BĮ projektai

INFORMACIJA APIE BĮ PROJEKTUS, KURIEMS BUVO IŠDUOTI KIOTO VIENETAI

 

BĮ PROJEKTŲ REZERVO PASKIRSTYMAS

📌 Kioto vienetų, gautų vykdant Kioto protokolo Bendrai įgyvendinamus ir Švarios plėtros projektus, naudojimo ir lankstumo priemonių metiniams išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo tikslams pasiekti taikymo tvarkos aprašas

📌 Daugiau informacijos apie BĮ projektus anglų k. galite rasti ČIA

Tai vienas iš trijų JTBKKK Kioto protokolo numatomų mechanizmų. Vykdant šį  mechanizmą, bet kurioje į JTBKK Konvencijos 1 priedą įrašytoje šalyje, tarp kurių yra ir Lietuva, gali būti vykdomi projektai, kurie yra finansuojami kitos į tą patį Konvencijos priedą įrašytos šalies. Tokiu atveju šalyje, kurioje vykdomi projektai, sumažinamas iš atropogeninių taršos šaltinių išmetamas šiltnamio dujų kiekis arba padidinamas jų pašalinimas iš atmosferos. Investuojančioji šalis gali tiek finansuoti šių projektų vykdymą, tiek tiekti įrengimus ar perduoti technologijas. Už šias investicijas, per ATLPS investuojančioji šalis įsigyja TMV ir palengvina Kioto protokolu jai nustatytų įsipareigojimų įvykdymą. JTBKKK Kioto protokolo BĮ mechanizmo įgyvendinimo strateginės kryptys patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ir ūkio ministrų 2004 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. D1-279/4-193 „Dėl Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Kioto protokolo bendro įgyvendinimo mechanizmo įgyvendinimo strateginių krypčių patvirtinimo bei tarpinstitucinio funkcijų paskirstymo įgyvendinant šį mechanizmą“.

BĮ projektų vadovas: Basrec

Projekto idėjos dokumentas: PI

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. lapkričio 4 d. Nr. D1-587 įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. D1-287 „Dėl šiltnamio dujų apyvartinių taršos leidimų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (BĮ projektų registravimas Sąjungos registre)