KOVOS SU KORUPCIJA PRIEMONĖS

Siekiant, kad aplinkos sektoriui remti skirtos lėšos būtų naudojamos tikslingai ir efektyviai, taip pat siekiant neleisti atsirasti ir plisti korupcijai įgyvendinant projektus aplinkos srityje, Agentūroje kasmet nustatomos ir įgyvendinamos korupcijos prevencijos priemonės:

Taip pat kviečiame susipažinti su korupcijos prevencijai reikšmingais Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros dokumentais:

  • Darbuotojų elgesio kodeksas
  • Aplinkos projektų valdymo agentūros elgesio su dovanomis gairės;
  • Neskaidrumo atvejų Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūroje tyrimo tvarka;
  • Sąrašas pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį, numatyta pateikti rašytinį prašymą Specialiųjų tyrimų tarnybai pagal Lietuvos Respublikos korupcijos įstatymo 9 straipsnį.