PASKATINIMAI IR APDOVANOJIMAI

2019 m. skatinti LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojai): 

2019 m. vienkartinėmis piniginėmis išmokomis buvo paskatinti:

1 darbuotojas – už atliktas vienkartines ypatingos svarbos užduotis.

13 valstybės tarnautojų – nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą, labai gerai ir gerai įvertintą valstybės tarnautojo tarnybinę veiklą kalendoriniais metais (2019 m.).

7 darbuotojai – už labai gerą darbą kalendoriniais metais (2019 m.).

Tarnybinių nuobaudų nebuvo skirta.