Vandentvarkos įmonėms pratęsiamas rodiklių pasiekimo terminas

Š. m. gruodžio 31 d. sueina terminas, kai, pagal 2014–2020 m. programos 05.3.2-APVA-V-013 priemonės 19 projektų vykdytą vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtrą pagal projektų sutartis, prie vandentiekio tinklų turi būti prijungta 9.090 gyventojų, prie nuotekų tinklų – 13.876 gyventojų ekvivalento. Tačiau pagal Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) turimą informaciją 17 projektų ne visiškai pavyks pasiekti nustatytus rodiklius.

Rodiklių stebėsenai vykdyti naudojama GIS APVA sistema, kurios duomenimis iki š. m. III ketv. pabaigos prie vandentiekio tinklų prijungta 5.658 gyventojai, o prie nuotekų tinklų – 7.812 gyventojų ekvivalento.

APVA informuoja, kad projektų vykdytojai, kurie mato, kad iki numatyto termino negali pasiekti nustatytų rodiklių, turi pateikti pagrįstą prašymą nukelti terminą. Su prašymu turi būti pateiktas veiksmų planas, kuriame yra pagrįstas įsipareigojimų įvykdymą. Sutarčių pakeitimus planuojama atlikti iki š. m. gruodžio mėn.

Iki š. m. lapkričio 9 d. jau yra gauti 13 prašymų, kuriuose prašoma rodiklių pasiekimo terminą nukelti. Spalio 23 d. darbiniame pasitarime, kuriame dalyvavo Aplinkos ministerijos atstovai Vilma Slavinskienė, Kristina Šarkienė ir Raimonda Juknaitė bei APVA atstovai Vidas Stašauskas ir Mindaugas Gustas, sutarta, kad pagrįstais atvejais rodiklių pasiekimo terminas gali būti nukeliamas, kaip numatyta 05.3.2-APVA-V-013 priemonės finansavimo sąlygų aprašo 20 punkte. Terminas gali būti pratęstas ne ilgiau kaip 36 mėnesiams po projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos ir priklauso nuo kiekvieno konkretaus projekto sutarties, tačiau atsižvelgiant į tai, kad daugumos projektų veiklos baigėsi 2016 m. III ketv. pabaigoje, gyventojai prie vandentiekio ir nuotekų tinklų turės būti prijungti iki 2019 m. IV ketv. pradžios.

Įvertinus prašymus 17 projektų atlikti sutarčių pakeitimai. Pratęsimo laikotarpiu APVA reguliariai atliks veiksmų plano vykdymo priežiūrą, todėl veiksmų planai turi būti kaip įmanoma realesni ir jų įgyvendinimui skiriamas didelis dėmesys.

Atkreiptinas dėmesys, kad pasitaiko atvejų, kai projektų vykdytojai, įgyvendindami projektus, naujų vartotojų neprijungia, o perjungia jau esamus prie naujai įrengto tinklo. Neaišku, ar tai daroma iš nežinojimo, ar žinant, kad tik tokiu būdu būtų gaunamas finansavimas. Norime pabrėžti, kad apie tokius atvejus praneštų patys projektų vykdytojai, kol galima ieškoti sprendimų. Nustačius tokius atvejus patikrų ar auditų metu pasekmės gali būti skaudžios: tektų grąžinti dalį ar visą gautą finansavimą.

Visais klausimais dėl rodiklių pasiekimų galite kontaktuoti su APVA projektų vadovais ar Vandentvarkos projektų skyriaus vedėju.