SUBJEKTAS, ATSAKINGAS UŽ KORUPCIJOS PREVENCIJĄ

Už korupcijos prevenciją (išskyrus viešųjų ir privačių interesų derinimo bei lobizmo sritis)  Aplinkos projektų valdymo agentūroje atsakingas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (toliau – AM) Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyrius (toliau – Skyrius).

Skyriaus darbuotojų kontaktinę informaciją, Skyriaus atliekamas funkcijas ir darbuotojų pareigų aprašymus rasite AM interneto svetainėje skiltyje Darbuotojų kontaktai.

 

Dėl viešųjų ir privačių interesų derinimo bei lobizmo sričių kreiptis į Aplinkos projektų valdymo agentūros Teisės skyriaus vyriausiąją specialistę Martyną Zaveckienę, tel. 8 613 29 068, el. paštas martyna.zaveckiene@apva.lt