Saugomų teritorijų ir valstybinės reikšmės parkų tvarkymas, pritaikymas lankymui

Priemonės tikslas – sutvarkyti valstybinės reikšmės parkus, pritaikyti saugomas teritorijas lankymui ir padidinti visuomenės informuotumą apie saugomas teritorijas.

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, saugomų teritorijų direkcijos, Lietuvos nacionalinis muziejus, savivaldybių administracijos.

  • Saugomų teritorijų, įskaitant kultūros ir gamtos paveldo vertybes, tvarkymas, pritaikymas lankymui ir gamtosauginiam švietimui.
  • Saugomų teritorijų rinkodaros plėtra.
  • Valstybinės reikšmės parkų tvarkymas.

Europos regioninės plėtros fondo lėšos

Vykstantys kvietimai yra skelbiami informacinėje sistemoje APVIS

DUK

Dažniausiai užduodamus klausimus rasite čia: https://apvis.apva.lt/duk

Finansuojami projektai

Viešai skelbiamą statistiką rasite čia: https://www.esinvesticijos.lt/lt//finansavimas/patvirtintos_priemones/saugomu-teritoriju-ir-valstybines-reiksmes-parku-tvarkymas-pritaikymas-lankymui

Kontaktai:

Saulius Vasiliauskas

8 678 83 841

saulius.vasiliauskas@apva.lt

Giedrė Šulijienė

8 602 84 254

giedre.sulijiene@apva.lt