ SKYRIUS inga.januseviciene@apva.lt 236 43 66
Edita Sadauskienė Vyriausioji specialistė (projektų vadovė) VANDENTVARKOS PROJEKTŲ SKYRIUS edita.sadauskiene@apva.lt 248 71 21
Andrius Makauskas Vyriausiasis specialistas (projektų vadovas) VANDENTVARKOS PROJEKTŲ SKYRIUS andrius.makauskas@apva.lt 2787324
Jonas Balkevičius Skyriaus vedėjas KLIMATO KAITOS PROJEKTŲ IR REGISTRO SKYRIUS jonas.balkevicius@apva.lt 216 94 99
Neringa Liudavičienė Skyriaus patarėja KLIMATO KAITOS PROJEKTŲ IR REGISTRO SKYRIUS neringa.liudaviciene@apva.lt 210 32 82
Nerijus Lesickas Skyriaus patarėjas KLIMATO KAITOS PROJEKTŲ IR REGISTRO SKYRIUS nerijus.lesickas@apva.lt 278 73 20
Vilma Kaniavaitė Vyriausioji specialistė (projektų vadovė) KLIMATO KAITOS PROJEKTŲ IR REGISTRO SKYRIUS vilma.kaniavaite@apva.lt 210 21 87
Algimantas Budreika Vyriausiasis specialistas (projektų vadovas) KLIMATO KAITOS PROJEKTŲ IR REGISTRO SKYRIUS algimantas.budreika@apva.lt 205 48 81
Snaiguolė Bezarienė Vyriausioji specialistė (projektų vadovė) KLIMATO KAITOS PROJEKTŲ IR REGISTRO SKYRIUS snaiguole.bezariene@apva.lt 205 37 37
Saulius Žiukas Vyriausiasis specialistas (projektų vadovas) KLIMATO KAITOS PROJEKTŲ IR REGISTRO SKYRIUS saulius.ziukas@apva.lt 205 31 93
Aistė Ulickaitė Vyriausioji specialistė (projektų vadovė) KLIMATO KAITOS PROJEKTŲ IR REGISTRO SKYRIUS aiste.ulickaite@apva.lt 205 36 63
Toma Juraitė Vyriausioji specialistė (ŠESD registras) KLIMATO KAITOS PROJEKTŲ IR REGISTRO SKYRIUS toma.juraite@apva.lt sdregistras@apva.lt 205 31 04
Gytis Milašius Vyriausiasis specialistas (projektų vadovas) KLIMATO KAITOS PROJEKTŲ IR REGISTRO SKYRIUS gytis.milasius@apva.lt 2102186
Indrė Kapusčytė-Lukoševičienė Vyriausioji specialistė (projektų vadovė) KLIMATO KAITOS PROJEKTŲ IR REGISTRO SKYRIUS indre.lukoseviciene@apva.lt 2787347
Monika Ozarinskienė Vyriausioji specialistė KLIMATO KAITOS PROJEKTŲ IR REGISTRO SKYRIUS monika.ozarinskiene@apva.lt 8 6 460 84 62
Inga Bernatavičienė Vyriausioji specialistė (projektų vadovė) KLIMATO KAITOS PROJEKTŲ IR REGISTRO SKYRIUS inga.bernataviciene@apva.lt 278 73 46
Neringa Liudavičienė Projekto vadovė (Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas) Projektų „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas“ ir „Katilų keitimas namų ūkiuose” grupės neringa.liudaviciene@apva.lt 210 32 82
Vilma Kaniavaitė Projekto vadovė (Katilų keitimas namų ūkiuose) Projektų „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas“ ir „Katilų keitimas namų ūkiuose” grupės vilma.kaniavaite@apva.lt 210 21 87
Rimutė Pucilauskienė Projekto grupės finansų kontrolierė (Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas) Projektų „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas“ ir „Katilų keitimas namų ūkiuose” grupės rimute.pucilauskiene@apva.lt 236 43 61
Eva Bedulskienė Projektų grupės finansų kontrolierė (Katilų keitimas namų ūkiuose) Projektų „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas“ ir „Katilų keitimas namų ūkiuose” grupės eva.bedulskiene@apva.lt 200 08 55
Neringa Mineikytė Projektų grupės projektų administratorė Projektų „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas“ ir „Katilų keitimas namų ūkiuose” grupės neringa.mineikyte@apva.lt 8 602 12 764
Eugenijus Baldyšius Projektų grupės projektų administratorius Projektų „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas“ ir „Katilų keitimas namų ūkiuose” grupės eugenijus.baldysius@apva.lt 8 6 021 26 14
Mindaugas Kondratas Projektų grupės projektų administratorius Projektų „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas“ ir „Katilų keitimas namų ūkiuose” grupės mindaugas.kondratas@apva.lt 8 602 127 98
Izoldas Aškelavičius Projektų grupės projektų administratorius Projektų „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas“ ir „Katilų keitimas namų ūkiuose” grupės izoldas.askelavicius@apva.lt 8 6 021 26 72
Šarūnas Šulcas Projektų grupės projektų administratorius Projektų „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas“ ir „Katilų keitimas namų ūkiuose” grupės sarunas.sulcas@apva.lt 8 6 021 26 95
Laura Milašiūtė Viešojo administravimo specialistė Projektų „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas“ ir „Katilų keitimas namų ūkiuose” grupės laura.milasiute@apva.lt 8 602 12746
Neringa Vilutytė Skyriaus vedėja KOKYBĖS IR RIZIKOS VALDYMO SKYRIUS neringa.vilutyte@apva.lt 205 47 87
Rima Andrejevienė Skyriaus patarėja KOKYBĖS IR RIZIKOS VALDYMO SKYRIUS rima.andrejeviene@apva.lt 205 59 69
Ada Navickaitė Vyriausioji specialistė (techninės paramos specialistė) KOKYBĖS IR RIZIKOS VALDYMO SKYRIUS ada.navickaite@apva.lt 278 72 48
Paulius Narkevičius Vyriausiasis specialistas (patikrų specialistas) KOKYBĖS IR RIZIKOS VALDYMO SKYRIUS paulius.narkevicius@apva.lt 210 32 84
Egidijus Šerėnas Vyriausiasis specialistas (patikrų specialistas) KOKYBĖS IR RIZIKOS VALDYMO SKYRIUS egidijus.serenas@apva.lt 236 43 53
Andrius Lukošiūnas Vyriausiasis specialistas (IT specialistas) KOKYBĖS IR RIZIKOS VALDYMO SKYRIUS andrius.lukosiunas@apva.lt 236 43 68
Ingrida Zaveckaitė Vyriausioji specialistė (kokybės valdymo specialistė) KOKYBĖS IR RIZIKOS VALDYMO SKYRIUS ingrida.zaveckaite@apva.lt 236 43 52
Irina Sivoronova Skyriaus vedėja TEISĖS SKYRIUS irina.sivoronova@apva.lt 248 71 31
Andrius Zolumskis Skyriaus patarėjas (viešųjų pirkimų klausimais) TEISĖS SKYRIUS andrius.zolumskis@apva.lt 278 72 54
Martyna Zaveckienė Vyriausioji specialistė (teisininkė) TEISĖS SKYRIUS martyna.zaveckiene@apva.lt 210 21 85
Daiva Sutkaitienė Vyriausioji specialistė (teisininkė) TEISĖS SKYRIUS daiva.sutkaitiene@apva.lt 248 71 26
Rūta Zelenkova Vyriausioji specialistė (teisininkė) TEISĖS SKYRIUS ruta.zelenkova@apva.lt 248 71 23
Mindaugas Gliaubertas Vyriausiasis specialistas (teisininkas) TEISĖS SKYRIUS mindaugas.gliaubertas@apva.lt 278 72 55
Monika Markūnienė Vyriausioji specialistė (pirkimų specialistė) TEISĖS SKYRIUS monika.markuniene@apva.lt 278 73 21
Ernesta Jankauskaitė Vyriausioji specialistė (teisininkė) TEISĖS SKYRIUS ernesta.jankauskaite@apva.lt 205 31 73
Dangis Tuminas Vyriausiasis specialistas (teisininkas) TEISĖS SKYRIUS dangis.tuminas@apva.lt 236 43 64
Nerijus Kuliešius Vyriausiasis specialistas (pirkimų specialistas) TEISĖS SKYRIUS nerijus.kuliesius@apva.lt 210 32 81
Viktorija Jurgelionytė Vyriausioji specialistė (vidinių pirkimų specialistė) TEISĖS SKYRIUS viktorija.jurgelionyte@apva.lt 210 32 87
Juozas Marčinskas Vyriausiasis specialistas (vidinių pirkimų specialisto asistentas) TEISĖS SKYRIUS juozas.marcinskas@apva.lt 210 32 86
Aušra Šmitienė Projekto vadovė PROJEKTO "LIFE GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS LIETUVOJE" GRUPĖ ausra.smitiene@apva.lt 205 31 70
Kristina Cijūnėlienė Komunikacijos specialistė PROJEKTO "LIFE GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS LIETUVOJE" GRUPĖ kristina.cijuneliene@apva.lt 278 73 28
Aistė Masiulionienė Projekto finansininkė PROJEKTO "LIFE GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS LIETUVOJE" GRUPĖ aiste.masiulioniene@apva.lt 278 73 48
Birutė Valatkienė Projekto vadovė Projekto ,,Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje'' grupė birute.valatkiene@apva.lt 205 47 95
Jurgita Visakavičiūtė Projekto administratorė Projekto ,,Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje'' grupė jurgita.visakaviciute@apva.lt 248 71 20
Rasa Ledzinskienė Projekto finansininkė Projekto ,,Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje'' grupė rasa.ledzinskiene@apva.lt 248 71 24
Justė Samkienė Komunikacijos specialistė Projekto ,,Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje'' grupė juste.samkiene@apva.lt 248 71 25
Giedrė Stonkuvienė Vyriausioji specialistė (viešųjų pirkimų ir administravimo specialistė) Projekto ,,Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje'' grupė giedre.stonkuviene@apva.lt 2364360
Inga Stonkaitienė Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro personalo administratorė inga.stonkaitiene@nbfcentras.lt +370 65074854
Sigita Graužinytė Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro analitikė sigita.grauzinyte@nbfcentras.lt 2722784
Violeta Markevičienė Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro buhalterė violeta.markeviciene@nbfcentras.lt 2787340
Daiva Dzikevičiūtė Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro buhalterė daiva.dzikeviciute@nbfcentras.lt 2787249