Partneriai - aplinkos projektų valdymo agentūra

PARTNERIAI

Aplinkos projektų valdymo agentūra (Agentūra) partnerystės ir bendradarbiavimo siekia su ekonominiais ir socialiniais partneriais, t.y. valstybės, taip pat nacionaliniu ar regioniniu mastu veikiančiomis institucijomis, Europos Sąjungos (ES) paramą administruojančiomis ar kitomis susijusiomis įstaigomis, asocijuotomis rangovinių organizacijų struktūromis, nevyriausybinėmis bei visuomeninėmis organizacijomis, įvairiais saitais susijusiomis ar suinteresuotomis projektų, finansuojamų ES paramos lėšomis, įgyvendinimu.

{SCHEMA}

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos pavaldume esančios institucijos

Bendradarbiavimas yra tiesiogiai susijęs su Agentūros administruojamomis aplinkosaugos priemonėmis bei projektais.

Aplinkos apsaugos agentūra A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius. Tel./faks. (8 5) 266 2800. Adresas internete www.gamta.lt

 

Lietuvos geologijos tarnyba prie AM S.Konarskio g.35, LT-03123 Vilnius. Tel./ faks. (8 5) 233 6156. Adresas internete www.lgt.lt

Statybos produkcijos sertifikavimo centras Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius. Tel./faks. (8 5) 272 8075. Adresas internete www.spsc.lt

Įgyvendinančios institucijos

Pagrindinis bendradarbiavimo su kitomis įgyvendinančiomis institucijomis tikslas – keitimasis informacija apie pareiškėjus projektų vertinimo metu, projektų vykdytojus ir jų įgyvendinamų projektų veiklas, apie piktnaudžiavimo ar neteisėto paramos naudojimo rizikas bei prevencijos priemones. Taip pat mus sieja bendri informavimo ir viešinimo veiksmai. Nemažiau svarbus yra keitimasis patirtimi paramos teikimo ir kitose srityse.

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra S. Konarskio g. 13, LT-03109 Vilnius. Tel. (8-5) 251 44 00, Faks. (8-5) 251 44 01, info@cpva.lt. Adresas internete: www.cpva.lt
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Blindžių g. 17, LT-08111 Vilnius. Tel. (8 5) 252 6999, Faks. (8 5) 252 6945, El. paštas: info@nma.lt. Adresas internete: www.nma.lt
Transporto investicijų direkcija Lvovo g. 25, LT-09320 Vilnius. Tel. (8 5) 266 5830, Faks. (8 5) 266 5831. El. paštas tid@tid.lt. Adresas internete: www.tid.lt
Europos socialinio fondo agentūra Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius. Tel. (8 5) 264 9340, Faks. (8 5) 260 8281, El. paštas info@esf.lt. Adresas internete: www.esf.lt
VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius. Tel. (8 5) 268 7401, Faks. (8 5) 278 4269, Komunikacijos sk. tel. (8 5) 268 7411. Adresas internete: www.lvpa.lt

Tarpinė institucija
LR aplinkos ministerija Jakšto 4/9, Vilnius LT-01105, Tel.: (8 5) 2663661, faks.: (8 5) 2663663, El. paštas: info@am.lt. Adresas internete: www.am.lt

Ministerijos
LR ūkio ministerija Gedimino pr. 38/ Vasario 16-osios g. 2, LT-01104 Vilnius
tel. (8 5) 262 5515, (8 5) 262 6584, faks. (8 5) 262 3974, El. paštas kanc@ukmin.lt. Adresas internete: www.ukmin.lt
LR vidaus reikalų ministerija Šventaragio g. 2, LT 01510 Vilnius
Telefonas pasiteirauti (8 5) 271 7130, faks. (8 5) 271 8551, El.paštas bendrasisd@vrm.lt. Adresas internete: www.vrm.lt
LR švietimo ir mokslo ministerija A. Volano g. 2/7, LT-01516 Vilnius, Tel. (8 5) 219 1190, Faks. (8 5) 261 2077. El. paštas smmin@smm.lt Adresas internete: www.smm.lt
LR žemės ūkio ministerija Gedimino pr. 19 (Lelevelio g.6), LT-01103 Vilnius
Ministerijos priimamasis: Tel. (8 5) 239 1111, faks. (8 5) 239 1212. El. paštas: zum@zum.lt. Adresas internete: www.zum.lt
LR susisiekimo ministerija Gedimino pr. 17, LT-01505 Vilnius. Tel. (8 5) 261 2363, faks. (8 5) 212 4335. Adresas internete: www.transp.lt

Vadovaujanti institucija
LR finansų ministerija Lukiškių g. 2, LT-01512 Vilnius. Tel. (8 5) 239 0000, faks. (8 5) 279 1481, El. paštas: finmin@finmin.lt. Adresas internete: www.finmin.lt

Teisėsaugos institucijos

Bendradarbiavimas padeda užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms, susijusiomis su Europos Sąjungos ir valstybės finansinės paramos lėšų gavimu ir panaudojimu. Taip pat Agentūrai įgyvendinant prevencines priemones (pvz.: projektų vykdytojo mokymus) yra svarbus šių institucijų bendradarbiavimas - dalinimasis patirtimi.
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba Šermukšnių g. 3, LT-01106 Vilnius. Pasitikėjimo telefonas (8 5) 261 6205, Faks. (8 5) 262 18 26. Adresas internete: www.fntt.lt
LR Specialiųjų tyrimų tarnyba A. Jakšto g. 6, LT-01105 Vilnius. Tel. (8 5) 266 3335, Faks. (8 5) 266 3307, El. paštas stt@stt.lt. Adresas internete: www.stt.lt

Bankai

Bendradarbiavimo su bankais tikslas – keistis informacija apie ES paramą gaunančius bankų klientus, siekiant geriau įvertinti paramos gavėjo galimybes įgyvendinti projektą, užtikrinti sėkmingą ES lėšomis ir bankų paskolomis finansuojamų projektų priežiūrą, numatyti ir įgyvendinti netinkamo lėšų panaudojimo prevencijos priemones. Bendromis pastangomis skatinama geriau įsisavinti paramos lėšas, prižiūrimas projektų įgyvendinimas ir mažinama nesąžiningų paramos gavėjų veiksmų rizika.

AB SEB bankas
UAB Medicinos bankas
AB Šiaulių bankas
AB Citadelė bankas
AB Swedbank
AB DNB bankas

Asocijuotos organizacijų struktūros

Bendradarbiaujama įvairiais su Agentūros administruojamais projektais susijusiais klausimais, sprendžiant įvairias iškilusias problemas, ruošiant komentarus teisės aktų projektams. Dalijamasi gerąja praktika.

Lietuvos savivaldybių asociacija T. Vrublevskio g. 6, LT-01100 Vilnius. Tel. (8 5) 261 6063, Faks. (8 5) 261 5366, El. paštas bendras@lsa.lt. Adresas internete: www.lsa.lt
Lietuvos statybininkų asociacija Lukiškių g. 5-501, 502 Vilnius. Tel./faks. (8 5) 212 5901, El. paštas info@statybininkai.lt. Adresas internete: www.statybininkai.lt
Lietuvos statybos inžinierių sąjunga Kalvarijų g. 1, LT-09310. Tel./faks. (8 5)263 6112. Adresas internete: www.lsis.lt

Kitos institucijos

Bendradarbiaujama įvairiais su Agentūros administruojamais projektais susijusiais klausimais. Kompetentingos išvados bei konsultacijos padeda Agentūrai tobulinti valdymo ir kontrolės sistemą, užtikrinti vienodas konkurencijos sąlygas šalies ir užsienio ūkio subjektams projektų vykdytojams vykdant pirkimus, skatinti sąžiningą konkurenciją.

Viešųjų pirkimų tarnyba Kareivių g. 1, LT-08221 Vilnius. Tel. (8 5) 219 7001, Faks. (8 5) 213 6213, El.paštas: info@vpt.lt Adresas internete: www.vpt.lt
LR valstybės kontrolė Pamėnkalnio g. 27, LT-01113 Vilnius. Tel. (8 5) 266 6752, Faks. (8 5) 266 6761, El. paštas info@vkontrole.lt. Adresas internete: www.vkontrole.lt
LR Konkurencijos taryba A.Vienuolio g. 8, LT-01104 Vilnius. Tel./faks. (8 5) 212 6492, El. paštas taryba@konkuren.lt. Adresas internete: www.konkuren.lt