4-asis ES ATLPS laikotarpis

2021 m. sausio 1 d. prasideda 4-asis Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos (ES ATLPS) laikotarpis, kuris truks iki 2030 metų.

  • APYVARTINIAI TARŠOS LEIDIMAI: galiojimas, panaudojimas, laikymas, identifikavimas

Sąskaitų turėtojų 3-iajame ES ATLPS laikotarpyje (2013–2020 m.) gauti (paskirstyti) apyvartiniai taršos leidimai (ATL) ir toliau be jokių apribojimų lieka galioti Sąjungos registre. Sąskaitos turėtojui jokių papildomų veiksmų atlikti nereikia, ATL bus perkelti automatiškai.

Svarbu atkreipti dėmesį, kad atsiskaitymui už 2020 m. taršą (t. y. iki 2021 m. balandžio 30 d.) bus galima naudoti tik 3-iajame ES ATLPS laikotarpyje (2013–2020 m.) išduotus ATL.

4-ajame ES ATLPS laikotarpyje (2021–2030 m.) gauti (paskirstyti) ATL galės būti naudojami atsiskaitymui už 2021 m. ir vėlesnių metų emisijas. Tai reiškia, jog paskirsčius nemokamus ATL 2021 m. vasario mėn., įmonės naujai gautų ATL negalės panaudoti tų pačių metų balandžio mėn., juos grąžindamos (atsisakydamos) už 2020 metų taršą. Šis apribojimas taipogi bus taikomas visiems ES ir Šveicarijos ATL ir/arba Šveicarijos aviacijos ATL (2021-2030 m. periodo kilmės), nepriklausomai nuo to, ar jie sąskaitos turėtojo bus gauti kaip nemokamai suteikti, ar įsigyti antrinėje rinkoje, ar iš aukcionų.

Todėl svarbu, jog veiklos vykdytojai ir orlaivių naudotojai, ruošdamiesi atsiskaitymui už 2020 m. taršą, atsižvelgtų į tai, jog iki 2021 m. balandžio 30 d. bus galima atsisakyti tik 3-iojo ES ATLPS laikotarpio ES ir/arba Šveicarijos ATL, ir užtikrintų, kad sąskaitoje būtų reikiamas kiekis 2013–2020 m. laikotarpio kilmės ATL.

Vykdant ATL įsigijimo sandorį pereinamuoju laikotarpiu, svarbu atkreipti dėmesį į tai, kurio ES ATLPS laikotarpio  kilmės yra taršos vienetas. Sąjungos registre bus pažymėta, kuriam ES ATLPS laikotarpiui buvo išduotas konkretus taršos leidimas, o atliekant ATL pervedimo sandorį bus galima pasirinkti, kuriame laikotarpyje išduotus ATL norima pervesti (pervesti į kitą sąskaitą, atsisakyti, panaikinti).

  • AVIACIJOS APYVARTINIAI TARŠOS LEIDIMAI, ŠVEICARIJOS APYVARTINIAI TARŠOS LEIDIMAI: laikymas ir panaudojimas

Nuo 2021 m. sausio 1 d. veiklos vykdytojo sąskaitų turėtojai galės jiems priklausančiose sąskaitose laikyti aviacijos ATL, nepriklausomai nuo tokių ATL išdavimo laikotarpio, taip pat ir Šveicarijos aviacijos ATL.

Veiklos vykdytojai, turėdami sąskaitose Šveicarijos bendruosius ir/arba aviacijos ATL galės juos panaudoti atsisakymo sandorio tikslu, tačiau tik po 2021 m. gegužės 1 d.

Visi Šveicarijos ATL taipogi bus pažymėti Sąjungos registre, nurodant taršos vienetų kilmės periodą. Jiems galios tokios pačios ATL panaudojimo taisyklės kaip ir ES ATLPS kilmės ATL.

Orlaivių naudotojų teisė atsisakyti bendrųjų ir/arba aviacijos ATL 4-ajame ES ATLPS laikotarpyje išliks nepasikeitusi.

  • TARPTAUTINIAI KREDITAI (PTMV, TMV): galiojimas, panaudojimas, laikymas

Tarptautiniai kreditai į ATL galės būti iškeisti ne vėliau kaip iki 2021 m. balandžio 30 d. (aktualu tik sąskaitų turėtojams, turintiems likusią teisę panaudoti tarptautinius kreditus).

Po 2021 m. gegužės 1 d. tarptautinių kreditų nebebus galima naudoti ES ATLPS, o teisė naudoti tarptautinius kreditus nustos egzistuoti (nepanaudota teisė bus prarasta). Tai reiškia, jog tarptautinių kreditų pervedimas į ATLPS sąskaitas taps nebeįmanomas.

Visgi, netinkamus naudoti tarptautinius kreditus dar bus galima laikyti ATLPS sąskaitose iki 2023 m. liepos 1 d.

 

Sąskaitų tipai ir vienetų, kurie gali būti laikomi kiekvieno tipo sąskaitoje, rūšys

Vieneto rūšisVeiklos vykdytojo sąskaita („EU-100-“)Orlaivių naudotojo sąskaita („EU-100-“)Prekybos sąskaita („EU-100-“)Kioto sąskaita („LT-120-“, „LT-121-“)
ATLTaipTaipTaipNe
Aviacijos ATLTaipTaipTaipNe
Tinkami naudoti PTMV, TMV*Tik jei gauti į sąskaitą iki 2021.04.30 (imtinai) -> galima laikyti iki 2023.07.01Tik jei gauti į sąskaitą iki 2021.04.30 (imtinai) -> galima laikyti iki 2023.07.01Tik jei gauti į sąskaitą iki 2021.04.30 (imtinai) -> galima laikyti iki 2023.07.01Taip, iki 2026.01.01
Netinkami naudoti PTMV, TMV**NeNeNeTaip, iki 2026.01.01

** Nuo 2013 m. netinkamus naudoti ES ATLPS PTMV ir TMV vienetus leidžiama laikyti tik Kioto sąskaitose.

* Nuo 2021.05.01 PTMV ir TMV pervedimo/gavimo sandoriai nebus leidžiami „EU“ tipo sąskaitose.

 

  • Asmens sąskaitos keitimas į prekybos tipo sąskaitą

Nuo 2021 m. sausio 1 d. Sąjungos registre neliks asmens sąskaitų (migruojant Sąjungos registro duomenims, asmens sąskaitos tampa prekybos sąskaitomis). Atitinkamai naujų asmens sąskaitų nebebus galima atidaryti.

 

Dažniausiai užduodamus klausimus ir atsakymus (angl. k.), susijus su esminiais pokyčiais Sąjungos registro sistemoje, oficialiai paskelbė Europos Komisija.

Čia rasite į lietuvių k. išverstus klausimus ir atsakymus DUK.