PRANEŠKITE APIE KORUPCIJĄ

Jei turite informacijos apie galimai nesąžiningus Aplinkos projektų valdymo agentūros darbuotojų veiksmus, galimą Europos Sąjungos ir valstybinės paramos aplinkos srityje pasisavinimą, sukčiavimo ar piktnaudžiavimo atvejus, apie tai galite pranešti:

• Aplinkos projektų valdymo agentūrai elektroniniu paštu apva@apva.lt arba internetinio puslapio  www.esinvesticijos.lt skiltyje „Pranešimas apie korupciją“.

 Specialiųjų tyrimų tarnybai

 Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai

Gauta informacija nebus viešai skelbiama, perduota pažeidimą planuojantiems daryti, darantiems ar padariusiems asmenims. Agentūra pranešime nurodytą informaciją naudos tik savo reikmėms – kaip korupcijos ir kitų neteisėtų veiksmų  tyrimo ir prevencijos priemonę. Be pranešėjo sutikimo jo pateikti asmens duomenys nebus viešinami, išskyrus atvejus, kai teisės aktai aiškiai numato, kad duomenys privalo būti paviešinti.
Kiekvienas asmuo turi teisę informaciją pateikti anonimiškai, t. y. nenurodydamas savo vardo, pavardės ir (ar) kontaktinių duomenų.

Gauti pranešimai apie galimai korupcinio pobūdžio ar kitas veikas yra nagrinėjami Agentūros direktoriaus nustatyta tvarka.