Vadovų veiklos uždaviniai - aplinkos projektų valdymo agentūra

VADOVŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI

Direktorius Ignotas Šalavėjus 

 1. Per einamuosius metus įvykdyti Agentūros 2019-ųjų metų veiklos plane numatytas užduotis susijusias su 2014-2020 m. ES lėšomis finansuojamomis priemonėmis.
 2. Iki einamųjų metų pabaigos pasiekti 2019 m. strateginiame veiklos plane numatytas investicijų apimtis.
 3. Per einamuosius metus įvykdyti Agentūros 2019-ųjų metų veiklos plane numatytas užduotis susijusias su nacionalinėmis investicijų programomis.
 4. Organizuoti tinkamą pasirengimą 2014-2020 m. ES lėšomis finansuojamų projektų (katilų keitimas namų ūkiuose ir gaminančių vartotojų skatinimas) įgyvendinimui.

Direktoriaus pavaduotojas Vidmantas Vansavičius

 1. Per einamuosius metus įvykdyti Agentūros 2019-ųjų metų veiklos plane numatytas užduotis.
 2. Iki einamųjų metų pabaigos pasiekti 2019 m. strateginiame veiklos plane numatytas investicijų apimtis.
 3. Iki einamųjų metų pabaigos pasiekti 2019 m. nacionalinėse investicijų programose (LAAIF, KKSP, AARP) numatytas užduotis.
 4. Organizuoti projektų skyrių veiklą Agentūros prioritetinių veiksmų įgyvendinimui bei projektų monitoringo vykdymui.

Direktoriaus pavaduotojas Dainius Kazlauskas 

 1. Užtikrinti, kad būtų įgyvendintos Agentūros antikorupcinės programos įgyvendinimo priemonių plane įvardytos veiklos.
 2. Užtikrinti, kad būtų sukurta Aplinkos projektų valdymo informacinė sistema.
 3. Laiku įgyvendinti LR Valstybės kontrolės rekomendacijas.
 4. Agentūroje laiku įvykdyti projektų vykdytojų pirkimų patikrą.

Vyriausiasis patarėjas Kastytis Tuminas

 1. Koordinuoti Agentūros veiklos optimizavimo (II etapas) įgyvendinimą.
 2. Koordinuoti Strategijos APVA2025 peržiūrą.
 3. Koordinuoti sutarties su VIPA dėl Vandentvarkos fondo administravimo parengimą.