Paskatinimai ir apdovanojimai - aplinkos projektų valdymo agentūra

PASKATINIMAI IR APDOVANOJIMAI

2015 m. skatinti LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojai): 

 

2015 m. vienkartinėmis piniginėmis išmokomis buvo paskatinti:

 

1 darbuotojas – už atliktas vienkartines ypatingos svarbos užduotis.

 

13 valstybės tarnautojų – nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą, labia gerai ir gerai įvertintą valstybės tarnautojo tarnybinę veiklą kalendoriniais metais (2014 m.).

 

7 darbuotojai – už labai gerą darbą kalendoriniais metais (2014 m.).

 

Tarnybinių nuobaudų nebuvo skirta.

 


 

APVA darbuotojai, kuriems Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu suteiktas Aplinkosaugininko ženklas:

 

- Gamtotvarkos projektų skyriaus vyriausiesiems specialistams Ingai Dikčienei, Eduardui Mickevčiui ir Jurgitai Visakavičiūtei, vedėjo pavaduotojai Agnei Markauskienei;

 

- Kokybės ir rizikos valdymo skyriaus vyriausiajai specialistei Rūtai Kairienei;

 

- Teisės skyriaus patarėjui Andriui Zolumskiui;

 

- Finansų departamento Planavimo ir ataskaitų skyriaus vedėjai Rasai Ledzinskienei.

 


 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro padėkomis Pasaulinės aplinkos apsaugos dienos proga apdovanoti šie APVA darbuotojai:

 

Taršos mažinimo projektų skyriaus vyriausioji specialistė Eglė Tolvaišienė;

 

Taršos mažinimo projektų skyriaus vedėjas Vytautas Vrubliauskas;

 

Teisės skyriaus vyriausioji specialistė Marija Lozova.